zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОНЕТАРИЗМ – ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 

Горшков М.А., Корнійчук І.П.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Анотація: В статті розглядається еволюція монетаризму, характеристика монетарної концепції, монетарні методи боротьби з інфляцією та послаблення негативного впливу циклічних коливань економіки

Ключові слова: Монетаризм, кількісна теорія грошей, інфляція.

 

Abstract: The article considers the evolution of monetarism, the characteristic of the monetaryconcept, monetary methods of fighting inflation and mitigate the impact of cyclical fluctuations in the economy

Keywords: Monetarism, the quantity theory of money, inflation.

 

Актуальність проблеми. Монетаризм являє собою одну з найбільш впливових течій у сучасній економічній науці, яка належить до неокласичного напряму. Він розглядає процес впливу грошового обігу на економіку. Сучасний монетаризм багато в чому визначає економічну політику провідних країн та фінансових інститутів світу.

Аналіз досліджень і публікацій. Монетаризм, його переваги та недоліки досліджували такі вчені як: Мілтон Фрідман, Карл Бруннер, Томас Мен, Дж. Тобін.

Метою даної роботи є дослідити еволюцію сучасного монетаризму, його роль в боротьбі з інфляцією та циклічними коливаннями в економіці.

Виклад основного матеріалу. Монетаризм – сучасна галузь економічної науки в країнах з ринковою економікою, основними положеннями якої є обмеження втручання держави у господарську систему, скорочення бюрократичних бар’єрів на шляху потоку капіталу, робочої сили і товарів, регулювання економічної кон’юнктури тільки фінансовими ресурсами, через підтримку необхідного об’єму грошової маси в обороті.

Термін «монетаризм» був введений Карлом Брунером у 1968 році. Ідейні корні монетаризму входять в економічну теорію, згідно якої завдяки ринкової конкуренції забезпечується гнучкість цін і ставок заробітної плати що веде до коливань сукупних витрат які діють на ціни продукції і ресурсів, а не на рівень виробництва і занятості . Таким чином, ринкова система, якщо вона не підлягає державному втручанню у функціонування економіки забезпечує значну макроекономічну стабільність. [1]

Монетаризм виник усередині 50-х ХХ ст., його засновником є лауреат Нобелівської премії Мілтона Фрідмен. Теоретико-методологічні витоки монетаризму – ідеї представників першого раннього етапу меркантилізму. Концепція монетаризму також ґрунтується на засадах філософії позитивізму, позитивної економічної теорії.

Однак монетарна концепція, одним із постулатів якої є модифікована кількісна теорія грошей, у 30-40-х не розвивалася, що пояснювалося ефективністю кейнсіанських методів регулювання економіки в цей період і неефективністю монетаристських інструментів регулювання економічної кон’юнктури під час кризи 1929-1933. [3]

У 60-70-ті боротьба з інфляцією стає першорядним завданням державних стабілізаційних програм. Для монетаризму центральною є проблема інфляції, подолання якої можливе насамперед з допомогою грошово-кредитної політики, яка розглядається також як важливий засіб ати циклічного та антикризового регулювання (Фрідмена це поштовхнуло до розробки монетарної концепції циклу).

Фрідмен стверджує, що намагання протидіяти циклічним коливанням за допомогою гнучкої грошово-кредитної політики більшою мірою шкідливе для господарства, ніж корисне, через недосконале знання механізму впливу грошей і затримки у провадженні такої політики і в процесі регулювання. Крім того, він запропонував короткотермінову і довготермінову моделі впливу грошової маси на економічну кон’юнктуру. У першому випадку зростання такої маси зумовлює зниження відсоткових ставок, розширення попиту і скорочення безробіття; у другому – зростають обсяги виробництва, доходів, а отже, попит на гроші, що зумовлює зростання норми відсотка, якому не відповідає зміна попиту на гроші та їх пропозиція. Тому замість гнучкої кредитно-грошової політики він пропонує центральним банкам рівномірно і поступово, тривалий час збільшувати грошову масу приблизно на 3-4% щорічно незалежно від економічної кон’юнктури, що корелюється з темпами зростання національного доходу за цей час (так званий основний грошовий закон або «грошове правило» монетаризму.

Мілтон Фрідмен відносно грошей недавно сказав, «нехай суспільні гроші виникають тим же шляхом яким виникла суспільна мова, в ході добровільного співробітництва, через ринкові відносини, а не в результаті кооперації через політичні процеси. Економіка описана живою мовою Фрідмена, перестає бути «скучною наукою». [2]

Отже, Мілтон Фрідмен сформулював положення монетарної теорії, які складають її ядро.

1.     Фундаментальна різниця між номінальною і реальною кількістю грошей.

2.     Різниця перспектив перед індивідуумом і суспільством в цілому при зміні номінальної кількості грошей.

3.     Спроби індивідуалів витрати більше, чим вони отримають заздалегідь приречені на правах, приводять до загального росту затрат.

4.     Сутність поняття «реальний запас грошей» і його роль в процесі переходу із одного стаціонарного стану до іншого.

Висновки. В сучасних умовах, більш як за півстоліття існування, монетаризм розширив свій вплив, зазнав певних змін. Він став претендувати на роль універсальної загальноекономічної доктрини, здатної вирішувати такі економічні проблеми, як ефективність економічного регулювання, роль держави в економічному житті.

Монетаризм широко пропагується як кредитно грошова політика, спеціально спрямована на контроль росту грошової маси.

Монетаризм сьогодні – економічна теорія і практична концепція господарського управління державою, згідно якої провідну роль відведено кількості грошей в обороті та зв’язки між товарною і грошовою масою.

Головний спосіб впливу на економіку – це регулювання емісії, валютний курс національно – грошової одиниці, кредитний процент, податкові ставки, митні тарифи.

 

Перелік посилань

1.     Козюк, В.Глобальний монетаризм та актуальні проблеми кількісної теорії / В. Козюк // Економіка України. - 2008. - №8. - С.24-35.

2.     Панасюк, Б.Мистецтво державного регулювання / Б. Панасюк // Урядовий кур'єр. - 2008. - 4 черв. - С.21

3.     Фещенко, В. М. Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку / В. М. Фещенко// Фінансовий ринок України. - 2009. - №9. - С.3-6.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info