zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>принципи класифікації обєктів щитової реклами за характером поверхні

 

Лахтюк Т.В., Авраменко Д.К.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Анотація: У статті визначено принципи класифікації об’єктів щитової зовнішньої реклами - за характером поверхні та здійснений їх розподіл на традиційну й новаційну.

Ключові слова: зовнішня щитова реклама, принципи, класифікація.

 

Abstract: The article defines the principles of object classification billboard outdoor advertising - the nature of the surface and made their distribution in traditional and innovative.

Keywords: оutdoor вillboard advertising, principles, classification.

 

Актуальність теми. Актуальність дослідження обумовлена тим, що зовнішня реклама, як одна з форм масової комунікації набула протягом останнього десятиліття ХХІ століття стрімкого розвитку. Водночас активне використання сучасних технологій візуалізації комерційних змістів у архітектурно-ландшафтному середовищі породжує проблему надлишку інформації, яка надходить. У процесі рішення цієї проблеми зовнішня реклама трансформувалась у специфічне образно-художнє утворенням, яке для забезпечення адекватного впливу на споживачів породжує формування нових форматів комунікацій.

Мета і завдання роботи. Метою роботи є класифікація об’єктів щитової реклами за характером поверхні. Завдання роботи виявити особливості об’єктів щитової реклами для створення класифікації.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є зразки сучасної зовнішньої щитової реклами. Предметом дослідження є особливості візуалізації змістів у об’єктах зовнішньої реклами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед праць, у яких піднімається питання класифікації зовнішньої реклами, на нашу думку, вартими уваги є роботи А. Лемке [2], Н. В. Сергеєвої Н.В.[4], Пугачової О.С [3]., Д. Авраменка [1].

У роботі А. Лемке [2, с.14] розглянуто загальну систематизацію джерел інформації предметно-просторового середовища, що включає три ключові групи: об’єкти, які забезпечують комунікативний зв'язок між людиною і призначенням елементу (кіоски, лотки, автомати); об’єкти-презентації інформації закладу – назви, вивіски, марки і емблем; безпосередні джерела інформації (щити, вивіски тощо). Н. Сергеєва [4] класифікувала інформаційні об’єкти за часовими межами дії, а також за їх технологічно-матеріальними особливостями.

Особливо цікавою є праця Пугачової [3], у якій піднімається питання 3D-реклами, відмінності між собою її компонентів, переваги використання та ефективність, яку вони приносять.

Найбільш значний та узагальнюючий внесок у класифікацію сучасних об’єктів зовнішньої реклами в Україні вніс Д. Авраменко [1], який розподілив їх за місцем розташування в архітектурно-ландшафтному середовищі (локалізації) та за індивідуальною конструкцією.

Проте ніхто з дослідників не провів поглибленої класифікації щитової зовнішньої реклами за характером поверхні, тому нашим завданням є сформувати таку класифікацію.

Виклад основного матеріалу. Зовнішня щитова реклама як форма вираження рекламної графіки особливо показова, оскільки є одним з найпоширеніших прикладів візуалізації інформації комерційного характеру, яку загалом можна розмежувати за характером поверхні. Принцип розподілу об’єктів зовнішньої реклами за характером поверхні заснований на об’ємно - просторовій характеристиці візуалізації комерційної інформації, що зумовило їх розподіл на традиційний та новаційний вид.

Традиційний вид представлений двовимірними об’єктами щитової реклами, у яких рекламні поверхні організовані у двох вимірах. Новаційна щитова зовнішня реклама поділяється на тривимірну і псевдотривимірну. Зауважимо, що для класифікації новаційних об’єктів щитової реклами використано кращі зразки зарубіжної щитової зовнішньої реклами, оскільки вітчизняна її не використовує.

Тривимірні об’єкти щитової зовнішньої реклами можна умовно поділити на типологічні групи: ембіен та екстендери. Відповідно типологічна група ембіент поділяється на природний, штучний та комбінований тип.

Термін " ембіент" з'явився у Великобританії в середині 90 -х рр. ХХ століття. Він не був пов'язаний з якимись принципово новими носіями . Ними стали ті ж самі об’єкти щитової зовнішньої реклами, але з іншою подачею змісту та конструкції.

Сьогодні ембіент - реклама - один з найбільш швидкозростаючих сегментів рекламного ринку в європейських країнах. Причина виникнення течії ембіент - зміна погляду на рекламу взагалі. Традиційна реклама стала настільки звичною , що на неї перестали звертати увагу, тому ембіент реклама є доцільною у формування проектного середовища [7].

