zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

 

Гладка У.Б.

Україна, м.Львів,

ЛРІДУ НАДУ при Президентові

 

Abstract: The current state of innovation development in Lviv region and suggests ways to improve.

Keywords: innovation development, priority areas, funding

 

Розвиток інноваційної діяльності є одним із найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави. У сучасній економіці інновації є основою стабільного соціально-економічного розвитку, що забезпечує високий технологічний і конкурентоспроможний рівень як окремих галузей, регіонів, так і країни вцілому, за рахунок продукування, впровадження та дифузії нових ідей, які володіють науковою і ринковою новизною. Відповідно до Регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області на 2012-2015 роки до середньотермінових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визначено такі, як: розвиток системи освіти, відповідно до вимог економіки знань; посилення наукового потенціалу; зростання інноваційного потенціалу регіональної економіки [1, с.3-5].

За даними табл. 1. у 2012 р. наукові дослідження і розробки у Львівській області виконувало 75 наукових організацій, що менше рівня 1995 р.

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у Львівській області є власні кошти суб’єктів господарювання. Із загальної суми витрат на них 280614,4 грн. із власних коштів підприємств у 2012 р. було витрачено 261419,4 грн або 93% (табл. 2.). Для масштабної технічної та технологічної модернізації підприємств таке фінансування їх інноваційної діяльності недостатнє. Тому необхідно шукати інші форми і джерела залучення інновацій. Ними можуть стати зовнішні інвестиції.

Прикладом зовнішнього фінансування можуть бути кредити міжнародних фінансових організацій, які надаються державі з цільовим призначенням (Світовий банк); для формування валютних резервів-кредити МВФ; кредитування малого та середнього бізнесу - ЄБРР. Але ці організації не можна розглядати як інвесторів масштабної модернізації українських підприємств [2, с.51]. Тому потрібно грунтовніше дослідити цей процес, щоб можна було так же системно розробити заходи щодо усунення набутих недоліків.

 

Таблиця 1

Наукові кадри та кількість організацій у Львівській області у 1995-2012рр.

 

Кількість організацій,

Чисельність

Чисельність

Чисельність

 

які виконують наукові

науковців,

докторів,

кандидатів,

 

дослідження та розробки

осіб

осіб

осіб

1995

80

10734

629

4014

1996

78

9131

640

4049

1997

77

7510

677

4107

1998

94

7204

668

4137

1999

91

6415

647

4239

2000

90

5684

652

4235

2001

95

5431

664

4335

2002

91

5120

675

4470

2003

95

5017

702

4524

2004

90

5032

723

4623

2005

87

4847

761

4788

2006

82

4734

796

5019

2007

84

4474

829

5218

2008

79

4241

859

5523

2009

80

4093

920

5736

2010

82

4078

945

6008

2011

76

3677

991

6174

2012

75

3627

1066

6401

Складено автором на основі джерела [3, с.1].

 

Існує невідповідність науково-технічного потенціалу країни вцілому загальній продуктивності національної економіки, що зумовлено низькою ефективністю національної інноваційної системи. Однією з головних проблем, що гальмують розвиток високотехнологічного сектору економіки, залишається відсутність оптимального фінансування та недостатньо ефективна державна інноваційна політика, що призводить до скорочення числа наукових працівників, ускладнює отримання економічної віддачі у вигляді завершених інноваційних пропозицій та їх реалізації у сферах вітчизняної економіки.

 

Таблиця 2

Джерела фінансування інноваційної діяльності

 

Загальна

 

 у тому числі за рахунок коштів

 

 

 

 

Роки

сума

власних

власних*

держ

держ

іноземних

інші

 

витрат

 

 

бюджету

бюджету*

інвесторів

джерела

 

тис.грн.

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

тис.грн.

