zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

Шконда В.В.

Україна, м. Донецьк, Донецький інститут МАУП

 

В сучасний період результативна діяльність вищих навчальних закладів неможлива без її інформатизації. Мета останньої полягає у глобальній інтенсифікації інтелектуальної діяльності на основі використання новітніх інформаційних технологій (НІТ), зокрема комп’ютерних та телекомунікаційних [1, 2]. Саме такий підхід дозволить забезпечити подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищити доступність та ефективність вищої освіти, підготовку майбутніх фахівців до ефективної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства [3].

Розвиток НІТ докорінно змінює усі сфери сучасного життя, у тому числі галузь освіти. Відбувається генеза системи освіти: від класичного університету до віртуального, лекційного викладання матеріалу до комп’ютерних освітніх програм, книжкової бібліотеки до комп’ютерної, від багатотомних енциклопедій до сучасних пошукових баз даних [4]. Нові інформаційні та комунікаційні технології значно розширюють можливості вищої школи стосовно запровадження в практиці концепції безперервної освіти та мають можливість в перспективі відчутно змінити організацію отримання вищої освіти [5].

Важливою детермінантою для подальшого навчання, здійснення активної соціальної та професійної діяльності є комп’ютерна грамотність, яка необхідна при навчанні за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. Інформатика розглядається як надійний пов’язуючий ланцюг між освітньою школою та наступними рівнями навчання.

Специфіка НІТ полягає в тому, що вони надають користувачу значно більший вибір джерел: інформація в мережах (базова інформація на серверах, різноманітні бази даних провідних бібліотек світу, наукових центрів, музеїв), інформація на гнучких та лазерних дисках (технології CD-ROM), на відео та аудіокасетах, друкованих носіях. Ці можливості можуть бути значно розширені за рахунок передачи по мережам не тільки текстових файлів, але і зображення та звуку. Використання засобів НІТ, які розміщені на різних серверах та в мережі Інтернет, значно поглиблює зміст викладаємого матеріалу, а використання нетрадиційних методик навчання може забезпечити істотний вплив на формування практичних вмінь та навичок студентів [6].

Інформаційні технології включають програмування, інтелектуальне навчаня, експертні системи, гіпертекст, мультимедіа, мікросвіти, імітаційне навчання, демонстрації.

Розглядаючи НІТ, можна виділити найбільш важливі їх характеристики [7]:

·       типи компютерних навчаючих систем (навчаючі машини, навчання та тренування, програмне навчання, інтелектуальне репетиторство, керівництво та користувачі);

·       використовуємі навчаючі засоби (навчання через відкриття, мікросвіт, інтертекст, мультимедіа);

·       інструментальні системи (програмування, текстові процесори, бази даних, тощо).

Такий підхід відображає розуміння педагогічної технології як використання технічних засобів навчання, тобто комп’ютер виступає в якості потужного інструмента, який дозволяє вирішувати нові дидактичні завдання.

При впровадженні інновацій в педагогіку виникає проблема, яка є наслідком самої ідеології НІТ. Ці технології, з одного боку, спрощують роботу з інформацією і в деякій мірі ускладнюють навчання. Студент, який записав конспект лекції, краще запам’ятає матеріал, ніж той, хто скопіював диск з лекцій, щоб переглянути його перед іспитом. Ця проблема успадкована від Інтернет, причому вона стала ще більш складною внаслідок великих обсягів зберігання інформації.

Використовуючи сучасні засоби навчання та інструментальне середовище, можна створювати гарно оформлені програмні продукти, які в той же самий час не вносять нічого нового в розвиток та вдосконалення теорії навчання. Тому вирішення цього завдання в Україні є актуальним і передбачено Національною доктриною розвитку освіти [8]. Згідно здійснених розрахунків, освітній потенціал суспільства може забезпечити впровадження в Україні новітніх виробничих інформаційних технологій, що дозволитиме протягом наступних 10-15 років скоротити відставання у темпах розвитку і в подальшому значно наблизитися до рівня та способу організації життєдіяльності розвинутих країн світу [8].

Здійснена нами в рамках 15 складових людського потенціалу (ЛП) експертна оцінка їх вагомості дозволила визначити роль, місце та вагомість інформаційного потенціалу (0,050), який займає одинадцяте рангове місце. Структура та рангова оцінка компонентів інформаційного потенціалу наведена в табл. 1.

 

Таблиця 1

Рангова оцінка компонентів інформаційного потенціалу, (х ± Sх)

Компоненти потенціалу

х ± Sх, ранги

Рівень інформаційної культури громадян

2,08 ± 0,20

Навички щодо аналізу та системної обробки інформації

2,23 ± 0,25

Інформаційні потреби

2,54 ± 0,25

Володіння сучасною компютерною технікою

3,15 ± 0,16

 

Встановлено, що в структурі інформаційного потенціалу перше місце займає рівень інформаційної культури громадян (2,08 ± 0,20), далі, з прагматичної точки зору, дуже важливими є навички стосовно аналізу та системної обробки інформації (2,23 ± 0,25), на третьому ранговому місці знаходяться інформаційні потреби (1,54 ± 0,25) і останнє місце посідає володіння сучасною комп’ютерною технікою (3,15 ± 0,16).

