zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МАЙНОВІ ПРАВА МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

 

Гриняк С.В.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Анотація: у статті розкрито питання, що пов’язані з цивільними правами малолітніх і неповнолітніх. Зроблено висновок про необхідність в Україні державної підтримки вразливих верств населення та забезпечення їхніх майнових прав у нормативній базі України.

Ключові слова: майнові права, малолітні, неповнолітні, опікун, громадянин, усиновлювач, піклувальник.

 

Abstract: this article deals with issues relating to civil rights and juvenile delinquency. The conclusion about the need for Ukraine government support vulnerable people and ensure their property rights in the regulatory framework in Ukraine.

Keywords:property rights,minor, minor, guardian,citizen, adopter,guardian.

 

Кожна людина – це особлива й неповторна особистість, яка має сама визначити своє місце в житті й реалізувати свої здібності. Показником гуманізму суспільства та держави є ставлення до дитини. Діти є найвищою цінністю кожного народу, і розбудова демократичної держави неможлива без сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Конституцією та законодавством України.

Для забезпечення прав та інтересів дітей постійно вдосконалюється нормативно-правова база України. Тобто права і свободи дітей, як членів суспільства, у значній мірі визначають напрями діяльності державних органів та громадських організацій. [12,с.1]

Вивчення майнових прав цих категорій осіб є важливою складовою розвитку цивілістичних досліджень. Це дозволить як визначити нові підходи до дослідження категорії майнових прав, а й систематизувати накопичені юридичної наукою знання і набуту правозастосовну практику.

Метою статті є:

·       дослідження правового регулювання відносин, пов'язаних з реалізацією майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, виявлення особливостей здійснення їх повноважень у сфері права.

·       характеристика поняття майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб;

·       описання правових шляхів захисту майнових прав, зазначених осіб та формулювання висновків з метою узагальнення стану розробки цієї теми у юридичній теорії та практиці України.

Дана проблема є предметом дослідження ряду відомих науковців шкіл цивільного права. О.С. Йоффе, С.О. Муромцев, З.Г. Ромовська, Л.І. Шаповал, Г.Ф. Шершеневич, С. Н. Ландкоф, Д.В. Боброва, Л.М. Горбунова, С.В. Богачов, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та інші науковці вивчали комплекс нормативної регламентації процесу здійснення захисту майнових прав недієздатних, малолітніх та неповнолітніх осіб. Проте, практика застосування норм щодо правового забезпечення захисту майнових прав вказаних осіб вимагає більш детального вивчення у сучасних умовах, коли збільшилася кількість порушень цих прав не тільки суб’єктами, які посягають на ці права, але й батьками, опікунами та іншими зацікавленими особами.

Відповідно до частини 1 статті 31 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) України малолітня особа визнається фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років.

Згідно частини 1 статті 32 ЦК України неповнолітня особа – це фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Згідно статті 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Природним є те, що мають обмежуватися в здійсненні права власності недієздатні, малолітні і неповнолітні особи, оскільки вони не можуть повною мірою усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними.

Найбільше порушуються майнові права та інтереси малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб під час вчинення правочинів із нерухомим майном, власниками якого є малолітні, неповнолітні і недієздатні особи, при відшкодуванні шкоди, завданої здоров’ю останніх.

Малолітні і неповнолітні особи, як і всі інші громадяни нашої держави,

відповідно до частини 1 статті 2 ЦК України є учасниками цивільних відносин, тобто вони наділені цивільною правосуб’єктністю. Цивільна правосуб’єктність, як передумова участі малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільних правовідносинах і цивільному обороті, включає в себе здатність мати цивільні права та обов’язки, а також здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їхнього невиконання.

Як передбачено статтею 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо житлових приміщень. Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати будь-які договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання. Згідно вимог статті 177 Сімейного кодексу України, батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

·       укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

·       видавати письмові зобов'язання від імені дитини;

·       відмовлятися від майнових прав дитини. [2,с.378]

Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною зазначених правочинів лише з дозволу органу опіки та піклування.

Статтею 17 Закону України "Про охорону дитинства" передбачено, що суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріуса за місцем знаходження майна та житла.