Виступаючу за межі основної поверхні частина рекламного поля, яка розширює межі зображення, називають екстендером. Типологічна група екстендери за характером рекламної площини поділяється на плоскі і об'ємні. Для візуального збільшення чітко визначених параметрів змінного рекламного поля щитової реклами та для посилення уваги споживачів за рахунок нестандартного силуету конструкції проектанти у своїй діяльності почали активно використовувати на поверхні змінного рекламного плакату рельєфні елементи – екстендери [1].

Псевдотривимірна щитова зовнішня реклама за характером поверхні поділяється на стереостатичну і анімографічну.

Для побудови об’єктів стереостатичної щитової зовнішньої реклами використовується тривимірне, об'ємне зображення, яке володіє ефектом озирання (тобто об'єкти можна розглядати з різних сторін). Зображення може бути отримано за допомогою спеціальної стереозйомки або в програмах 3D - моделювання.

В свою чергу стереостатична щитова зовнішня реклама формує наступні типи:3D - стерео (стереозйомка), стерео (3D- моделювання), псевдостерео (2D-3D перетворення)

Для створення 3D - стерео використовується стереофотографія. Вона відрізняється від звичайної тим, що створює ілюзію об'ємності зображення. Стереоефект досягається шляхом поділу картинок для лівого і правого ока. Стереофотографія розвивалася паралельно звичайній фотографії протягом 170 років. Але досі правила стереозйомки не сформульовані належним чином, тому існують суперечки в цій області.

Стерео (3D- моделювання) - тривимірне, об'ємне зображення, ефект об'ємності якого добре відчувається при зміні кута споглядання. Тривимірне зображення на площині відрізняється від двовимірного тим, що включає побудову геометричної проекції тривимірної моделі (сцени) на площину (наприклад, екран комп'ютера) за допомогою спеціалізованих програм. При цьому модель може, як відповідати об'єктам з реального світу (автомобілі, будівлі, ураган, астероїд), так і бути повністю абстрактною (проекція чотиривимірного фрактала) [5].

Псевдостерео (2D, 3D перетворення) - стереозображення, створене з плоскої картинки з використанням спеціальних програм або спеціальних перетворень в звичайному графічному редакторі. Так само як і в стерео, має яскраво виражену глибину, об'єкти рівновіддалені, кількість візуально помітних планів 3-36, при цьому ефект глибини зображення може досягати 40 см. При якісному виконанні таке стереозображення дуже складно відрізнити від реального 3D [6].

Анімографічна щитова зовнішня реклама представлена такими типами як фліпова (обертання зображення на 180 °), радіальна (ефект зуму), горизонтальна, вертикальна.

Фліп зображення складаються з двох або більше зображень, які можуть бути розміщені як горизонтально, так і вертикально. Кут перегляду і розташування людини визначає те , що він побачить.( фліп- зображення ) «Живі» або анімовані зображення включають в середньому 10 або більше зображень. Фонове зображення нерухоме, а рухаються тільки частини надруковані в різних місцях. При зміні кута перегляду створюється ілюзія руху [6].

Радіальна щитова зовнішня реклама (зум ефект) також використовує різні поєднання зображень. Із спогляданням на таке зображення з різних кутів створюється враження наближення і видалення об'єктів. Насправді зображення завжди однаково, але чергуються його різні розміри.

При анімографічній щитовій зовнішній рекламі значного поширення набули як горизонтальні, так і вертикальні побудови зображень для рекламування. Переглядати їх слід відповідно із права вліво чи навпаки та із гори вниз чи у зворотному порядку.

Висновок Сучасні технології, що сформували новаційний вид щитової зовнішньої реклами значно змінили принципи візуалізації комерційних змістів та особливості проектування зовнішньої реклами загалом.

 

Список використаних джерел

1.     Авраменко Д. К. Систематизація та класифікація носіїв зовнішньої реклами України / Д. К. Авраменко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2010. – №2. – c. 24-28.

2.     Лемке А. Малые формы в городе и дизайн / А. Лемке // Техническая эстетика. – 1968. – № 2. – С. 13-15.

3.     Пугачова О.С. Використання інноваціного підходу в 3 D рекламі. / О.С. Пугачова // Науковий журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій"/ С: СумДУ, 2011. № 4, Т. 2 . – с. 118-123.

4.     Сергеєва Н. В. Інформаційні об’єкти міського середовища : спроба класифікації / Н. В. Сергеєва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х. : ХДАДМ, 2007. – № 5. – С. 132-138.

5.     3d графіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/3D__графіка

6.     Стерео і варіо зображення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fvti/ivanichev/ind/index.htm

7.     Що тaке Ambient media [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biztimes.ru/index.php?artid=1007Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info