zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАВЛЕННЯ ДО СПИСУВАННЯ У СТУДЕНТІВ

 

Гапон Н.П., Петрик М.П.

Україна, м. Львів,

Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

В українських навчальних закладах практика списування є досить поширеною. Списування є не тільки соціальною та правовою проблемою, а й психологічною, оскільки на ставлення до списування впливає низка соціально-психологічних чинників: це швидкість та повнота входження в українське освітнє середовище засадничих принципів Болонського процесу, реформування вищої освіти, професійні установки викладачів, завдання студентського самоврядування тощо. До психологічних чинників можна віднести – ціннісні орієнтації і мотивацію студентів до навчання, норми їхньої академічної поведінки тощо [1, с. 47].

Проблема академічної нечесності (списування, шахрайства, плагіатування, тощо) розглядалась науковцями із Західної та Східної Європи, Америки та Східної Азії через призму психологічних, соціологічних, філософсько-правових, педагогічних, культурологічних чинників. Закордонні колеги припускали, що на втрату самостійності пізнавальної діяльності студентів можуть впливати формальні (вік, стать, релігійність) та індивідуально-психологічні особливості (нейротизм, екстраверсія, інтроверсія, локус контролю) [1]. Зокрема, дослідники розглядали питання академічного обману, з точки зору мотиваційних чинників (К. Смітт); причин поширеності списування (Д. Мак-Кейб, Л. Тревіно); академічної інтеграції, якості викладання та надійності процесів оцінювання знань (М. Кравчук); результатів списування, що проявляються у подальшій кар’єрі (Стоун, Джавахар, Кісамор). Проте, не доцільно остаточно поширювати висновки отримані із закордонних досліджень на українські реалії, оскільки в країнах відрізняються погляди на академічний обман через різну культурну й інституційну спадщину.

На вітчизняних теренах проблематику академічних проступків аналізують здебільшого в теоретичній площині, яка підкріплена небагатьма емпіричними дослідженнями. Академічна чесність, як стверджує Ю. Калиновський, є чинником правового виховання студентської молоді [2, с. 487]. В. Ромакін вважає, що дотримання академічної етики є важливою складовою, передумовою вирішення загальної державної проблеми верховенства права [3, c. 178]. Він охарактеризував термін академічної чесності у вищій школі, через низку понять – плагіаризму, неавторизованої допомоги, брехні, підробки, підкупу, крадіжки, реальної та звітної чесності [4]. Цікаве дослідження провів міжнародний дослідницький колектив (А Люпіна-Вегенер, А. Худзіцка-Чупала, Н. Гапон), які порівняли студентів вищих шкіл Швейцарії, Польщі та України. У результатах виявлено, що українські та польські студенти менш негативно ставляться до списування, ніж їхні закордонні однолітки з Швейцарії. Науковці стверджують, що українські реалії формалізованого Болонського процесу плюс слабкість культурної традиції неприйняття списування є складними обставинами поширеності списування серед студентів. Якщо в Україні за користування шпаргалкою студенту «світить» нескладений іспит (не завжди), то в Канаді за неї студентові «світить» виключення з університету [5, с. 75].

Ставлення до списування розглядається здебільшого у філософсько-правовому та педагогічному контексті (зовнішні санкції, навчальне виховання, норми поведінки, морально-етичні традиції). Відтак, треба залучити психологічний погляд на проблематику списування (настанови, мотивація, самооцінка, емоційний та вольовий компонент). Доречно, виокремили низку негативних педагогічних чинників списування, серед яких: відсутність достатньої мотивації вивчення предметів, нестача часу на проведення ґрунтовного дослідження, неможливість співпрацювати з викладачем на партнерських засадах тощо [1].

Варто дослідити вплив психотравмуючих факторів (стрес на іспиті, контрольних зрізах, під час аудиторної відповіді) у студентів в процесі навчання, де списування (шпаргалки) допомагають уникнути стресу, діють як заспокійливий чинник; вплив списування та інших видів шахраювання на самооцінку (самоефективність, самоповагу); роль сімейного виховання у процесі академічного обману; вплив колективного списування на внутрішньо групові стосунки (українська ментальність оперта більш на колективістські, ніж на індивідуалістські цінності) тощо. Питання психологічних чинників, які впливають на позитивні настанови українських студентів щодо списування залишається відкритим, та потребує локальних та глобальних наукових досліджень.

Для зміни навчальної свідомості студентської молоді, необхідно розширити інформування (дослідження, публікації, статті, спеціальні програмі ЗМІ та лекції для студентів), яке орієнтувало на академічну чесність. Процес виховання студентської молоді має ґрунтуватися на інтенсифікації Болонського процесу та студентського самоврядування. Важливо осмислити всі форми контролю за різними формами академічної нечесності. Необхідним є розгортання академічної служби в університетах та коледжах, яка б неухильно сприяла виробленню та посиленню «кодексу честі». Треба посилити особистістно-орієнтоване навчання у вищій школі, покращити індивідуальну роботу (зокрема, навчальні консультації ) викладачів зі студентами. Необхідні зміни особистих переконань студентів щодо власної мотивації, ціннісних орієнтацій, власної компетентності, майбутньої професії, які ю посилювали моральне ставлення до навчання.

 

Використана література:

1.     Гапон Н.П. Ціннісні засади отримання студентами знань: психологічний аналіз/ Н.П. Гапон // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету. — Львів, 2013. — С. 46-47.

2.     Калиновський Ю. Ю. Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді / Ю.Ю. Калиновський // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. — К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 63 (№8). – С. 477−482.

3.     Ромакін В.В. Академічна етика як передумова верховенства права/ В. Ромакін // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. − 2006. − Педагогіка. − Вип. 33. − Т. 46. − С. 174–179.

4.     Ромакін В.В. Академічна чесність у вищій освіті/ В. Ромакін // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім.. Петра Могили. – 2002. – Вип. 7. – С. 24-28.

5.     Chudzicka-Czupała А. Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland /Agata Chudzicka-Czupała, Anna Lupina-Wegener, Nadiya Hapon // The New Educational Review, 2013.– Vol. 32. – No.2.– Р.66-76.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info