zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДЕЛІКВЕНТНА ПОВЕДІНКА, ЯК ЧИННИК, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ФОРМУВАННЮ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМИН У ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

 

Климків Р.І.

Україна, м. Львів,

Львівській національний університет ім. Івана Франка

 

Анотація. У статті розкриті поняття делквентності, асоціальності та антисоціальності, що безперечно утруднюють процес ресоціалізації та успішного відбування покарання з випробуванням. Перелічені індикатори деліквентності, що наявні в осіб, які відбувають покарання з випробування.

Ключові слова: деліквентна поведінка, асоціальність та антисоціальність, особи, які відбувають покарання з випробування.

 

Аbstract. The article focuses on the notions of delinquency, asocial and antisocial behavior, that definitely make the process of re-socialization as well as the process of serving a probation sentence more complicated. The indicators of delinquency present in individuals who serve a probation sentence are enumerated.

Кeywords: delinquent behavior, asocial and antisocial behavior, individuals, who serve a probation sentence.

 

Опираючись на статистичні дані Державної пенітенціарної служби України, станом на 09.09.2013р., приходжу до висновку, що кількість засуджених осіб, які відбувають покарання з випробуванням має тенденцію до певної закономірності та стабільності. Протягом 2010 року кількість осіб, які відбували покарання з випробуванням, та перебували на обліку в кримінально-виконавчих інспекціях (КВІ) Державної пенітенціарної служби України становила – 118812 засуджених, протягом 2011року – 129124 засуджених, протягом 2012 року – 119722 засуджених.

Найбільшою кількістю осіб, які відбувають покарання з випробуванням є чоловіки, на другому місці – жінки, на третьому – підлітки. Загалом, тенденцій до зменшення кількості засуджених немає, а це свідчить про те, що рівень злочинності в Україні залишається високим, що в свою чергу є актуальною проблемою не тільки для працівників правоохоронної, правозахисної, пенітенціарної сфер, але й для психологів, соціологів та педагогів.

При досліджені даної категорії осіб важливо розуміти зміст та форму покарання з випробуванням, адже засуджені не перебувають у місцях позбавлення чи обмеження волі, не є ізольованими від суспільства, а відбувають покарання за місцем проживання маючи при цьому можливість продовжувати працювати та навчатись, а також перебувати у звичному для них колі. Тому питання деліквентної поведінки особливо актуальне при досліджені осіб, які відбувають покарання з випробуванням.

Делінквентна поведінка у перекладі з латини delinquenta – гріх, хибний вчинок, провина; delinquens – правопорушник, злочинець, бунтівник; є видом соціально неприйнятної поведінки (Н. Смелзер, В. Фокс), котра включає у себе типи відхилень від норми: асоціальність та анти соціальність [2].

Асоціальність характеризується виключеністю з соціальної взаємодії, оскільки поведінка індивіда порушує соціальні норми та є соціально неприйнятною.

Антисоціальність проявляється у відсутності чутливості індивіда до суспільних звичаїв (А. Ребер). Такий тип відхилення є більш небезпечним, оскільки потенційно може завдавати більше шкоди для групи чи соціуму взагалі [9].

Асоціальна та антисоціальна протиправна поведінка пов’язана із такими дефектами соціалізації: 1) дефекти в організації виховання, що призводять до розвитку анти суспільної орієнтації й асоціальної мотивації; 2) дефекти в розумінні і виконанні соціальних ролей, що призводять до заперечення ролі, нерозуміння її соціальної значимості, або до відхилення від виконання ролі; 3) дефекти у системі спілкування; 4) дефекти індивідуального соціального досвіду, що залежать від помилок у вихованні, специфіки спілкування (наприклад, у родині), засвоєння норм асоціальної поведінки як негативних моделей для ототожнення; 5) дефекти соціального контролю, що залежать від недостатньо ефективної діяльності родини, навчально-виховних і виробничих організацій, правоохоронних органів; 6) дефекти соціальної адаптації, що відображають зокрема, процеси міграції та урбанізації [1, 7].

Характеризуючи дії конкретної особистості, що відхиляються від встановлених у певному суспільстві й в певний час законів, що загрожують благополуччю інших людей або соціальному порядку і є кримінально караними в найтяжчих своїх проявах, використовується поняття «делінквентність» [8].

Особистість, яка виявляє протизаконну поведінку називають делінквентна особистість (делінквент), а самі дії – деліктами. Відмінності делінквентної від кримінальної поведінки закорінені в тяжкості правопорушень, прояві їх антисуспільної направленості характеру. Кримінальна поведінка є перебільшеною формою делінквентної поведінки взагалі. В цілому делінквентна поведінка безпосередньо направлена проти існуючих норм суспільного життя, чітко виражених у правилах (законах) суспільства [3].

