zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ У ЖІНОК ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ В МЕНОПАУЗІ

 

Глушко Л.В., Насраллах А.Х., Федоров С.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

 

Abstract: The metabolic syndrome is a complex of clinical features leading to an increased risk for cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus in both sexes. Menopausal status has been linked to some components of the MetS, but results are inconsistent. We observed 39menopausal women with MetS. The serum levels of Ig A, Ig G, Ig M and circulating immune complexes were detected. MetS in menopause is characterized of humoral immunity disturbance, which could be corrected by using of Quercetin.

Keywords: Metabolic syndrome, Menopause, Immunity, Quercetin

 

Резюме: Метаболічний синдром являє собою комплекс клінічних проявів, які призводять до збільшення ризику серцево-судинних захворювань та розвитку цукрового діабету 2 типу. Менопаузальний статус пов’язаний із певними компонентами метаболічного синдрому, проте механізм недостатньо вивчений. Нами проведено обстеження 39 жінок в менопаузі з метаболічним синдромом. Встановлений дисбаланс гуморальної ланки імунітету (високі рівні сироваткових Ig A, Ig G, Ig M та патологічних імунних комплексів). Кверцетин володіє помірними імуномоделюючими властивостями.

Ключові слова: метаболічний синдром, менопауза, імунітет, кверцетин

 

Наприкінці минулого сторіччя у повсякденну клінічну практику було введене поняття «серцево-судинного континууму», який являє собою послідовний ланцюг подій, що розвивається під впливом чинників ризику та при відсутності їх корекції неухильно переходить в термінальні фази – серцеву недостатність (СН) та смерть [1]. Головними ризик-факторами, представленими в континуумі, є дисліпідемія, цукровий діабет, АГ, ожиріння та паління. Усі ці чинники, за винятком паління, є важливими складовими компонентами метаболічного синдрому (МС) [2].

МС впродовж останніх десятиріч привертає увагу як науковців, так і лікарів. Поширення синдрому вдвічі вище, ніж цукрового діабету; прогнозується його наступне стрімке зростання на 50% [3]. Кількість носіїв компонентів метаболічного синдрому, за даними епідеміологічних досліджень, складає 14-35% серед дорослого населення, збільшується навіть серед дітей та підлітків, та зустрічається частіше серед осіб чоловічої статі [4].

ССЗ є основною причиною смерті жінок в Європі: у віці понад 75 років 42% жінок помирає внаслідок згаданої патології проти 38% осіб чоловічої статі [5]. Низька частота виникнення ІХС (але не інсульту) пов’язана, очевидно, із захисним впливом естрогенів [6]. Менопаузальний МС характеризується збільшенням маси тіла (в тому числі, абдомінальним ожирінням), порушенням ліпідного обміну та толерантності до вуглеводів. Однією з ланок виникнення ожиріння є зниження базального метаболізму на фоні зниження рівня естрогенів. За даними Healthy Womens Study, в перші 3 роки маса тіла збільшується, в середньому, на 2,3 кг, а через 8 років – на 5,5 кг [7].

Оскільки МС розглядають як хронічне запалення низької інтенсивності, поряд із модифікацією способу життя, використанням антигіпертензивних ліків та засобів корекції гіперглікемії, доцільним є пошук новітніх ліків, які б чинили модулюючий вплив на імунну систему, пригнічуючи її прозапальні ефекти.

Метою дослідження було вивчення ефективності біофлавоноїду кверцетину щодо корекції порушень гуморальної ланки імунітету в жінок із МС в менопаузі.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 39 жінок в менопаузі з МС, які були розділені на 2 групи: І група – базова терапія (20 хворих); ІІ група (19 хворих) – базова терапія + кверцетин: по 40 мг двічі на добу за 30 хвилин до їжі. Базова терапія включала в себе модифікацію способу життя та медикаментозне лікування. Базова медикаментозна терапія передбачала лікування артеріальної гіпертензії, оскільки дана патологія була основною ознакою в рандомізованих пацієнтів (ESC, 2013; УКТ, 2012). Хворі отримували блокатор ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (БРААС): інгібітор ангіотензин-перетворювального ферменту (іАПФ) чи блокатор рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) у індивідуальних дозах. При недосягненні цільових рівнів АТ додатково призначали блокатор кальцієвих каналів (БКК) з групи дигідропіридинів. Пацієнти високого та дуже високого ризику несприятливих кардіоваскулярних подій додатково отримували ацетилсаліцилову кислоту в дозі 75 мг/добу та розувастатин в дозі 10 мг/добу. Вивчення функціонального стану В-лімфоцитів проводили, визначаючи рівень основних класів сироваткових імуноглобулінів Ig G, Ig A, Ig M методом простої радіальної імунодифузії в гелі за G. Mancini et al., 1965 [8]. Концентрацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові визначали методом преципітації в розчині поліетиленгліколю (ПЕГ-6000) на мікроспектрофотометрі “Specol-21” (Німеччина) при довжині хвилі 450 нм [9]. Статистичний аналіз проводили із використанням стандартного пакету програм Statistica 6.1 (StatSoft, Tulsa, OK, USA). Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб.

