zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГАЗЕТНІ ЗАГОЛОВКИ ЛУГАНСЬКИХ ЗМІ

 

Лешукова К.С.

Україна, м. Луганськ,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченко

 

Анотація: Наукова стаття присвячена дослідженню специфіки інтертекстуальних газетних заголовків у сучасних засобах масової інформації. У цьому й полягає актуальність обраного дослідження. Детальне вивчення цієї теми особливо необхідне майбутнім редакторам та журналістам. У роботі розглянуто типи та функції заголовків журналістських матеріалів, а також виявлені недоліки та помилки у хрематонімах сучасних газетних видань.

Ключові слова: інтертекстосвіт, хрематонім, сучасні газетні видання, функції.

 

Abstract: Research paper is devoted to the investigation of the specific intertextual headline in today's media. This is the relevance of the selected studies. A detailed study of this topic is particularly necessary future editors and reporters. The paper describes the types and functions of the titles of journalistic materials, and identified gaps and errors in hrematonimah today's newspapers.

Keywords: intertextuality, hrematonim, contemporary newspaper edition, features.

 

Заголовки періодичної преси мають ряд актуальних лінгвістичних проблем, що привертає увагу багатьох дослідників, які займаються розглядом мовних особливостей газетних назв. У наукових працях проблема хрематонімів газетних матеріалів висвітлювалася в різних аспектах: мовностилістичному, семантичному, синтаксичному тощо. Як відомо, журналістика існує вже багато років і кореспонденти мають великий досвід творення газетних назв, але, незважаючи на це, у пресолінгвістиці відчувається брак належної їх інтерпретації. У науковій літературі фіксуємо неодноразові спроби вчених упорядкування напрацьованих матеріалів, проте проблема газетних назв донині залишається майже нерозглянутою. Так, заголовки вивчали переважно в плані синтаксично-композиційної структури, менше уваги приділяли дослідженню інтертекстуальності в газетних виданнях. Цей факт і зумовив актуальність обраної проблеми дослідження.

Мета роботи – комплексне дослідження інтертекстуальності газетних заголовків сучасних ЗМІ Луганщини. Мета роботи передбачає розв’язання ряду завдань, а саме: з'ясувати сутність такого поняття, як заголовок; окреслити функції, які виконують газетні заголовки; проаналізувати типи заголовків журналістських матеріалів; виявити недоліки та помилки у заголовках сучасних газетних видань, що є показником неефективної роботи редакторів.

Об’єктом нашого дослідження стали сучасні газетні видання «XXI век» та «Слава Краснодона».

Предметом дослідження стали заголовковий комплекс у різних типах газет (обласні та районні).

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше визначено недоліки інтертекстуальних хрематонімів та проаналізовано заголовки з погляду їх інтертекстуального наповнення.

Існує багато різних класифікацій заголовків газетних матеріалів: за змістом,за формою зображення, за місцем розташування (М.С. Тимошик); за способом поліграфічного виконання, за призначенням, роллю, яку вони відіграють на шпальті (В.І. Іванов). Журналіст, обираючи назву для свого матеріалу, повинен чітко усвідомлювати мету своєї статті, щоб правильно підібрати заголовок, а редактор, у свою чергу, повинен добре орієнтуватися в різновидах заголовків і ретельно перевіряти їх.

Нині спостерігаємо вибух інтертекстуальності у сфері масової комунікації, насамперед, у текстах ЗМІ. Інтертекстуальні посилання стали розповсюдженим прийомом побудови заголовків газетних і журнальних статей доволі широкого кола видань.

Інтертекст – це посилання на вже існуючий і широко відомий твір, вираз, фразеологізм тощо. Інтертекст розкриває перед читачем світ інтерпретацій та дає змогу для вільних асоціацій. Інтертекстуальні посилання роблять заголовки іронічними, інтригуючи ми, що привертають увагу читачів, і це, у свою чергу, допомагає заголовкам виконувати свої функції.

Інтертекстуальні посилання в будь-якому вигляді можуть виконувати різні функції з класичної моделі функцій мови, запропонованої в 1960 році Р. Якобсоном: експресивна, апелятивна, поетична, референтивна, метатекстова.

Наслідком використання інтертекстів у заголовках стає, в першу чергу, свобода тлумачення. Слід відзначити такий важливий момент: непередбачуваність та свобода інтерпретацій вводить у назву ігровий та іронічний принципи, що привертає увагу читачів. Отже, одна з головних функцій заголовка виконується.

Вважаємо доречним навести приклади вдалих та невдалих інтертекстуальних заголовків з обласної суспільно-політичної газети «ХХІ век» (середа, 16 січня 2013 р., №4 (1127)): «Без меня меня женили»; «Нос соседям есть чем утереть!..»; «Мы пахали "На дядю"»; «Быка за рога», «Гусь свинье не товарищ».