При визначенні цивільної дієздатності дитини нотаріуси керуються положеннями статей 31,32 ЦК України, згідно яких дитина наділена в залежності від віку частковою цивільною дієздатністю (особа, яка не досягла чотирнадцяти років - малолітня особа) або неповною цивільною дієздатністю (особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років - неповнолітня особа)

Слід зазначити, що малолітні та неповнолітні особи мають право самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини, які забезпечують їх побутові потреби, відповідають їх фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосуються предметів і мають невисоку вартість. Інші правочини, в тому числі щодо нерухомого майна, від імені малолітньої особи вчиняються її законними представниками - батьками (усиновлювачами) опікунами або піклувальниками.

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків.

Усиновлювач – це людина, яка приймає у свою сім'ю дитину на правах дочки чи сина. Між усиновлювачем і усиновленою дитиною ви­никають такі самі правові відносини, що й між кровними бать­ками та дітьми.

Опікун – це фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Згідно з ст. 63ЦК.

Піклувальник – особа, призначена в установленому законом порядку надавати допомогу у здійсненні прав та обов'язків неповнолітніми віком від 15 до 18 років (у Сімейному кодексі України 2002, який вступає в силу з 1.01 2003, — від 14 до 18 років), громадянами, що визнані судом обмежено дієздатними, та громадянами, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права.

При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

Якщо той з батьків, хто проживає окремо від дитини протягом не менш як шість місяців, не бере участі у вихованні та утриманні дитини або якщо місце його проживання невідоме, такі правочини можуть бути вчинені без його згоди.

Статтею 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" передбачено, що попередній дозвіл органів опіки та піклування необхідний для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти. Тобто, дозвіл органів опіки та піклування необхідний і у разі, коли у дитини є лише право користування нерухомим майном, як правило житлом. Наприклад, дитина постійно проживає та/або зареєстрована у житловому приміщенні, яке відчужується.

Крім зазначеного, неповнолітні особи відповідно до частини 1 статті 3 Закону України “Про фермерське господарство” які досягли 14-річного віку можуть бути членами фермерського господарства. Частиною 2 статті 5 Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” передбачено, що членами підприємства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають і виконують його статут. Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України “Про кооперацію” ­− членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.

У Законі України “Про господарські товариства” не вказано вік, з досягненням якого особа може стати учасником господарських товариств. Але правовий статус учасників підприємницького товариства дозволяє визнати, що вказані особи повинні досягти 16-річного віку та у зв’язку з цим набути відповідного віку обсягу дієздатності.

Неповнолітні особи як учасники юридичної особи, відповідно статті 115 ЦК України, можуть передати своє майно у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Також вони можуть передати й інші майнові цінності, які мають назву інвестицій.

Таким чином, з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб, неповнолітні особи з досягненням певного віку мають право на рівномірний розподіл прибутку одержаного від зайняття господарською діяльністю.

У частині 3 статті 26 ЦК України зазначено, що фізична особа здатна мати усі майнові права, що встановлені цим Кодексом або іншим законом.    Відповідно до цієї норми можна виділити такі майнові права, якими наділені малолітні та неповнолітні як учасники цивільних відносин вже від народження:

·       мати майно в приватній власності. Наведене правило, як відомо, носить конституційний характер — воно закріплено в Конституції України та інших нормативних актах. Так, відповідно до частини 2 статті 325 ЦК України фізичні та юридичні особи можутьбути власниками будь-якого майна;

·       мати право користуватися житловими приміщеннями та іншим майном. Малолітні і неповнолітні особи, як члени сім’ї наймача житла в галузі житлово-правових відносин, наділені рівними правами на житлове приміщення зі своїми батьками, повнолітніми братами і сестрами;

·       мати спадкові права. Частина 1 статті 1222 ЦК України вказує на те, що фізичні особи можуть бути спадкоємцями за заповітом і за законом;

·       Згідно із статтею 1261 ЦК України діти спадкодавця належать до спадкоємців першої черги. Ця норма стосується й усиновлених дітей наділених рівними спадковими правами з рідними дітьми спадкодавця. Право спадкування визнається також і за дітьми спадкодавця, які народилися після його смерті (стаття 1261 ЦК України). Дитина, яка ще не народилась, не наділяється правоздатністю або будь-яким суб’єктивним правом, закон передбачає лише захист інтересів можливого спадкоємця, до того ж ніяких прав на майно або спадкування ще не народжена дитина не має. Захист її інтересів зводиться до захисту її можливої частки за умови її народження, якщо ж дитина не народжується, то вона й не буде закликана до спадкування;

