zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РІДКОГО ПРОБІОТИКУ А-БАКТЕРИНУ ПРИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ ШКІРИ ТА ДИСБІОЗАХ КИШЕЧНИКА

 

Кременчуцький Г.М.,. Степанський Д.О,

Юргель Л.Г., Крушинська Т.Ю., Кошова І.П.

Україна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

 

Резюме: Визначені нові підходи до розробки ефективних способів запобігання внутрішньолікарняним інфекціям і їх терапії, розширені показання до застосування нового еубіотіка А-бактеріна з мікроорганізмів роду Aerococcus, згідно сучасній класифікації віднесених до ІІІ класу – Bacillii, порядку – Lactobacillus, родині – Aerococcaceae, роду – Aerococcus, виду – Aerococcus viridans, виділеному з жіночого молока. Вивчені глибинні механізми дії еубіотіка. Показана ефективність при лікуванні гнійних ран, інфекційних S. aureus аплікаційним методом; рекомендовано пероральне вживання при корекції дисбіозів.

Ключові слова: Aerococcus viridans, антагонізм, еубіотик, моделювання інфекцій, внутрішньолікарняні інфекції, дисбактеріоз.

 

Summary: The new approaches to the development of effective measures of the hospital infections prevention and their therapy are determined. The indications to application of a new eubiotic A-bacterin (representative of Aerococcus viridans, family - aerococcacea), isolated from breast milk are described. The mechanisms of eubiotic action are showed. The preparation is effective in the treatment of purulent wounds, infectied with S.aureus. It is recommended to use per os for correction of disbiosis.

Key words: Aerococcus viridans, antagonism, eubiotic, modeling of infections, intrahospital infections, disbacteriosis.

 

Мікроорганізми - представники нормальної мікрофлори людського організму - незмінно привертають увагу провідних мікробіологів, інфекціоністів і спеціалістів іншого профілю, що визначило кардинальний напрям - розробку нових еубіотиків [2,4]. Аутофлора являє собою єдину систему, що відіграє найважливішу роль у підтриманні гомеокінезу організму і формуванні імунного стагусу [10,15].

Пізнання механізмів впливу представників нормальної мікрофлори на макроорганізм має велике значення як для розшифрування пато­генезу захворювань, так і для виявлення нових резервів щодо створення ефективних лікувально-профілактичних засобів [8,11,34].

Пероральне використання антибіотиків і сульфаніламідів у кінцевому рахунку часто призводить до формування стійких дисбактеріозів і бактеріоносійства патогенної для макро­організму флори. На сучасному етапі докорінним чином переглядається етіотропна терапія кишкових інфекцій [14]. Все більше використовуються бактерійні препарати з представників облігатної і факультативної мікрофлори кишеч­ника людини і тварин [16,18,19,20,25,26,28].

Еубіотики мають перевагу - нешкідливість, відсутність побічних реакцій і алергізації, що сприяє широкому застосуванню їх у терапевтичній практиці. Використання бактерій є ефективним у лікуванні багатьох захворювань, спричинених патогенними і умовнопатогенними мікроорганізмами [9,16,20,28,30,31,33].

Розвиток робіт в зазначеному напрямку є безумовно перспективним, однак успіх залежить від ступеня врахування сучасних вимог, що пред'являються до препаратів із живих мікробних культур, а також до самих мікробних культур, які входять до складу препаратів. У зв'язку з цим спектр бактерій, які використовують для розробки препаратів, розширюється, однак кількість офіційно визначених змінюється повільно [13,20,29].

На підставі отриманих даних про біологічні властивості представника роду Aerococcus, типовим штамом Aerococcus viridans, який був ізольований з жіночого молока М.Л.Горбуновою (1970) і фундаментально вивчений Г.М.Кременчуцьким (1989), перспективною є розробка нового еубіотика "А-бактерину".

Метою дослідження є комплексне експериментально-діагностичне і клініко-лабораторне обґрунтування застосування нового препарату "А- бактерин" в умовах макроорганізму з поглибленою розробкою нових підходів до лікування ускладнених гнійно-запальних інфекцій шкіри, дисбактеріальних розладів.

