zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДАХ З ФІЗИКИ

 

Юрченко Ю.В.

Україна, м. Докучаєвськ,

Загальноосвітня школа I-III № 4

 

Аbstract: This article examines the activation of creative thinking through student extracurricular activities in physics, and it is through a meaningful marathon. Analyzed the results after this marathon.

Keywords: Activation of creative thinking, extracurricular activities.

 

Завдання, яке ставить перед собою держава – виховання компетентної особистості, яка має не лише високий інтелектуальний потенціал, а й уміє застосовувати знання у будь-якій ситуації, мислити по новому та знаходити нові шляху розв’язання поставленої проблеми.

Проблема розвитку креативного мислення учнів на всіх етапах розвитку освіти – одна з актуальних. Перед освітянами стоїть завдання - виховати учня з креативним мисленням, шляхом нетрадиційних технологій навчання і самонавчання [1, 3]. Цьому значною мірою сприяють позакласні заходи.

Активізація позакласної діяльності з фізики з одного боку доповнює навчальний процес і є шляхом залучення учнів до навчання фізики, з іншого - є захопленням, що мотивує і розвиває потребу учня в самоосвіті, дає йому відчуття переможця, розвиває його креативне мислення.

В основу пропонованих позакласних заходів покладено сучасні освітні технології: особистісно зорієнтоване, інтерактивне навчання, інформаційні й ігрові технології, метод проектів [2, 4, 5].

Серед багатьох видів позакласних заходів, нами виокремлено предметний марафон. Він є комплексною формою організації позакласних заходів: рольові та ділові ігри, вікторини, загадки, змагання, нестандартні ситуації, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, створення термінологічних словників, захист проектів. Все це робить шкільне життя учнів більш цікавим, таким, що запам'ятовується, розширює кругозір і словниковий запас, можливість розвити дитячу фантазію та творчість.

Основними завданнями, які були нами визначені підчас організації та проведення цього заходу, такі: створити умови для прояву та подальшого розвитку індивідуальних творчих та інтелектуальних здібностей кожного учня; організувати плідну співпрацю при взаємній повазі один до одного учасників спільної діяльності; підтримати у дітей стан активної зацікавленості в оволодінні новими, більш глибокими знаннями з фізики.

За 4 тижні до проведення предметного марафону був розроблений план проведення заходів: готувався наочно – інформаційний матеріал; підбиралася команда учасників; розроблялася система оцінювання конкурсантів і форми заохочення і нагородження. При підготовці заходів і розробці творчих завдань враховували: ступінь зацікавленості учнів фізикою; вікові та психологічні особливості розвитку учнів; щоб кожний захід було спрямовано на реалізацію поставленої мети – активізація творчого мислення учнів.

Під час проведення марафону «слабкі» у навчанні учні стають набагато активнішими, помітнішими; учні стали впевненим у своїх здібностях і можливостях; проявляли комунікативні якості особистості: взаємної поваги, толерантності, доброзичливості, довіри, вміння співпрацювати і в той же час ініціативності, навичок ділового спілкування; усвідомили мотиви навчання, що спонукають до креативної діяльності; через колективні форми роботи – сформували навички творчого спілкування.

Головним результатом такої позакласної діяльності з фізики є актуалізація знань з фізики, формування навичок та вмінь їх креативно застосовувати в дослідницькій діяльності.

Література

1.     Атаманчук П. С. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / П. С.Атаманчук, Н. Л. Сосницьк; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. – Кам`янець-Подільський: Абетка-Нова, 2007.– 200 с.: рис. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-363-092-2 

2.     Позакласні заходи з фізики та астрономії у школі. Українознавчий аспект. [частина друга] : посібник / [авт.-уклад. В.Р. Шарамова]. – Тернопіль: Підручники і посібники: [б.в.], 2011. – 272, [2]с. – Бібліогр.: с.266-270. – ISBN 978-966-07-1906-4

3.     Технология творческого мышления [Текст]/ М.И.Меерович, Л.И. Шрагина. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 494 с. – Библиогр.: с. 486-494. – ISBN 957-5-9614-0881-2

4.     Фізика та астрономія у школі: українознавчий аспект. Позакласні заходи [частина перша] : посібник / [авт.-уклад. В.Р. Шарамова]. – Тернопіль: Підручники і посібники: [б.в.], 2011. – 242, [1]с. – Бібліогр.: с.218-222. – ISBN 978-966-07-1235-5

5.     Юрченко Ю.В. Розробка науково-пізнавального позакласного заходу «Найкращій знавець фізики» / Ю.В.Юрченко // Педагогічна скарбниця Донеччини. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 2. – с.85 – 88.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info