У першому прикладі підзаголовок є сталим фразеологізмом, що тлумачиться як: «зробити щось без згоди когось». Назва виконує експресивно-оцінну функцію (за класифікацією Є.А.Лазаревої). Підзаголовок тематично простий, літерний, у розріз із текстом (за класифікацією М.С.Тимошика); інтригуючий, скандальний, карколомний (за О.О.Тертичним); проблемний, (за В.Й.Здоровегою). Цей заголовок невдало підібраний. Він не співвідноситься із змістом статті. За задумом автора цей підзаголовок повинен привертати увагу читачів і це дійсно так, але після прочитання статті є певне розчарування. Отже, це є недоробкою журналіста і редактора.

У другому прикладі вислів «нос утереть» також є сталим фразеологізмом, що тлумачиться: «довести свою перевагу над кимось». Назва виконує експресивно-оцінну функцію (за класифікацією Є.А.Лазаревої). Підзаголовок тематично простий, літерний, шапкою (за класифікацією М.С.Тимошика); інтригуючий, карколомний (за О.О.Тертичним); проблемний, (за В.Й.Здоровегою). Цей хрематонім вдало підібраний, він виконує свої функції та відповідає змісту статті.

У третьому випадку вислів «на дядю» також сталий фразеологізм і тлумачиться як: «не на себе, а на когось». Назва виконує експресивно-оцінну функцію (за класифікацією Є.А.Лазаревої). Підзаголовок тематично простий, літерний, у розріз із текстом (за класифікацією М.С.Тимошика); інтригуючий, скандальний, карколомний (за О.О.Тертичним); проблемний (за В.Й.Здоровегою). Цей заголовок дало підібраний та виконує свої функції.

У четвертому випадку обидва підзаголовки є інтертекстуальними. Перший – уривок із фразеологізму «брать быка за рога», який тлумачиться: перейти безпосередньо до справи, а другий «Гусь свинье не товарищ» - це прислівя про те, хто не рівня кому. Назви виконуються експресивно-оцінну функцію (за класифікацією Є.А.Лазаревої). Підзаголовоки тематично прості, літерні, у розріз із текстом (за класифікацією М.С.Тимошика); інтригуючий (за О.О.Тертичним). Ці підзаголовки виконують експресивну функцію, але за семантичним наповненням вони не відповідають змісту матеріалів. Вони взяті за принципом тварини, яка вживається у приказці або у прислів'ї. Отже, це заважає правильному розумінню всієї статті.

Наведемо приклади з районного періодичного видання «Слава Краснодона» - газета територіальної громади м. Краснодону (середа, 17 жовтня 2012 р., №42 (13233)): «Играй, гармонь любимая!» та «Зеленый свет для инвестора».

У першому випадку заголовок взяли з назви відомої телепередачі «Играй, гармонь любимая!». Назва виконує експресивно-оцінну та номінативну функції (за класифікацією Є.А.Лазаревої). Заголовок тематично простий, літерний, у розріз із текстом (за класифікацією М.С.Тимошика); інтригуючий (за О.О.Тертичним); констатуючо-описовий (за В.Й.Здоровегою). Інтертекст виконує експресивну функцію (за класифікацією Р. Якобсона). Хрематонім привертає увагу читача і, тим самим, виправдовує своє призначення. Назва вдало підібрана, виконує свою роль та повністю відповідає змісту статті.

У другому випадку вислів «зеленый свет» є сталим фразеологізмом, що тлумачиться як: «можливість безперешкодного здійснення чого-небудь». Назва виконує експресивно-оцінну та номінативну функції (за класифікацією Є.А.Лазаревої). Заголовок тематично простий, літерний, віконцем (за класифікацією М.С.Тимошика); інтригуючий (за О.О.Тертичним); констатуючо-описовий (за В.Й.Здоровегою). Інтертекст виконує експресивну функцію (за класифікацією Р. Якобсона). Хрематонім привертає увагу читача, але, прочитавши статтю, стає зрозуміло, що він недосконалий. За допомогою методу антиципації нами встановлено, що є розбіжності між очікуваним і дійсним, а це, у свою чергу, призводить до розчарування читача після ознайомлення його із статтею.

Як бачимо, аналіз хрематонімів публікацій у луганській пресі вказує або ж на недоречність їх використання, або ж на недбалість журналістської майстерності. Треба зазначити, що на сьогодні виявляється тенденція до збільшення використання інтертекстуальних заголовків. Адже кожний автор намагається якнайбільше звернути увагу на свою статтю. Іноді такі зусилля бувають зайвими, журналіст підбирає неправильний інтертекст або такий, який має подвійне прочитання і реципієнт не розуміє смислу цього заголовку.

 

Список використаних джерел:

1.     Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. [Текст] / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

2.     Лазарева Е. А. Заголовок в газете: учебное пособие для студентов-журналистов [Текст] / Е. А. Лазарева. – Свердловск : Изд. Уральского унив-та, 1989. – 96 с.

3.     Тертычный А. Заголовок – слово главное [Текст] / А. Тертычный // Журналист. – 2004. – №1. – С. 80-82.

4.     Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотипне [Текст] / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info