Матеріали та методи досліджень

Виділення аерококів проводилось за методами М.Л. Горбунової (1965) і Г.М. Кременчуцького (1987, 1989). Ідентифікація аерококів - згідно з J.B. Evans (1986) і Г.М. Кременчуцьким (1989).

Визначення дисбактеріозу кишечника проводили за схемою дослідження на дисбактеріоз кишечника (В.А. Знаменский та співавт.,1986).

Результати та їх обговорення

Лікувальний ефект А-бактерину при аплікаційному застосуванні було випробувано у 2-ій міській лікарні м. Дніпропетровська. Дія препарату вивчалась на 2-х категоріях хворих: ті, що звернулись по медичну допомогу до поліклініки да госпіталізовані до стаціонару. Усі хворі були розподілені на 2 групи: основну, що отримувала місцево А-бактерин (у полікліниці-123, у стаціонарі-69 чоловік), контрольну - рани обробляли традиційними лікарськими засобами (у полікліниці - 110, в стаціонарі - 46 чоловік).

Патологічний процес міг виражатися: абсцедивними фурункулами, карбункулами, лімфаденітами, гідраденітами, гнійними захворюваннями пальців, нагноєними післяопераційними та посттравматичними ранами, абсцесами, маститами, опіками.

Дані бактеріологічного дослідження при місцевому застосуванні А-бактерину в умовах поліклініки виразно виявили тенденцію до прискорення зменшення чисельності S. aureus в гнійних ранах, лікованих препаратом. При цьому констатували, що кількість S. aureus у рані зменшилась до рівня lg 6,4 на 5 добу спостереження, у хворих же контрольної групи - лише на 7 добу ( lg 6,9). Наведена динаміка мікробного обсіменіння ран зберігалась аж до повного одужання. Під час перевя'зок застосування А-бактерину сприяло відторгненню гнійно-некротичних мас.

Статистичний аналіз даних лікарняних листів та амбулаторних карт хворих показав, що число днів непрацездатності серед осіб, що отримували А-бактерин, в середньому по групі, незалежно від діагнозу, на 1,5 доби менше, ніж у контрольній: 7,09 ± 0,47 і 8,53 ± 0,38, але найкращі показники було одержано при гнійних захворюваннях кисті, де амбулаторне лікування при використанні препарату скорочувалось у 2 рази.

При бактеріологічному дослідженні хворих, що лікувались в умовах стаціонару, виявлялось зниження кількості S. aureus у ранах, починаючи з 7 доби (lg 5,35; 6,12), і трималось на цьому рівні у контрольній групі хворих майже до кінця спостереження (на 15 добу - lg 6,85), тоді як в основній групі їх кількість продовжувала знижуватись і на 11-13 добу складала lg 5,14; 4,39. Різниця у кількості S. aureus в залежності від досліджуваних груп істотна, починаючи з 5 доби: t=3,36;p< 0,001.

У стаціонарі також звернено увагу на дію препарату при гнійних захворюваннях кисті, де вже на 9 добу спостереження рана практично звільнялась від патогенних бактерій, а у контрольних хворих у цей термін кількість збудника у рані зберігалась на високому рівні (lg 5,5).

Проведено аналіз одержаних параметрів у хворих з гострою гнійною інфекцією, лікованих А-бактерином (26 чол.) і фурациліном (15 чол.), на момент звертання в клініку і після лікування. Отримані результати порівнювали із середніми показниками, одержаними від 146 донорів.

Результати статистичної обробки показників токсичності сироватки крові показали, що розбіжності у величинах донорів і хворих до початку лікування істотні (р<0,001) і неістотні (р>0,05) - після лікування, незалежно від застосованого лікувального засобу. Неістотними є також розбіжності у хворих перед випискою після лікування їх А-бактерином і фурациліном. Показано абсолютну нешкідливість їх при багаторазовому введенні в рану у великих дозах.

Вивчення впливу А-бактерину при пероральному застосуванні при терапії дисбактеріозів.