Результати та їх обговорення. Середній вік (M ± σ) обстежених пацієнток із МС в менопаузі склав 65,23±10,07 років. МС у жінок у постменопаузі характеризувався підвищенням рівнів Ig A в сироватці крові, які на 17,16% перевищували аналогічний показник у групі контролю (p<0,05); рівні Ig G у 1,29 разів перевищували контрольні значення (p<0,05); рівні Ig М – на 11% (p<0,05). При дослідженні стану гуморальної ланки імунітету у хворих із МС виявлено також наявність дисбалансу ЦІК за молекулярною масою, коли в периферійній крові спостерігається підвищення вмісту патогенних середньо- та дрібномолекулярних ЦІК при відсутності зміни кількості фізіологічних великомолекулярних. Так, концентрація дрібномолекулярних імунних комплексів у жінок із менопаузальним МС у 1,94 разів перевищує нормальні показники (p<0,05), а середньомолекулярних – на 27% (p<0,05). Між концентрацією Ig G в сироватці жінок із менопаузальним метаболічним синдромом та рівнями АТ відмічені прямі середньої сили кореляційні зв’язки: Ig G та САТ (r=0,31; p<0,05) і Ig G та ДАТ (r=0,37; p<0,05).

ЦІК, серед яких найбільш патогенними вважаються дрібномолекулярні (з-за їх швидкої проникливості крізь ендотеліоцитарний шар судин), насамперед, локалізуються між судинним ендотелієм [272]. Далі внаслідок підвищення проникності васкулярної стінки під впливом цитокінів і ліпідних медіаторів, які продукуються клітинами крові чи мастоцитами, ЦІК депонуються навколо судин, спричиняючи імунокомплексне запалення [10]. Численні експериментальні та клінічні дослідження показали роль імунних комплексів (особливо, ліпідвмісних) у прогресуванні атеросклерозу (інфаркт міокарда, інсульт) чи цукрового діабету 2 типу [11].

В динаміці лікування з використанням кверцетину спостерігали зменшення сироваткових рівнів Ig G на 9,8% (p<0,05), Ig А у пацієнток другої групи в динамці зменшились у 1,05 разів (p<0,05). Базова терапія не чинила жодного впливу на рівні імуноглобулінів. Найбільш вираженим впливом на рівні ЦІК, особливо, патологічних – дрібномолекулярних та середньомолекулярних, володів кверцетин. Так, вміст середньомолекулярних ЦІК зменшився у першій групі на 15,6% (p<0,05); у другій –на 29% (p<0,001). Показники дрібномолекулярних ЦІК знижувались в першій групі на 15,9% (p<0,05); у другій – у 1,61 разів (p<0,01). Разом з тим, жодна із використаних терапевтичних схем не впливала на концентрацію в сироватці крові жінок із менопаузальним МС великомолекулярних ЦІК.

Висновки. МС у жінок в менопаузі характеризується порушенням гуморальної ланки імунітету, що проявляється збільшенням рівнів в сироватці крові імуноглобулінів основних класів та підвищеною концентрацією патологічних дрібно- та середньомолекулярних ЦІК. Кверцетин володіє помірним імуномодулюючим ефектом.

 

Література:

1.     Dzau V. Resolved and unresolved issues in the prevention and treatment of coronary artery disease: a workshop consensus statement. / V. Dzau, E. Braunwald // Am . Heart J. - 1991. - Vol. 121. - P. 1244–1263.

2.     Chrysant S.G. Stopping the cardiovascular disease continuum: Focus on prevention. //World J Cardiol – 2010. - Vol. 2(3). –P. 43-49.

3.     Тащук В.К. Артеріальна гіпертензія та менопаузальний метаболічний синдром: кардіологічна чи метаболічна проблема? / В.К. Тащук, О.І. Федів, К.О. Пересунько //Буковинський медичний вісник. - 2012. - Том 16, № 2. - C.169-173.

4.     Potenza MV. The metabolic syndrome: defnition, global impact, and pathophysiology. / Potenza MV, Mechanick JI. //Nutr Clin Pract. -2009. –Vol. 24. –P.560–577.

5.     European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics. 2008 edition. -123 p.

6.     European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) /Joep Perk , Guy De Backer, Helmut Gohlke [et al.] //European Heart Journal. – 2012. –Vol. 33. – P.1635–1701

7.     Lovejoy J. The influence of sex hormones on obesity across female life / J.Lovejoy //J. Women Health. - 1998. –Vol.7. –P.1247-1256.

8.     Mancini G. Immunochemical quantitation of antigens by single radial diffusion / Mancini G., Garbonare A., Heremans J. // Immunochemistry. – 1965. - 2. – P. 235.

9.     Haskova V. Simple method of circulating immune complex detection in human sera be polyethylenglycol precipitation / Haskova V., Kastik J., Riha L. et al. // Immunol. Forsch. – 1977. – Bd. – 154. - 4. – P. 399-486.

10.  Weis SM. Vascular permeability in cardiovascular disease and cancer. / Weis SM. //Curr Opin Hematol. 2008. –Vol.15 .-P.243–249

11.  Temporal increases in plasma markers of oxidized low-density lipoprotein strongly reflect the presence of acute coronary syndromes. / Tsimikas S, Bergmark C, Beyer RW [et al.]//J Am Coll Cardiol. -2003. –Vol.41 .-P.360–70.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info