zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК: 636.4, 636.4 – 083.37

 

ЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ З РІЗНОЮ АДАПТИВНОЮ НОРМОЮ В СТРЕСОВИЙ ПЕРІОД

 

Іванов В.О.

Україна, м. Полтава,

Інститут свинарства ім.О.Квасніцкого ААН

Пласкальний А.І.

Україна, м. Херсон, Херсонський ДАУ

 

Ethological features of weaned piglets of different modal classes

In terms of "Agroprime Holding" Odessa area studies the behavior of weaned piglets with different adaptive norm. Refer ethological characteristics of weaned piglets during the crisis.

Key word: ethology, pigs, adaptive norm, modal classes, the index of functional activity, level of aggressiveness.

 

Постановка проблеми. Промислові технології часто не відповідають біологічним особливостям тварин, сформованих і генетично закріплених у процесі еволюції. У результаті тварини в цих умовах піддаються впливу незвичних факторів, не проявляють генетичний потенціал продуктивності, у зв'язку з чим виникає необхідність вивчення процесів адаптації тварин. Сучасна технологія порушила певне взаємовідношення організму свиней з навколишнім середовищем, з традиційними умовами утримання та годівлі, що склалося в процесі філогенезу. Ремонтний молодняк, а потім і маточне поголів'я свиней, вирощене в умовах племінних заводів і ферм, після переведення на комплекс, потрапляє в умови, які істотно відрізняються від попередніх умов їх утримання. Тому розширення і поглиблення досліджень особливостей поведінки тварин в умовах промислових технологій є вельми актуальним.

Матеріал і методика досліджень. Дослідження були проведені у ТОВ «Агропрайм Холдинг» Одеської області на 120 віднятих поросятах у віці 28- 38 діб. . Через 10 днів після відлучення поросят розподіли на три адаптаційні класи за коефіцієнтом зміни живої маси у кризовий період [3]. У піддослідних тварин з використанням методів емпіричних досліджували тривалість основних елементів поведінку і розраховували індекси функціональної активності згідно методики В.І. Велікжаніна [2].. Індекс функціональної активності тварини виражається відношенням часу, що витрачається на ту чи іншу поведінку (їжа, жуйка, харчова активність, комфортні руху, загальна рухова активність, сон, відпочинок та ін), до всього часу спостереження:

,

де:

 - індекс функціональної активності;

 - час функціональної активності, хв.;

 - час спостереження, хв.

Усі розрахунки проведені із застосуванням MS OFFICE EXEL. Достовірність досліджень оцінена за методикою Н.О. Плохинського [5].

Результати досліджень. Етологічні спостереження показали, що у 10-денний період після відлучення в поведінці поросят відбуваються великі зміни, пов'язані з новими умовами годівлі та утримання, встановленням відповідних цьому періоду соціальних відносин, а також низкою інших технологічних факторів (щеплення, сортування і т.п.).

У перші хвилини після формування групи загальним в поведінці поросят є реакція гальмування, викликана такими стрес-факторами як зважування, транспортування, сортування. У подальшому поросята починають проявляти ряд орієнтовних і тактильно-рухових поведінкових реакцій: прислуховування, обнюхування, оглядання, рух по станку і т.д. [3].

За даними таблиці 1 видно, що поросята груп Мо і М- порівняно з їх аналогами групи М+ у кризовий період більше встрявали у бійки. Тварини класу М+ були більш грайливими ніж аналоги груп Мо і М-. Це підтверджується індексами ігрової активності та індексом агресивності.

Згідно результатів проведених досліджень встановлено, що тварини класу М- переважали тварин класів Мо та М+ за показниками відпочинку на 2,3% та 10,2% (Р<0,05) відповідно. Також тварини класу М- мають більші показники щодо уринації на 3,3%, дефекації на 3,9%, споживанням води на 35,2% (Р<0,001) відносно тварин класу Мо, та на 13,4% (Р<0,05), 17,5%, 37,1% (Р<0,001) відносно тварин класу М+. В свою чергу тварини класу Мо переважають тварин класу М+ на 14,2% (Р<0,05) за тривалістю дефекації. Відомо, що в експериментальних умовах урінація і дефекація у тварин часто проявляється як неспецифічна вегетативна реакція на стрес [1]. Якщо їх патерни відбуваються одночасно, то існує велика ймовірність того, що обидві ці вегетативні реакції викликані страхом або сильною гострою тривожністю [4].

