zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Буянов П.Г.

Україна, м. Бердянськ,

Бердянський державний педагогічний університет

 

Анотація: у статті розглядаються питання, присвячені особливостям розвитку освіти дорослих в Російській Федерації, обумовлені викликами сучасного суспільства.

 

Аbstract: the article deals with questions about the specifics of development of adult education in the Russian Federation due to the challenges of modern society.

Кeywords: education, adult education, system of adult education.

 

Актуальність проблеми. В умовах переходу економіки Російської Федерації до ринкових відносин, якісних змін у сфері науки, техніки і технологій, розвитку демографічних соціально-політичних процесів, примноження можливостей самореалізації особистості, значний розвиток, ускладнення функцій і структури набуває сфера освіти дорослих.

Освіта дорослих як один із механізмів соціальних перетворень стає дедалі значущим й наприкінці XX століття освіта дорослих почала посідати провідні позиції в освітній сфері як за кількістю суб’єктів навчального процесу, так і за ступенем глибини й активності інноваційних процесів.

Соціально-економічне значення освіти дорослих посилюється сучасною демографічною ситуацією, характерною для усіх європейських країн; складним соціально-політичним середовищем, де повноцінний розвиток особистості стає неможливим без активної участі в мінливих суспільних процесах й адаптації в умовах зростаючої мобільності до культурної, етнічної та мовної різноманітності. Отже, на початку ХХІ ст. винятково важливого значення набуває орієнтація освіти дорослих на забезпечення соціально-культурного прогресу, тривале підтримання особистісного, інноваційного потенціалу кожного дорослого члена суспільства.

Соціальні зміни, що відбувалися в Російській Федерації породжували низку інших, притаманних лише російській економіці, культурі, суспільному життю. Перехід до різних форм власності та ринкових відносин, структурні зміни в економіці викликають поглиблення соціального розмежовування населення, зростання безробіття, зубожіння та соціальну незахищеність багатьох верств населення, зміну ідеалів і ціннісних орієнтацій, падіння моралі та зростання злочинності, загострення національних відносин. Ці та інші зміни, що відбувалися в суспільстві, зумовлювали необхідність кардинального перегляду традиційних підходів до освіти дорослих.

Мета даної статті є виявлення особливостей розвитку освіти дорослих в Російській Федерації.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення наукових джерел з проблеми дослідження показав, що для Російської Федерації освіта дорослих набула особливого значення на межі ХХ і ХХІ століть, про що свідчать чисельні публікації таких провідних вчених, як: Б. Бім-Бад, Т. Браже, Т. Василькова, А. Вербицький, С. Вершловський, В. Горшкова, М. Громкова, С. Змєйов, І. Колесникова, Т. Ломтєва, А. Марон, А. Мітіна, Е. Нікітін, В. Подобед, В. Розін, З. Сафіна, А. Ситник, Г. Сухобська, Л. Сухорукова, Р. Шерайзина та ін.

Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасного стану освіти дорослих в Російської Федерації показало, що за допомогою освіти вирішуються конкретні соціальні завдання на різних рівнях соціуму (особистість, сім'я, група, колектив, спільність, суспільство, спільнота). Освіта дорослих сприймається як механізм соціальних перетворень, спрямованих на вирішення проблем, запобігання конфліктам.

Розвиток освіти дорослих у Російській Федерації має тривалу історію, повну творчих пошуків і протиріч. Особливої уваги заслуговують позитивні зміни, що відбуваються нині у цій країні в галузі професійної освіти дорослих, зокрема:

-     поява нових структур, що пропонують дорослим різноманітні освітні послуги (малі підприємства та кооперативи, школи, курси та семінари, що виникають за ініціативою різних товариств, асоціацій та приватних осіб); все більшого розповсюдження отримує приватне навчання на дому (наприклад, вивчення іноземних мов);

-     трансформація колишніх структур освіти дорослих в інші, більш гнучкі, такі, що відповідають сучасним потребам (так, на базі вечірніх шкіл створюються поліфункціональні центри освіти дорослих, народні університети модифікуються в центри неперервної освіти дорослих; інститути підвищення кваліфікації зливаються з вищими навчальними закладами);

-     розширення цілей і напрямів освіти;

-     надання дорослим повної свобода вибору напрямків і проблематики освіти;

-     відбір і структурування змісту освіти здійснюються з урахуванням
особистісних інтересів і потреб дорослих;

-     прагнення використовувати освіту дорослих як фактор соціальної
адаптації та соціального захисту деяких соціально-демографічних груп населення (безробітних, інвалідів, біженців, демобілізованих з Російської Армії та ін.);

-     використання сучасних інформаційних технологій в освіті дорослих.

Вивчення, аналіз та систематизація наукової літератури свідчить, що нині в Російській Федерації все більшого значення набувають праці, присвячені питанням:

-     системи професійної освіти дорослих в Російській Федерації (Н. Кондратенко, О. Кузнєцова, М. Рогов, Л. Пахомова, В. Подобед та ін.);

-     комплексного використання засобів сучасних інформаційних і комунікативних технологій в системі неперервної освіти дорослих (Є. Диканський);

-     професійного навчання на виробництві, підготовки та перепідготовки робітничих кадрів (О. Єрохіна, О. Подвербних та ін.);

-     неперервної освіти державних службовців (І. Бєляєва, В. Малишева та ін.);

-     організації роботи центрів освіти дорослих (В. Ветярис, О. Юдов та ін.);

-     педагогічних основ навчання в службі зайнятості (Ю. Деражне та ін.);

-     формування системи освіти безробітних (М. Баранов, О. Гончар, Н. Григор’єва, Л. Махмутов, В. Назаренко, І. Толстова та ін.);

-     професійної підготовки, перепідготовки інвалідів і людей з обмеженими фізичними можливостями (О. Мартинова, С. Лєбєдєва, О. Охрименко, О. Старобіна та ін.), оскільки для суспільства професійне навчання інвалідів – це зниження напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, розв’язання соціальних проблем тощо.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проведене нами дослідження показало, що освіта дорослих в Російській Федерації набуває все більшого значення, її теоретичні, методологічні та технологічні проблеми знаходяться в стадії стабільного те неухильного розвитку, теорія освіти дорослих формує власну мову, систему принципів, долає недооцінку та поверхневе ставлення до процесів, пов’язаних з освітою дорослих, вносить свій вагомий внесок у людинознавство.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info