zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АЗОТНИЙ РЕЖИМ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ І СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ

 

Пташник М.М.

Україна, Уманський національний університет садівництва

 

Influence of different standards and terms of nitrogen fertilizer to the content of mineral nitrogen compounds in meter layer of soil. It is established that the highest it has been in the soil layer 0 - 20 cm in the tillering stage in the version von + N90 58,4 mg/kg of soil, which represents 55% of control and early release of up in the version with application von + N60 (II)+ N60 (IV) in accordance 45,1 and 32.1 mg/kg, that on 42% and 20% more in comparison with the control variant.

Key words: soil mineral nitrogen compounds, winter rye.

 

Ріст і розвиток сільськогосподарських рослин значною мірою залежить від оптимізації всіх факторів навколишнього природного середовища. Залежно від величини їх дефіциту сільськогосподарські культури в процесі свого розвитку можуть бути пригніченими або зовсім загинути. Внесені в грунт добрива внаслідок перетворень проявляють різносторонню дію на його фізичні, хімічні і біологічні властивості, після чого змінюється вплив ґрунту на рослину, її живлення, ріст та розвиток, стійкість проти несприятливих умов, на врожай і його якість. Під впливом рослин і внесених добрив змінюються хімічний склад ґрунту та його родючість [220].

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва із збереженням і підвищенням родючості грунту та забезпеченням отримання високих і стабільних врожаїв базується, перш за все, на раціональному застосуванні добрив. Проблема азоту завжди була і залишається однією з центральних у землеробстві, а інтенсивна хімізація потребує більш раціонального і ефективного використання добрив, тому її вирішення є однією з найважливіших задач сучасної агрохімії [].

На чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України майже для всіх культур польової сівозміни в першому мінімумі є азот [225].

У середньому за три роки досліджень у фазі кущіння вміст азоту мінеральних сполук у верхньому шарі ґрунту на неудобрених ділянках становив 26,3 мг/кг і зростав до 58,4 мг/кг у варіанті з найбільшою одноразовою нормою азотних добрив (фон + N90), у шарі 20−40 см його вміст зростав відповідно з 19,5 до 42,7 мг/кг, і в шарі 40−60 см − з 13,7 до 36,2 мг/кг.

У шарі ґрунту 60−80 см цей показник збільшувався з 7,4 до 15,3 мг/кг і 80−100 см вміст азоту підвищувався з 6,1 до 9,4 мг/кг ґрунту. У варіантах із роздрібним внесенням азотних добрив вміст азоту мінеральних сполук у верхньому шарі ґрунту складав 34,2−45,1 мг/кг, у шарі 20−40 см відповідно 26,8−37,4 мг/кг, і в шарі 40−60 см − з 20,6 до 24,0 мг/кг. У шарі ґрунту 60−80 см показник був у межах з 12,0 до 15,3 мг/кг і 80−100 см вміст азоту мінеральних сполук був на рівні 6,9−8,2 мг/кг ґрунту.

У фазі виходу в трубку в середньому за три роки досліджень вміст азоту мінеральних сполук у верхньому шарі ґрунту знижувався до 16,1–17,3 мг/кг, у шарі 20−40 см 14,8–14,1 мг/кг, і в шарі 40−60 см − 11,2–16,0 мг/кг. У шарі ґрунту 60−80 см цей показник був у межах 8,3–10,2 мг/кг і 80−100 см вміст азоту мінеральних сполук був на рівні 5,4−6,7 мг/кг ґрунту.

У варіантах із роздрібним внесенням азотних добрив вміст азоту мінеральних сполук у верхньому шарі ґрунту складав 26,7−32,1 мг/кг, у шарі 20−40 см відповідно 15,2−29,6 мг/кг, і в шарі 40−60 см − з 11,8 до 17,3 мг/кг. У шарі ґрунту 60−80 см показник був у межах з 9,1 до 7,5 мг/кг і 80−100 см вміст азоту мінеральних сполук був на рівні 5,8−6,6 мг/кг ґрунту.

У фазах колосіння та повній стиглості зерна вміст мінеральних сполук у ґрунті під посівами жита в середньому за три роки досліджень був майже на одному рівні. Так, вміст азоту мінеральних сполук у верхньому шарі ґрунту на контролі становив 5,3−6,1 мг/кг, у варіанті фон + N90 5,0−6,5 мг/кг ґрунту та у варіанті фон + N60 (ІІ)+ N60 (ІV) 5,2−6,3 мг/кг ґрунту. у шарі 20−40 см його вміст відповідно коливався з 5,4−6,3 до 4,2−5,6 мг/кг та 5,2−6,3 мг/кг ґрунту, і в шарі 40−60 см − з 4,9−5,6 до 3,9−4,7 мг/кг та 4,1−4,8 мг/кг ґрунту.

Внесення азотних добрив сприяло збільшенню частки нітратного азоту в ґрунті у складі мінерального, порівняно з амонійним. Так, у варіантах без внесення азотних добрив його частка становила 44%, тоді як при їх застосуванні зростала до 73%.

Отже, застосування азотних добрив на чорноземі опідзоленому під жито озиме підвищує вміст мінеральних сполук азоту в ґрунті. Найвищим він був у шарі ґрунту 0 − 20 см у фазі кущіння у варіанті фон + N90 58,4 мг/кг ґрунту, що складає 55% до контролю та початку виходу в трубку у варіанті з внесенням фон + N60 (ІІ)+ N60 (ІV) відповідно 45,1 і 32,1 мг/кг, що на 42 і 20% більше порівняно з контрольним варіантом.

На початок виходу в трубку вміст мінеральних сполук у грунті на ділянках із внесенням азотних добрив був на рівні варіантів, де азотні добрива не вносили. У фазах колосіння та повної стиглості жита озимого вміст азоту мінеральних сполук був найнижчим і залишався на одному рівні в усіх варіантах досліду. Зростаючі норми азотних добрив впливали на вміст мінерального азоту у шарах грунту 0 − 20, 20 − 40 та 40 − 60 см. У шарах грунту 60 − 80 та 80 − 100 см вміст азоту мінеральних сполук залишався без змін незалежно від норми азотних добрив.

 

Список літератури

1.     Шевчук М.Й. Агрохімія / М.Й. Шевчук, С.І. Веремеєнко. – Ч. 1. Теоретичні основи формування врожаю. – Рівне: НУВГП, 2008. – 345 с.

2.     Любич В.В. Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому в умовах Правобережного Лісостепу України: дис. … кандидата с.-г. наук: 06.01.04. / Любич Віталій Володимирович. – Умань, 2010. – 225 с.

3.     Кравець І.С. Зміни в азотному фонді та баланс азоту чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні: дис. ... кандидата с.-г. наук: 06.01.04 / Кравець Ірина Станіславівна. – Умань, 2001. – 170 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info