 

Таблиця 1.

Поведінка відлучених поросят з різною адаптивною нормою

Показник етологічної активності, хв.

М-

Мо

М+

Відпочинок

420,00±16,92

410,19±10,63

377,30±7,16*ac

Гра

25,00±4,23***ac

38,70±1,54***ab

50,54±3,03***bc

Бійки

50,71±5,01

51,30±3,32

45,14±3,56

Їсть

236,07±13,72

257,59±7,18

268,38±9,39

П’є

80,36±2,39***ac

52,04±1,19***ab

50,54±1,55

Уринація

42,14±2,53

40,74±0,91

36,49±1,11*ac

Дефекація

31,79±3,00

30,56±0,85

26,22±0,90*bc

Індекс агресивності

0,040

0,040

0,031

Індекс ігрової активності

0,020

0,027

0,035

Індекс кормової активності

0,164

0,180

0,190

Примітка:(М-) –а; (Мо) –b; (М+) – c; *Р<0,05; ** Р<0,01;***Р<0,001

 

В середньому за добу у поросят спостерігається від 3до 5 випадків актів дефекації та урінації. Тварини класу М+ характеризуються більшою витратою часу (на 12,0% та 4,0%) на споживання їжі.

Ігровій поведінці поросят надається особлива увага. Це пояснюється тим, що вона має важливу соціальну функцію: визначає позицію, яку займає кожна тварина в групі, одночасно зміцнює зв'язки між її членами і, крім того, охороняє їх від появи неврозів [6]. За показниками гри тварини класу М+ на 50,5%(Р<0,001) та 23,4%(Р<0,001) домінували над тваринами класів Мо та М- відповідно.

Після формування груп між тваринами починають зав’язуватись бійки за участю двох, трьох, чотирьох, п’яти голів, які продовжуються на протязі двох-трьох діб до встановлення рангової ієрархії (рис.1).

 

Рис.1. Вплив рівня агресивності відлучених поросят з різною адаптивною нормою на їх середньодобовий приріст.

 

У бійках можна виявити лідера, який домінує над іншими тваринами та підтримує певний порядок у групі. Встановлено, що в бійках, як правило, перемагають поросята із більшою живою масою. Поросята модального класу переважали тварин класу М- на 1,2% та М+ на 12% за участю у бійках. Встановлено, що вірогідної різниці за цими даними не має. Виявлено, що дуже агресивні поросята класів М- та Мо поступаються за середньодобовими приростами живої маси ровесникам класу М+ на 98,4% та 53,8% відповідно. Це можна пов’язати із великою кількістю енергії, що була непродуктивно витрачена під час бійок.

ВисновкиПісля відлучення в поведінці тварин відбуваються суттєві зміни, які пов'язані з встановленням соціальних відносин, новими умовами годівлі та утримання.

Встановлено, що тварини класу М+ більш адаптовані до стрес-факторів, що підтверджується тривалістю споживання кормової, ігрової та рухової активності.

Поросята класу М- менш адаптивні до стрес-факторів. що виражається тривалішими урінацією та дефекацією, а також споживанням води. Особини модального класу відзначаються активною участю у бійках. Планується проведення досліджень з метою оцінки особливостей росту поросят різних модальних класів.

 

Список літератури

1.         Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О. Бурешова, Д. Хьюстон. - М.: Высш. шк., 1991. - 399 с.

2.         Зубец М.В., Токарев Н.Ф., Винничук Д.Т. Этология крупного рогатого скота / М.В. Зубец, Н.Ф. Токарев, Д.Т. Винничук – Киев: Аграрная наука, 1996. – 213 с.

3.         Іванов В.О., Волощук В.М. Біологія свиней / В.О. Іванов, В.М. Волощук – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2009. – 304 с.

4.         Калуев A.B. Уринация и поведение / A.B. Калуев, М.А.Дерягина, В.А.Самохвалов - Киев. - 2000. - 147с.

5.         Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 366с.

6.         Синьоре Ж.П. Половое поведение свиней / Ж.П. Синьоре // Современные проблемы свиноводства: сб. науч. тр. – М.: Колос, 1977. – С. 255-271.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info