zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО І АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

 

Шведова В. В., Дідик К.Д.

Україна, м. Київ, Національний технічний університет України,

«Київський політехнічний інститут»

 

Abstract: outlines the major problems that affect the accuracy of measuring the concentration of pollutants, the proposed algorithms process the results of measuring the concentration of harmful substances during operation and during metrological supervision, to enhance the reliability obtained by means of measurements.

Кeywords: Сoncentration measurement, control of concentrations, collecting results, monitoring, state of the planet, hazardous substances.

 

Вимірювання та контроль концентрації шкідливих речовин як в повітрі навколишнього глобального середовища, так і в межах локальних середовищ (цехів та лабораторій підприємств, на шахтах) є важливою задачею по-скільки від цього параметру залежить як здоров’я та життя людини, так і якість і безпека різноманітних процесів, що відбуваються в контрольованому середовищі. Зокрема в [1] наголошують на важливості моніторингу стану планети в контексті вимірювання та контролю параметрів оточуючого середовища, зокрема концентрації вуглецю. При цьому пропонується запроваджувати неперервний моніторинг викидів вуглецю на великих територіях з врахуванням можливостей його поглинання природнім середовищем, в решті дає можливість оцінювати ефективність нових вуглецево-низьких виробництв, процесів збору та зберігання речовини, підвищити точність виявлення причинно-наслідкових зв’язків в екологічній сфері, аж до таких прагматичних питань, як торгівля квотами на викиди. В той же час контроль концентрації в локальному середовищі часто пов’язаний з безпекою людини, а наслідки невідповідності концентрації шкідливих речовин нормам виявляються дуже швидко і є надто небезпечними. Серед найбільш актуальних в контексті вимірювання і контролю концентрації шкідливих речовин в виробничому середовищі можна назвати наступні [2]: завислі речовини (наприклад, зола), оксид вуглецю, оксид і діоксин азоту, діоксин сірки, специфічні домішки, такі, як формальдегід, фенол, фтористий водень, хлористий водень, сірководень, пари і гази різних хімічних речовин (метан, пропан, пропілен, бутилен, окис вуглецю, вуглекислий газ, сірководень, аміак, хлор, ацетилен), важкі метали та ін.

З огляду на вищесказане пропонуємо виділити дві групи речовин, які передбачають певні особливості їх вимірювання, контролю і моніторингу:

1. Ті, що підлягають контролю і, навіть, при незначних концентраціях вимагають швидкого і невідкладного реагування (наприклад, пари і гази різних хімічних речовин);

2. Ті, що підлягають моніторингу, а висновки щодо формування керуючих впливів здійснюють на основі великої сукупності статистичних даних (наприклад, оксид вуглецю).

Перша група передбачає «миттєвий» контроль концентрації вимірюваної величини з високою достовірністю. При цьому отримана вибірка результатів вимірювань може бути незначною, що ускладнює отримання достовірних результатів. В наслідок цього виникає потреба створення високоточних засобів вимірювання концентрації цих речовин та підсилення контролю їх метрологічних характеристик.

Друга групи передбачає пролонгований контроль, тобто довгостроковий збір інформації на великих площах, накопичення вимірюваних даних, за рахунок чого підвищується достовірність контролю параметру. При цьому необхідно розробити методики поєднання отриманих даних з метою визначення загальної тенденції зміни концентрації речовини.

Крім того при вимірювання концентрації шкідливих речовин виникають ще і такі проблеми:

1.     вимірювання низьких рівнів концентрації [3], що ускладнює отримання високої точності таких вимірювань.

2.     вимірювання концентрації в широкому діапазоні, що ускладнює вибір методу вимірювання у відповідному діапазоні [3].

3.     багатокомпонентний склад речовин, що ускладнює вибір методу вимірювання, чутливого до окремих речовин [3].

4.     вимірювання в умовах експлуатації, ставить проблему відбору проб, кількості вимірювань тощо.

5.     вимірювання небезпечних речовин потребує підвищення достовірності таких вимірювання при наявності малих вибірок.

Таким чином, вважаємо, що підвищення точності вимірювання концентрації шкідливих речовин, їх контролю, моніторингу і прогнозування змін в першу чергу можна забезпечити шляхом підсилення метрологічного забезпечення таких вимірювань, зокрема на стадії його калібрування, яке в залежності від ситуації може проводитись або в лабораторних умовах, або в процесі самої експлуатації обладнання, та розробки способів спільного опрацювання груп результатів вимірювань.

З огляду на вище сказане пропонуємо структуру створення інформаційно-вимірювального та алгоритмічного забезпечення вимірювача концентрації шкідливих речовин в процесі експлуатації (схема 1: варіант а) - контроль на підприємстві (локальне середовище); варіант б) - контроль в глобальних масштабах (країна, регіон)).

та в процесі калібрування вимірювачів концентрації (схема 2).

 

Схема 1

Схема 2

Наведені на схемах алгоритми опрацювання результатів вимірювання концентрації шкідливих речовин в процесі експлуатації та під час метрологічного нагляду дозволяють підвищити надійність отриманих за їх допомогою результатів вимірювань за рахунок збільшення об’ємів отриманих дослідних даних та реалізації їх спільної обробки.

 

Перелік посилань:

1.     Метрологія 2020х років. Наукова стаття NPL (Національна фізична лабораторія). лектронний ресурс]: Режим доступу: http://www.npl.co.uk/2020visio – Загл. з екрана.

2.     Центральна геофізична обсерваторія. [електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.cgo.kiev.ua – Загл. з екрана.

3.     Коваленко І.О. Метрологія та вимірювальна техніка. Вимірювання неелектричних величин. Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 550с.

4.     ДСТУ ГОСТ ИСО 5725. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. [Tекст]. - Введ. 2006-07-01. – IDT, 2005.- 32 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info