zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПАРАМЕТРИ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС ТА ВЕЛИКА БІЛА В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРЕСІВ

 

Іванов В.О.

Україна, м. Полтава,

Інститут свинарства ім.О.Квасніцкого УААН

Новікова Н.В.

Україна, м. Херсон, Херсонський ДАУ

 

В статье определены критерии оценки энергии роста свиней с различной адаптационной нормой в условиях промышленного комплекса, которые имеют высокую корреляционную связь с живой массой в 8 - месячном возрасте, что свидетельствует о целесообразности использования этих индексов для прогнозирования будущей продуктивности свиней.

Ключевые сслова: интенсивность роста, порода, стресс

 

Актуальність. Підвищення продуктивних і племінних якостей свиней у значній мірі обумовлено розробкою теоретичних і практичних питань, що спрямовані на вивчення закономірностей росту свиней. Це дозволить оцінити племінних тварин у ранньому віці і таким чином скоротити період зміни поколінь і отримати більш високий ефект селекції за відгодівельними якостями свиней.

Матеріал і методи досліджень. Науково-виробничі дослідження були проведені в умовах племзаводу з розведення свиней великої білої породи та ландрас англійської селекції ЗАТ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонської області Цурюпинського району. Адаптаційні властивості відлучених поросят визначили за коефіцієнтом зміни живої маси (Кзжм) [1] в період 10-денної дії технологічного стресу. За величиною Кзжм поросят розділили на три адаптаційні класи: I – мінус-варіант II – модальний клас і III – плюс-варіант ((М-) – стрес - схильні; (Мо) – сумнівно стрес – стійкі; (М+) – стрес - стійкі). Кожному класу відповідають наступні значення величини коефіцієнта нормованого відхилення живої маси в кризовий період : I-1,0 і менше, II- 0,5…+0,5, IIІ - +1,0 і більше.

Для визначення енергії росту молодняку свиней з різною стрессхильністю проводили їх щомісячне зважування. З метою вибору критеріїв оцінки закономірностей росту свиней в ранньому онтогенезі визначали показник інтенсивності формування за методикою Ю. К. Свєчина [3] за формулою:

                                                                        (1)

де Δt – інтенсивність формування тварин, %;

W2,W4,W6 – жива маса відповідно в 2, 4 і 6–ти місячному віці.

Середньодобовий приріст розраховували на основі даних про початкову і кінцеву живу масу та кількість днів між цими зважуваннями, за формулою:

                                           ,                                                (2)

де СП – середньодобовий приріст, г;

Мn – початкова жива маса, кг;

Мк – кінцева жива маса, кг;

n – кількість днів між зважуваннями.

Показники напруги росту (Іn) та індексу рівномірності (Ір) вивчали за методикою

В. П. Коваленко [2] та ін.:

                                                                                            (3)

                             ,                                                          (4)

де ВП – відносний приріст, %;

СП – середньодобовий приріст, г.

Результати досліджень. У задачу наших досліджень входило вивчення критеріїв росту молодняку свиней з різною адаптаційною нормою у період дії технологічних стрес – факторів, оскільки саме ріст та розвиток тварин відбувається шляхом складної взаємодії спадкової основи організму з конкретними умовами зовнішнього середовища і є важливим фактором для реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин в період адаптації (табл. 1).

 

Таблиця 1

Критерії оцінки росту молодняку свиней породи ландрас та велика біла з різною адаптативною нормою

Групи

Середньодобовий приріст, г

за період вирощування

Індекси

Інтенсивність формування, ∆t

Жива маса

у 8 місяців

напруги (НР)

рівномірності (ІР)

велика біла

М-

561±5,32

0,159

0,42

0,31

136,1±1,72

Мо

576±4,28

0,161

0,44

0,32

139,6±1,57

М+

592±5,63*ас

0,163

0,46

0,33

144,1,44***ac

ландрас

М-

550±5,24

0,155

0,41

0,30

133,4±1,43

Мо

566±5,17

0,158

0,42

0,31

137,8±1,53**bc

М+

587±5,72*ас

0,160

0,44

0,32

142,8±1,30***ac

Примітка:(М+) – c; (Мо) – b; (М-) – a;* P<0,05; **P<0,01; *** P<0,001

 

При оцінці швидкості росту поголів’я за період вирощування, слід відмітити, що молодняк класу М+ дослідних порід вірогідно переважав за середньодобовими приростами аналогів класу М- на 5,2% (Р<0,05) у породі велика біла і на 6,3%(Р<0,001) у породі ландрас.

За результатами досліджень встановлено, що найбільшою напругою росту характеризувались стрес – стійкі свині, вони переважали за цим показником стрес – схильний молодняк у породі велика біла на 2,4 % і у породі ландрас на 2,6%. Стрес не визначені тварини дослідних порід мали менший індекс напруги росту, ніж стрес – стійкі відповідно на 1,2 і 1,3%.

При визначенні індексу рівномірності росту тварин видно, що поросята класу М+ росли більш рівномірно і мали найбільше значення цього показника у дослідних породах на рівні 0,44 - 0,46, і переважали аналогів класу М- та Мо у породі велика біла на 8,6% та 4,5% і у породі ландрас відповідно на 6,8% і 4,4%.

Найменша інтенсивність формування була характерна для класу М-, що на 6,0% менше від молодняку класу М+ у породі велика біла і на 6,2% у породі ландрас.

Установлено, що запропоновані критерії оцінки інтенсивності росту тварин мали високу додатну кореляцію з показниками живої маси у віці 8 місяців. Найбільш прогнозованим виявився показник рівномірності росту, який мав коефіцієнт кореляції з живою масою у 8 місяців – 0,923. Це свідчить про те, що з його використанням можна з високою вірогідністю прогнозувати наступну живу масу тварин. Значні величини також отримані для показника напруженості росту та інтенсивності формування відповідно 0,731 і 0,811.

Висновки. Критерії оцінки енергії росту тварин (інтенсивність формування, індекси рівномірності та напруженості росту), мають високий кореляційний зв'язок з живою масою; найвищі коефіцієнти кореляції встановлені між ознаками рівномірності росту та інтенсивністю формування тварин, що свідчить про доцільність використання цих індексів для прогнозування продуктивності свиней у 8-місячному віці.

 

Література

1.     А.с . 1500227 СССР, МПК А01 К. Способ отбора свиней / Коваленко В.П., Иванов В.А., 1989, Бюл. № 3.- 4с.

2.     Коваленко В.П. Вплив лінійно-породної гібридизації на інтенсивність росту свиней / В. П. Коваленко, Т. І. Нежлукченко // Таврійський науковий вісник. – 2008. – Вип. 58. – Ч. 2. – С. 26–29.

3.     Свечин Ю. К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте / Ю. К. Свечин // Вестник с.-х. науки. – 1985. – № 4. – С. 36–40.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info