·        мати суб’єктивні права на об’єкти інтелектуальної власності. Малолітні і неповнолітні автори творів літератури, науки, мистецтва, малолітні й неповнолітні винахідники мають як особисті немайнові права, так і майнові права автора і винахідника, а саме: користуватися правом на видання твору;

·        на його поширення;

·       права, пов’язані з відтворенням твору тощо. Слід зазначити, що законодавство не встановлює, з якого віку фізична особа може здійснювати майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. Зазначається тільки, що авторське право, яке включає в себе особисті немайнові права і майнові права інтелектуальної власності на твір, виникає з моменту створення твору;

·       вчиняти різного роду правочини, які не виходять за межі дрібних побутових. Тобто бути учасниками договірних відносин.

Крім майнових прав малолітні та неповнолітні особи мають право на:

·       життя та охорону здоров’я;

·       ім’я та громадянство;

·        проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування з боку батьків;

·        опіку та піклування;

·        достатній життєвий рівень;

·       житло;

·        вільне висловлення думки та отримання інформації;

·       захист від усіх форм насильства;

·       освіту;

·       працю;

·       об’єднання в дитячі та молодіжні організації;

·        відшкодування шкоди, завданої малолітній або неповнолітній особі.

Отже, проаналізувавши нормативно-правову базу та теоретичні підходи щодо правового регулювання майнових та немайнових прав неповнолітніх та малолітніх осіб, було досягнуто наступний висновок:

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки, що:

·       сучасне національне законодавство, що регулює цивільно-правове становище малолітніх та неповнолітніх, відповідає загальноприйнятим міжнародно-правовим нормам і дозволяє забезпечити гарантії прав і свобод цієї категорії громадян.

·       взаємодія різних галузей права при визначення правового статусу малолітніх та неповнолітніх в нормах різної правової приналежності створюють передумови до створення комплексних нормативних актів, присвячених їх правам.

·       необхідна конкретизація правових приписів, підвищення якості діючих норм права, що має зняти наявні в законодавстві протиріччя щодо цивільно-правового становища малолітніх та неповнолітніх і таким чином сприяти вдосконаленню практики їх застосування.

Будь-яке право і обов'язок громадянина стає реальною соціальною цінністю лише за наявності достатніх правових гарантій. А вони можливі, насамперед, при законодавчому закріпленні самого права. В існуванні прав, обов'язків, відповідальності дитини ніхто не сумнівається, але в єдиному законодавчому акті правовий статус малолітніх та неповнолітніх громадян України не зафіксовано.

Для підвищення ефективності законодавства, що регулює цивільно-правове становище малолітніх та неповнолітніх, поліпшення захисту їх прав і, відповідно, підвищення якості судових процесів у справах малолітніх, неповнолітніх та виносяться за ними рішень, що сприятиме ефективності їх виконання, необхідно внести зміни в сучасну правову базу.

 

Список використаних джерел

1.     Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року;

2.     Цивільний кодекс України, від 16 січня 2003 року № 435-IV;

3.     Сімейний кодекс України, від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ;

4.     Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", від 2 червня 2005 року № 2623-IV;

5.     Закон України "Про охорону дитинства",від 26 квітня 2001 року №2402-III;

6.     Закон України “Про фермерське господарство”, від 19 червня 2003 року №973-IV;

7.     Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, від 14 лютого 1992 року №2114-XII;

8.     Закон України “Про кооперацію”, від10 липня 2003 року №1087-IV;

9.     Законі України “Про господарські товариства”, від19 вересня 1991 року №1576-XII;

10.  Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.;

11.  Токарєва, В. І. Цивільне право України : практикум : навч. посіб. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 408 с.;

12.  Горбунова Л.М. Цивільні права малолітніх і неповнолітніх та їх цивільно-правова відповідальність / Л.М.Горбу-нова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук; М-во юстиції України.– К.: [ТОВ “Поліграф-Експрес”], 2006. – 42 с. – Бібліогр.: с. 41.;

13.  "Юридичний вісник України" від 23 вересня 2012 року.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info