2000

41448,5

15795,5

38,1

318

0,76

20700

4635

2001

29619,9

28926,9

97,7

дані відсутні

 

дані відсутні

693

2002

108652,4

104222,8

95,9

514,6

0,47

дані відсутні

3915

2003

69682,4

40964,1

58,8

130,8

0,19

18547

10040,5

2004

64423,4

56208,1

87,2

дані відсутні

 

дані відсутні

8215,3

2005

75858

62233,2

82

98,3

0,13

дані відсутні

13526,5

2006

72457,5

58855,2

81,2

4000

5,5

дані відсутні

9602,3

2007

272507,9

174577,9

64,01

49634,6

18,2

1241,4

47054

2008

296662,2

253819

85,6

7155,9

2,4

2,4

35684,9

2009

211070,7

196764,5

93,2

4025,5

1,9

260,3

10020,4

2010

139335,4

92677,6

66,5

766

0,5

353

45538,8

2011

162676,8

146669,8

90,2

831,5

0,5

9659,8

5515,7

2012

280614,4

261419,4

93,2

830

0,3

дані відсутні

18365

*Розрахунки автора за даними [3, с.1]

 

Відсутність попиту на результати наукових досліджень, неповноцінність державної системи захисту прав інтелектуальної власності та механізмів комерціалізації інтелектуального продукту позбавляють стимулів потенційних суб’єктів інноваційної діяльності та призводять до субсидіювання економік більш розвинених країн за рахунок безкоштовного трансферу як висококваліфікованих фахівців, так і результатів фундаментальних досліджень. Інноваційний процес гальмується недостатністю інституціонального забезпечення інноваційної діяльності, що проявляється у відсутності розвиненого ринкового середовища загалом та, зокрема, в незавершеності та безсистемності формування відповідної нормативно-правової бази, практиці “призупинення” окремих норм чинних законів, які регулюють інноваційно-інвестиційну діяльність, неповноті інфраструктури (в т.ч.високотехнологічної) інноваційного розвитку. Державна політика інноваційного розвитку характеризується непослідовністю, відсутністю чіткої концепції національних інноваційних пріоритетів і системного підходу до розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (національної інноваційної системи). Фактично пріоритетна державна підтримка спрямовується на низькотехнологічні галузі та виробництва, що зумовлює формування і закріплення в країні такої моделі економіки, яка не потребує інновацій і є конкурентоспроможною на світовому ринку за рахунок дешевої робочої сили та визиску ресурсів.

Реалізація концепції здійснюється за рахунок державного і місцевого бюджетів, згідно з рішеннями відповідних органів у межах, передбачених в установленому порядку видатків, інвестицій суб’єктів господарювання, державних і недержавних цільових і нецільових фондів, грантів міжнародних організацій, концесійних угод, венчурних фондів, приватного вітчизняного і закордонного капіталу тощо. Потрібно реанімувати функціонування Спеціальних економічних зон (СЕЗ) в Україні, стабілізувати дію “зелених тарифів”, впроваджувати прогресивне податкове і митне стимулювання, переглянути інституційне підґрунтя всієї української економіки для оздоровлення її інвестиційного клімату, оптимізувати цінову і тарифну політику, що підвищить інвестиційну привабливість країни [4,с.12].

 

Література:

1.     Регіональна програма інноваційного розвитку Львівської області на 2012 – 2015 роки /[електронний ресурс]. – Режим доступу:ua.dooword.ru/docs/851/index-50680.html

2.     Бардиш Г.О. Економіці України потрібні надійні інвестиційно-інноваційні підвалини / Г.Бардиш, У.Гладка-науковий збірник Львівського національного університету ім. І.Франка “Формування ринкової економіки в Україні”.-2011.- Випуск 23, частина 1.- с.44-51.

3.     Головне управління статистики у Львівській області – офіційний сайт //[електронний ресурс]. – Режим доступу :www.lv.ukrstat.gov.ua/

4.     Концепція“Розвиток альтернативної енергетики в Україні” (проект). Вик.: У.Б.Гладка.- ЛІБС УБС НБУ, 2012 Науковий керівник: Г.О.Бардиш, к.е.н., доцент., с.14Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info