Отже рівень інформаційної культури майбутніх фахівців у сучасному суспільстві можна розглядати як важливий чинник та провідну детермінанту ефективності процесів інформатизації в галузі економіки і соціальної сфери України.

Нинішні тенденції інформатизації, формування та розвитку інформаційної культури просочуються в усі сфери життя, у тому числі й освіту. Інформатизація стала одним із пріоритетних напрямів її розвитку.

Проте інформація, як інтелектуальний ресурс, має окремі протиріччя з вимогами сучасної вищої освіти [9]:

·       вища освіта орієнтує на здобуття змістовних знань і вимагає від студента значних витрат сил, енергії та активності;

·       мас-медіа пропонує пасивне сприйняття інформації, яка характеризується простотою, доступністю, видовищністю.

Отже, студент перебуває під „ударом” багатьох інформаційних потоків.

Встановлено, що найбільш значущими чинниками, які впливають на рівень інформаційної культури студентів вищої школи, є освіта (16,6%), рівень інтелекту (14,2%), вік людини (11,9%), духовність (11,9%), комунікабельність (11,9%). Загальний перелік досліджуємих чинників формування інформаційної культури студентів в умовах вищої школи наведений у табл. 2.

 

Таблиця 2

Найбільш значущі чинники, які впливають на рівень інформаційної культури студентів вищої школи, відсотки

Чинники

Абс.

%

Освіта

7

16,6

Рівень інтелекту

6

14,2

Вік людини

5

11,9

Духовність

5

11,9

Комунікабельність

5

11,9

Допитливість

3

7,8

Незалежність

2

4,7

Креативність (творчість)

2

4,7

Імідж

2

4,7

Спрямованість до знань

1

2,3

Матеріальна забезпеченність

1

2,3

Мотивація до здобуття освіти

1

2,3

Загалом:

42

100,0

 

При оптимізації навчального процесу з метою формування і розвитку інформаційної культури в умовах медійної освіти дуже важливим є вплив окремих складових на її рівень (табл. 3).

 

Таблиця 3

Вплив окремих складових на формування та розвиток інформаційної культури майбутніх фахівців, бали

Складові, що впливають на рівень інформаційної культури

Бали

Соціальна

8,50

Інноваційна

8,09

Технічна

7,83

Економічна

7,64

Організаційна

7,42

Педагогічна

7,42

Духовна

7,00

Психологічна

6,91

Політична

6,67

Екологічна

5,91

Корпоративна

5,58

Математична

5,30

Правова

5,00

Гендерна

5,00

 

Встановлено, що найвагоміший вплив на формування і розвиток інформаційної культури характерний для соціальної (8,50), інноваційної (8,09), технічної (7,83), економічної (7,64) та організаційної (7,42) складових. На формування інформаційної культури за 5-бальною шкалою НІТ впливають на рівні 3,08 ± 0,09 балів. Сприяють збільшенню інформаційної культури мас-медіа (2,75), громадські організації (3,17), друковані засоби (газети, журнали, книги), інші види культур (4,51), політичні об’єднання та партії (4,58), самопізнання та самосвідомість (5,08) [2].

За наявності певних фінансових можливостей навчальні заклади матимуть змогу підвищити загальний рівень їх комп’ютерізації.

Для цього необхідно придбати сучасну комп’ютерну техніку нового покоління та підготувати висококваліфікований персонал. Доцільно також створити спеціальні системи для збереження даних та обміну інформацією між вищими навчальними закладами, мережі для передачі інформації, внутрішні електронні системи обробки та збереження інформації.

Важливо більш досконало користуватися новими програмами, готувати кваліфікованих фахівців з врахуванням специфіки і стратегічних завдань в рамках окремих галузей економіки господарчого комплексу та соціальної сфери України.

Сьогодні продовжує діяти стратегічне правило: „Можливості компютерної техніки обмежені тільки нашими уявленнями”.

 

Список джерел:

1.     Инновационные технологии в гуманитарном вузе / Носков В.И., Кальянов А.В., Мирошниченко О.В. и другие. – Донецк: ООО «Лебедь», 2002. – 288 с.

2.     Шконда В.В., Кальянов А.В. Чинники інформаційної культури майбутніх фахівців // Наукові праці МАУП. – 2011. – Вип. 1(28). – С.181-187.

3.     Винарик Л.С., Щедрин А.Н. Информационная культура: эволюция, проблемы. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 144 с.

4.     Жилінкова І. Дистанційна освіта: комп’ютерні телекомунікації в сучасній освітній діяльності // Вісник програми академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні. – 2002. - №7. – С.13-14.

5.     Попель Г., Голдстайн Б. Информационные технологи: миллионные проблемы / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 238 с.

6.     Интернет в гуманитарном образовании: Учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Гуманитарно-издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.

7.     Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе информационных технологий и образовательного мониторинга. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 128 с.

8.     Національна докторина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – квітень, 23.

9.     Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 352 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info