Групу хворих на дисбактеріоз кишечника склали 35 чоловік. Препарат призначали перорально протягом 7-8 тижнів з урахуванням перебування хворого в стаціонарі за схемою: 6 доз за 30-60 хвилин до їжі 1 раз на день вранці при дисбактеріозі 1 -го ступеня і 2 рази - вранці і вдень при перебігу середньої тяжкості. Після клінічного покращення стану і виписки хворі амбулаторно вживали препарат ще протягом 5-6 тижнів.

Встановлено, що на 14 добу прийому пре­парату мікрофлора нормалізувалась в середньо­му у 50% хворих з 1 ступенем дисбактеріозу. Практично повна нормалізація її по основних індикаторних мікроорганізмах спостерігалась у переважної групи хворих на 30-50 день. Поряд із нормалізацією кишечної мікрофлори відзначено клінічний ефект: зникають чи зменшуються диспепсичні явища, біль, здуття і урчання у животі.

До застосування препарату кількість бактерій/г фекалій складала (таблиця 1): біфідумбактерії - (3,76± 1,82) 105, лактобактерії - (3,74±1,83) 105, колібактерії - (7,02 ± 3,15)107, що становило картину розвинутого дисбактеріозу. На кінець спостереження за хворими кількість Е.соїі відповідала показникам у контрольній групі - (2,09±0,36) 108 бактерій / г фекалій після застосування препарату, (2,12± 0,53) 108 бактерій / г фекалій у осіб контрольної групи. Показники кількості біфідо- і лактобактерій були дещо нижчі, ніж у контрольній групі, але суттєві відмінності не були зафіксовані (р>0,05).

У процесі лікування дисбактеріозів показники білкового обміну стабільно не змінювались.

Таблиця 1

Показники мікробіоценозу хворих на дисбактеріоз кишечника, що отримували А- бактерин, у порівнянні з контрольною групою; М ± м

 

 

Здорові особи

 

Хворі

Показники

К-ть обст.

(контрольна група)

К-ть

обст.

до вживання препарату

після вживання препарату

 

 

1

 

2

3

Біфідобактерії бакт./ г фекалій

30

(8,71±1,72)' 108 (1-2; 2-3)

35

(3,76±1,82) 105

(7,55±1,64) 108

Лактобактерії бакт./ г фекалій

(8,53±2,51) 108 (1-2; 2-3)

(3,74±1,83) 105

(7,52±1,81) 108

Колібактерії бакт./ г фекалій

(2,12±0,53) 108 (1-2; 2-3)

(7,02±3,15)' 107

(2,09 ±0,36) 108

Біфідобактерії lg/ г фекалій

8,94 ± 0,08 (1-2; 2-3)

5,58 ± 0,23

8,87 ± 0,09

Лактобактерії lg/ г фекалій

8,92 ± 0,06 (1-2; 2-3)

5,58 ±0,23

8,86 ± 0,08

Колібактерії lg/ г фекалій

8,31 ±0,09 (1-2; 2-3)

7,84 ±0,21

8,30 ± 0,08

Примітка: 1-2; 2-3 - номери вертикальних колонок, різниця між показниками достовірна на рівні величини - р < 0,05, відсутність позначень під горизонтальною колонкою означає, що різниця між вказаними в ній величинами показника недостовірна.

 

Висновки:

1. А-бактерин ефективний при аплікаційному лікуванні ран шкіри, підшкірної клітковини та слизових оболонок організму людини, інфі­кованих S. aureus. Пролонгований характер колонізації ран аерококами забезпечує захист раньової поверхні від реінфекування патогенною мікрофлорою.

2. Застосування А-бактерину в комплексній терапії хворих на дисбактеріоз кишечника дозволяє одержати клінічний ефект, нормалізує кількісний склад облігатної мікрофлори. На підставі лабораторно-клінічних даних встановлено, що використання А-бактерину в комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз є ефективним при призначенні його в період ранньої реконвалесценції, пов'язано з конку­рентною адгезією та колонізацією кишечника і дозволяє досягти більш повного одужання хворих на момент виписки із стаціонару, знизити кількість випадків повторних виділень пато­генних бактерій у 2 рази.

 

Використана література:

1.     Белокрысенко С.С., Бажина Е.В. Неконтроли­руемое формирование микрофлоры кишечника новорождённых в условиях стационара и его последствия // Колонизационная резистентность и химиотерапевтические антибактериальные препа­раты: Всесоюз. семинар. - М., 1988. - С. 30-31.

