zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

(НА ПРИКЛАДІ НПП „ВИЖНИЦЬКИЙ”)

 

Калинич Т.В.

Україна, смт. Берегомет, НПП „Вижницький

 

Abstract: The paper found that the vascular flora of the studied tracts national park "Vizhnitsky" includes 484 species belonging to 59 families, 5 classes and 5 departments. It is shown that the basis of the floristic composition of the studied tracts Park "Vizhnitsky" in relation to hidrotopu forming plant fresh and dry meadow ecotypes full soak and temporary excessive wetting root layer soil sediments and meltwater.

Keywords: national park, vascular flora, floristic composition.

 

Для забезпечення охорони біорізноманіття природних регіонів України необхідним і актуальним є вивчення його сучасного стану, в т.ч. фіторізноманіття, що дозволяє встановити закономірності структури, функціонування та динаміки флори та рослинності регіону дослідження.

Детальна інвентаризація флори НПП „Вижницький” остаточно ще не завершена. За результатами наших досліджень встановлено, що тут росте близько 960 видів судинних рослин. Загалом для флори властиве поєднання бореальних, монтанних і неморальних елементів, що пов’язано з розташуванням території парку на межі двох флористичних районів: Чивчино-Гринявських гір та Прикарпаття. З цим пов’язана і невелика кількість ендемічних елементів у її складі. Найбільш поширений з них – карпатський субендемік Symphitum cordatum, який є досить звичайним компонентом травостою у мішаних та листяних лісах як Карпат, так і Прикарпаття [4].

У складі фітоценозів, які приурочені до найвищих гіпсометричних рівнів, на території парку іноді трапляється карпатський ендемікСampanula serrata. Зрідка у хвойних та мішаних лісах трапляється південно-східнокарпатський ендемік Ranunculus carpaticus. Крім того, виявлено ендемік Південних і Східних карпатCentaurea carpatica. З цієї групи ендеміків можливі знахідки на території парку Viola declinata.

У складі реліктового компоненту флори парку представлені види, які іноді виступають домінантами або субдомінантами фітоценозівEquisetum telmateia, Matteucia struthiopteris, Vinca minor, Lunaria rediviva, Huperzia selago, Equisetum hiemale, Asplenium trichomanes, A. viride, Isopyrum thalictroides, Daphne mezereum, Hedera helix; зустрічаються рідкоOphioglossum vulgatum, Botrychium lunaria, Phyllitis scolopendrium, Myricaria germanica, Atropa belladonna, Cortusa matthioli.

На території НПП „Вижницькийвиявлено 43 види судинних рослин, які занесено до Червоної книги України [3]. Це половина від загальної кількості таких видів у Буковинських Карпатах. За характером поширення їх можна поділити на чотири групи: дуже рідкісні, відомі з поодиноких місцезнаходжень; рідкісні, коли кількість місцезнаходжень не перевищує п’яти, трапляються спорадично – до 20 відомих місцезнаходжень; трапляються часто – понад 20 місцезнаходжень (табл. 1)

 

Таблиця 1

Розподіл раритетних видів НПП „Вижницький” за характером поширення

Види за характером поширення

Кількість

видів

Відсоток від загальної кількості видів

дуже рідкісні

6

12

рідкісні

7

14

спорадично

11

22

часто

6

12

 

Згідно функціонального призначення територію парку поділено на функціональні зони, які відрізняються режимом природокористування. Площі таких зон наступні: заповідна зона – 2982,2га, зона регульованої рекреації – 4886,8 га, стаціонарної рекреації - 8,6га, господарська 945,8га. До складу заповідної зони частково увійшли два ландшафтні заказники, які були створені на території, включеній до складу парку, а також прилеглі лісові масиви. Це найвіддаленіші від населених пунктів ділянки парку. Решта території ландшафтних заказників, а також заповідні урочища Яворів та Стаєнний, увійшли до складу зони регульованої рекреації. В межах заповідної зони охороняються найцінніші рештки корінних та умовно корінних деревостанів ялинових, ялицево-ялинових, ялиново-ялицевих, ялиново-буково-ялицевих,, буково-ялицевих, ялицево-букових та букових лісів. На території заповідної зони забезпечені охороною угруповання із Зеленої книги України. Трапляються вони і в межах зони регульованої рекреації [1].

З числа червонокнижних видів на території заповідної зони зростають 24 види, зони регульованої рекреації – 26, господарської зони – 22. (табл. 2)

 

Таблиця 2

Розподіл червонокнижних видів за функціональним зонами НПП „Вижницький

Функціональна зони

Кількість видів

% від загальної кількості видів

Заповідна зона

24

47

Зона регульованої рекреації

26

51

Господарська зона

22

43

 

Причому деякі з них відомі лише з території господарської зони - Botrychium lunaria, Epipactis palustris, Orchis coriophora. Вони зростають у складі лучних фітоценозів. А більша частина лук, навіть, розташовані серед лісових масивів заповідної зони, віднесені саме до цієї функціональної зони.

Більш глибока і детальна созологічна характеристика рідкісних видів може бути дана тільки на основі характеристики кожного окремого виду за підставами охорони, причинами рідкісності, географічним типом ареалу, просторовим типом популяції, типом ізоляції, категоріями рідкісності за МСОП та за популяційними ознаками, як це запропоновано львівськими ботаніками під керівництвом К.А. Малиновського [2]. Саме, вищевказані ознаки дають багатоаспектну оцінку рідкісності видів та дозволяють застосувати оптимальний режим охорони.

 

Список використаних джерел:

1.     Екофлора України : в 5 т. [упор. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Протопопова В.В., Єрмоленко В.М., Коротченко І.А., Каркуцієв Г.М., Бурда Г.І. ; ред. Дідух Я.П.]. – Київ : Фітосоціоцентр. – 2007. – Т.5. – 2007. – 584 с.

2.     Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мітогенетичний фонд, фітоценотичний фонд. [Під наук.ред.С.Ю. Поповича] – Київ: Фітосоціологічний центр, 2002 – 276 с.

3.     Николаевский А.Г. Национальные парки /А.Г. Николаевский – М.: Агропромиздат, 1985. – 189с.

4.     Редкие и исчезающие растения Украины – К.: Наукова думка, 1988. – 255с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info