zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НЕСПЕЦІАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

Крамар С.Й.

Україна, м. Кам’янець-Подільський,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Анотація: У статті проаналізовано сучасні проблеми системи формування фізичної культури студентів та визначено шляхи її оновлення. Увагу акцентовано на впливові фізичного виховання на духовний розвиток молоді.

Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, фізична досконалість, духовний розвиток, спортивна діяльність.

 

Аbstract: The article analyzes the current problems of the formation of physical education students and the ways of updating it. Attention is paid to the influence of physical training on spiritual development of youth.

Keywords: physical culture, physical training, physical excellence, spiritual development, sports activities.

 

Фізичне виховання у вищій школі України – обов’язкова позакредитна навчальна дисципліна [1; 2]. Водночас фізична культура є важливим компонентом цілісного розвитку особистості студента, значущість якого проявляється через гармонізацію духовних і фізичних сил, формування таких загальнолюдських цінностей, як здоров'я, фізичне і психічне благополуччя, фізична досконалість.

Актуальним є питання підготовки фахівців, справжніх професіоналів і ділових людей, які здатні реалізувати себе в умовах жорсткої конкуренції.

Дослідженням сучасних проблем формування фізичної культури студентів займалися Г.П. Грибан, А.В. Домашенко, С.М. Канішевський, В.Й. Кійко, В.П. Краснов, Ф.Г. Опанасюк, В.Ф. Панченко, С.І. Присяжнюк, Р.Т. Раєвський, М.О. Третьяков та інші.

Мета статті – проаналізувати сучасні проблеми системи формування фізичної культури студентів та визначити шляхи її оновлення.

Завдання фізичного виховання сьогодні – це формування фізичної культури особистості, акцентування уваги на інтереси і потреби у сфері тілесного (фізичного) і духовного вдосконалення.

Прикметними рисами фізичного виховання є спрямованість фізичного виховання на формування рухових навичок і розвиток фізичних якостей студента, сукупність яких визначає його фізичну працездатність. Водночас зауважимо, якщо фізичне виховання полягатиме тільки в розвиткові рухової активності і не буде впливати на духовний розвиток і почуттєву сферу студентської молоді, то може формувати асоціативну поведінку і егоїстичні наміри особистості. Перевага тілесного компонента в змісті фізичної культури деформує цінності фізичної культури, і, як результат, фізичне виховання втрачає риси гуманістичної спрямованості педагогічного процесу, його загальнокультурного і морального змісту.

Важливо, що в «Положенні про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах» зазначається, що «Завданнями фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних закладах є:

·       формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;

·       набуття студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім'ї;

·       забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;

·       сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей студентів;

·       підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах» [3].

На сучасному етапі розвитку суспільства потрібно намагатися, щоб фізична культура і спорт, які є найважливішими компонентами розвитку особистості, посідали в способі життя студентів вагоме місце.

Ключовими позиціями оновлення педагогічної системи фізичного виховання повинні стати демократизація і гуманізація його основних положень, розвиток соціокультурних, регіональних і національних аспектів, посилення освітньої спрямованості і творче засвоєння цінностей фізичної культури. Потрібно відновити демократичні традиції та ідеали фізкультурного руху, будувати стосунки між викладачем і студентом на основі співпраці та довіри, використовувати творчість та ініціативу суб’єктів навчально-виховного процесу.

Для ефективної реалізації неспеціальної фізкультурної освіти треба використовувати існуючий вишівський потенціал фізкультурних, педагогічних, фізіологічних, педагогічних, фізіологічних, психологічних та інших знань, широко послуговуватися інформаційно-освітніми структурами (навчальні програми, навчально-методичні посібники, телебачення, радіо, часописи) і різні види пропаганди. Потрібно створити педагогічну систему формування в студентів потреби у фізичній культурі із системою оздоровчих технологій, що забезпечуватиме усвідомлений здоровий спосіб життєдіяльності кожної молодої людини.

Спортивна діяльність студентів вишів нефізкультурного профілю повинна стати основою для відновлення і розвитку масового студентського спорту (змагання, розваги, ігри, свята, фестивалі тощо). Це може не тільки суттєво змінити ставлення молоді до фізичної активності, але й прищепити спортивний стиль повсякденної життєдіяльності. Адже «здоров’я повинно стати для молоді одним із найважливіших пріоритетів серед багатьох цінностей сучасної людини» [4, с. 7].

Спорт – це шлях культурного перетворення тілесного (фізичного), психічного і морального в особистості студента, і це варто використовувати у фізичному вихованні сучасного студентства.

Упродовж занять з фізичного виховання студенти повинні оволодіти здатністю до раціональної організації свого бюджетного часу, внутрішньою дисципліною, зібраністю, швидкістю оцінювання різноманітних життєвих ситуацій і прийняття рішень, наполегливістю в досягненні будь-якої мети. Саме це допоможе молодій людині вижити в екстремальних ситуаціях, які можуть трапитися в студентському житті.

Фізкультурно-спортивна діяльність сприяє мобілізації функціональних, фізичних і психологічних можливостей організму.

Отже, оновлення системи формування фізичної культури студентів – завдання кафедр фізичного виховання і кожного викладача зокрема. Потрібно формувати спортивний стиль життя студентів і утверджувати в суспільній свідомості моду на здоров'я. Саме такий підхід до фізкультурної діяльності студентів може бути для суспільства вигіднішим, ніж охорона здоров'я. До того ж, знання і переконання студентів, які пізніше розповсюджуються в тих сферах суспільного виробництва, де будуть працювати молоді фахівці, дадуть позитивні результати – покращення здоров'я кожної людини.

 

Список використаних джерел

1.     Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 р. за №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

2.     Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2009 р. за №1/9-582 «Про організацію занять з дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

3.     Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2006 р. за №4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

4.     Фізичне виховання: навчальний посібник / [С.І.Присяжнюк, В.П.Краснов, М.О.Третьяков, Р.Т.Раєвський, В.Й.Кійко, В.Ф.Панченко]. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info