2.     Белявская В.А., Сорокулова И.Б., Масычева В.А. Рекомбинантные пробиотики: проблемы и перспективы использования для медицины и ветеринарии // Всерос. науч.-практ. конф.: Тез докл. - М., 1996.-С. 7.

3.     Берман В.М., Славская Е.М. Реакция за­вершённого фагоцитоза // Журн. микробиологии, эпи­демиологии и иммунобиологии. - 1958. - № 3.- С. 121.

4.     Бондаренко А.В., Бондаренко В.М. Новые подходы к лечению дисбактериозов // Всерос. науч.- практ. конф. "Дисбактериозы и эубиотики": Тез. докл.- М., 1996, - С. 8.

5.     Войткевич К.А. Определение общей окисли­тельно-восстановительной активности нейтрофилов с помощью гистохимического красителя нитросинего тетразолия // Лаб. дело. - 1977. -№ 3. - С. 147-148.

6.     Гайер Г. Электронная гистохимия . - М.: Мир, 1974. - 488 с.

7.     Горбунова М.Л. О группе бактерий, проду­центов перекисей, обитающих в организме человека // Антибиотики. - 1965. -№1. - С. 191 -194.

8.     Горбунова М.Л., Кременчуцкий Г.Н. Физио­логические и биохимические механизмы активности микроорганизмов рода Mycococcus (Aerococcus ) // Тез. докл. УІІ съезда Всесоюз. о-ва микробиологов. - Т. 1, - Алма-Ата, 1985.-С. 14.

9.     Грачёва Н.М., Гаврилов А.Ф., Щербаков И.Т. Эффективность коротких курсов лечения бакте­риальными биопрепаратами у больных с острыми кишечными инфекциями // Новые лекарственные препараты: Экспресс-информация.- 1990. - № 5. - С. 9- 16.

10.  Кременчуцкий Г.Н., Самойленко И.И. Действие перекиси водорода, продуцируемой Aerococcus viridans на E.coli, B.subtilis // Микробиол. журн. - 1987. - Т. 49, № 2. - С.91-93.

11.  Кременчуцкий Г.Н. Биологические свойства и перспективы практического использования аерококков-антагонистов: Автореф. дис. д-ра мед. наук, - Днепропетровск, 1989. - 27 с.

12.  Кременчуцкий Г.Н., Коровин В.Ю., Платонов В. Л.  Применение сорбционной детоксикации орга­низма с бактериальной коррекцией микрофлоры // Эффективные методы в медицине: Тез. докл. Всерос. науч. конф. - Анапа, 1992. - С. 163-164.

13.  Никитенко В.И. Медицинский институт Орен­бурга представляет препарат споробактерин // J.A.M.A. - 1991. - Vol. 64, N1. - С. 31.

14.  Пак С.Г., Асташкин Е.И., Малов В.А. Меха­низмы развития диарейного синдрома при острых кишечных инфекциях и его фармакологическая коррекция // Терапевт, арх. - 1994. - Т. 66, № 11. - С.7- 11.

15.  Поспелова В.В. Состояние и перспективы исследований по конструированию биологических бактерийных препаратов // Биологические препараты для профилактики, терапии и диагностики ин­фекционных заболеваний. - М.:Медицина, 1983. - С.72- 76.

16.  Поспелова В.В., Рахимова Н.Г., Халёнова М.П. Биологические препараты, нормализующие микрофлору кишечника: итоги двадцатилетних исследований по проблеме // Успехи в области изучения и производства антибиотиков. - М., 1990. -173-181.

17.  Смирнов В.В., Резник С.Р. Некоторые аспекты взаимодействия аеробных бактерий с макро­организмом // Журн. микробиологии. - 1980. - Т. 42, № 1. -С.3-10.

18.  Смирнов В.В., Резник С.Р. Спорообразующие бактерии: Итоги и перспективы исследований // Сб. тр. XI Укр. съезда микробиологов, эпидемиологов и паразитологов. - Одесса; К., 1985. - С. 15-16.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info