У спеціальній літературі розглянутий термін використовується в різних значеннях. А.Є. Личко, ввівши в практику підліткової психіатрії поняття «делінквентність», обмежив ним дрібні антигромадські дії, що не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Це, наприклад, шкільні прогули, прилучення до асоціальної групи, дрібне хуліганство, знущання над слабкими, віднімання дрібних грошей, викрадення мотоциклів [6].

В.В. Ковальов заперечує проти такого трактування делінквентності, вказуючи, що делінквентна поведінка є поведінкою злочинною [5]. У психологічній літературі поняття делінквентності швидше зв’язується з протиправною поведінкою взагалі [4]. Це будь-яка поведінка, що порушує норми громадського порядку. Дана поведінка може мати форму дрібних порушень морально-етичних норм, що не досягають рівня злочину. Тут вона збігається з асоціальною поведінкою. Також вона може виражатися в злочинних діяннях, які караються відповідно до Кримінального кодексу. У цьому випадку поведінка буде кримінальною, антисоціальною.

А.Г. Амбрумова і Л.Я. Жезлова запропонували соціально-психологічну шкалу поведінки із відхиленням: антидисциплінарна, антисоціальна, делінквентна і аутоагресивна поведінка (слід зазначити, що ці автори до делінквентної відносять тільки злочинну поведінку).

Індикаторами делінквентності є:

1. Брехня (навмисна, пов’язана з отриманням матеріальної користі; ухилення від виконання своїх обов’язків; шахрайські витівки);

2. Дії, які не відповідають статусу неповнолітньої особи (купівля алкоголю; відвідування місць, вхід в які не рекомендований неповнолітнім;

тривалі втечі з дому, попри заборону батьків; шкільні пропуски);

3. Бійки (наприклад, з використанням зброї чи з проявом жорстокості);

4. Крадіжки (переважно предметів, котрі не мають значної матеріальної цінності);

5. Адикції (вживання психоактивних речовин, гемблінг тощо);

6. Нанесення шкоди іншим людям (зокрема матеріальної шкоди – навмисне псування чужого майна);

7. Порушення адміністративного правопорядку (псування чужого майна, водіння мотоциклу автомобілю у нетверезому стані) [10, 2].

М.О. Докторович пропонує розглядати деліквентну поведінку у таких контекстах: органічному, особистісному, соціальному й над особистісному [2].

Виходячи із вказаних індикаторів деліквентності, можна чітко сформувати твердження, що все перелічене є характерним для осіб, які відбувають покарання з випробування. Деліквентна поведінка безперечно є ознакою соціальної дезадаптації, що в свою чергу перешкоджає формуванню просоціальних взаємин та успішному відбуванню покарання. Під успішним відбуванням покарання розуміється не тільки фактичне закінчення іспитового терміну, але й недопущення адміністративних проступків, нових чи повторних злочинів особами, які відбувають покарання з випробуванням, зміну ціннісних орієнтацій, життєвих установок та свідомості.

 

Література

1.     Димитров А. В. Основы пенитенциарной психологии / А. В. Дмитров, В. П. Сафронов. – М.: Моск. Психол.-соц. ин-т, 2003. – 176 с.

2.     Докторович М. О. Деліквентна поведінка особистості: факторний аналіз / М. О. Докторович // Збірник наукових праць. Психологічний вісник – 2013. – Вип. 4. – С. 65-68.

3.     Кікалішвілі М. В. Девіантна поведінка: поняття та ознаки / М. В. Кікалішвілі // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3(22). – С. 109-122.

4.     Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю. А. Клейберг. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 160 c.

5.     Ковалев В. В. Психология личности / В. В. Ковалев. – М.: Просвещение, 1970. – 391 с.

6.     Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. – СПб.: Речь, 2010. – 256 с.

7.     Мудрак І. А. Психологічне вивчення феномену пенітенціарної дезадаптації особистості в умовах позбавлення волі / І. А. Мудрак // Психологічні перспективи. – 2013. – Вип. 21. – С. 154-164.

8.     Петровский Б. В. Энциклопедический словарь медицинских терминов / Б. В. Петровский. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – Т. 1. – 464 с.

9.     Ребер А. Большой толковый психологический словарь / А. Ребер. – М.: Вече, 2000. – Т. 1 (А–О). – 592 с.

10.  Фернхем А. Личность и социальное поведение / А. Фернхем, П. Хейвен. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info