zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПЕРСОНАЛЬНИЙ БЛОГ ВИКЛАДАЧА ТА ЙОГО МІСЦЕ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Ткачук Г.В., Стеценко Н.М.

Україна, м.Умань,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Аbstract: We describe the role and place a personal blog in the implementation of e-learning. Provide specific examples of your blog in the learning process to maintain discipline "New Information Technologies".

Кeywords: information Technology, distance Learning, blog, learning process, e-learning.

 

Одним із аспектів впровадження дистанційного навчання у ВНЗ є повне забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами з конкретної навчальної дисципліни. Такими матеріалами є навчальний план, робоча програма, мультимедійні ресурси, електронні підручники та посібники, матеріали лекцій, лабораторних та практичних робіт, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи тощо. Розміщення цих матеріалів в більшості ВНЗ на сьогоднішній день здебільшого зосереджено на спеціальних платформах дистанційного навчання, наприклад, Moodle, aTutor, ILIAS, eFront, які мають відповідний інструментарій та дають змогу розміщувати структуровані матеріали з відповідних дисциплін за напрямами підготовки та організовувати дистанційне навчання.

Відповідно до Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України [1] всі електронні навчальні курси повинні мати уніфіковану структуру. Тобто, структура кожного курсу повинна містити набір конкретних інформаційних блоків і відходження від загальної подачі матеріалу не припустима. З одного боку, такий підхід є оптимальним, оскільки студент конкретно знає, що йому потрібно для успішної здачі заліку чи екзамену, чітко бачить структуру курсу та потрібні теми для вивчення, питання, які виносяться на самостійне опрацювання. З іншого боку, така організація роботи не дає змогу викладачу розширити межі пізнання студента, вийти за рамки навчальної дисципліни та активізувати творчу діяльність студента.

Персональний блог викладача покликаний зняти обмеження на навчання, розширити кругозір студентів, сприяти поглибленому вивченню дисципліни та залучати до активної співпраці між викладачем та студентами.

Блог (інша назва – веб-журнал) – це веб-сайт, основний зміст якого постійно оновлюється новими записами, що можуть містити інформаційні ресурси різних форматів (текстові, графічні, звукові та відеоресурси), і відображається у хронологічному порядку [2].

 Кожен запис у блозі має тему, зміст, дату і час публікації. До кожного запису можуть додаватися коментарі інших користувачів-учасників, що дає змогу створювати дискусію з приводу тієї чи тієї теми. Сукупність цих записів утворює хронологічну структуру блогу, в якій останній запис завжди відображається на початку, а перший в кінці, тобто в зворотному порядку.

Вміст блогу можна уявити як послідовність рядків, які містять записи в хронологічному порядку з датами їхньої публікації автором. Оскільки з часом таких записів стає дуже багато, то на сторінках веб-журналу виводиться посилання на архів, тобто на попередні записи, які згруповано за місяцями і роками. Така навігація блогу в хронологічному порядку є дуже зручною для перегляду.

Блог може складатися з декількох тематичних розділів, які містять записи відповідно до його тематики. Наприклад, «Матеріали до практичних занять» – тут викладач може розміщувати додаткові матеріали для практичних занять за темами, «Завдання для студентів» – в цьому розділі студенти можуть отримати завдання для самостійної роботи та отримати інструкції щодо їх виконання, «Зразки виконаних робіт» або «Приклади» – викладач може розміщувати найкращі роботи своїх студентів, тощо.

Крім того, у блозі можна описувати події кожного дня, кожного заняття, кожного освітнього заходу, розклад занять, висвітлювати роботу активних та пасивних учасників навчального процесу, цікаві матеріали для роздумів та ін. Викладач може ставити запитання студентам, а студенти відповідати на них та дискутувати.

Блог є соціальним середовищем, навколо якого може бути сформована група користувачів, які цікавляться його тематикою, або знають особисто автора (чи авторів). Для студентів така діяльність не є новою, оскільки більшість з них зареєстровані в таких соціальних мережах як Connect.ua, vk.com, http://www.odnoklassniki.ru/, які за технологіями дуже схожі на організацію роботи блогу. Саме тому блог доцільно використовувати в навчальному процесі, сформувавши групу з студентів і організувавши їх спільну діяльність.

Для проведення такого дослідження нами було створено персональний блог для підтримки навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології» – http://galanet82nit.blogspot.com/ та залучено більше 200 студентів до участі в роботі блогу та читання його матеріалів (рис.1).

 

img1.png

Рис.1. Фрагмент сторінки блогу http://galanet82nit.blogspot.com

 

На сторінках блогу публікуються всі спірні або проблемні моменти у вивченні дисципліни, подається цікаві додаткові матеріали у вигляді відеороликів, публікацій, аудіолекцій, ведеться опитування студентів для кращого розуміння їх рівня володіння матеріалом, подаються зразки найкраще виконаних завдань та описуються помилки, які допускаються при виконанні лабораторних робіт.

Така діяльність є досить ефективною, оскільки викладач завжди тримає «на пульсі» навчальний процес, бачить як працюють студенти, кому потрібна допомога, а кому варто ускладнити завдання для удосконалення навичок та збільшення рівня знань. Тобто, окрім розвитку творчого потенціалу студентів, блог дає змогу оптимізувати навчальний процес, побачити «сильних» студентів та розвивати їх.

Ефективність використання персонального блогу викладача в навчальному процесі очевидна, оскільки якісно впливає на всебічний розвиток особистості, розкриває перспективи для поглибленого вивчення дисципліни, дає змогу розвивати творчий потенціал студентів.

 

1.     Список використаних джерел

1.             Положення про атестацію електронного навчального курсу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08_06_10.pdf.

2.             Стеценко Г.В. Особливості використання освітніх веб-журналів в процесі організації навчальної діяльності / Г.В.Стеценко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Гол.ред.: М.Т.Мартинюк – Умань: СПД Жовтий, 2008 – Ч.4. – С.151-156.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info