zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Інформаційний стенд як комунікаційне середовище

 

Левосюк О.К.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Анотація. У статті здійснений комплексний аналіз ролі інформаційних стендів як засобу візуальних комунікацій. Розглянуто різні види стендів та сфери їх використання. Досліджено роль стендів в інтер’єрах громадських установ та у формуванні оточуючого середовища.

Ключові слова: візуальні комунікації, стенд, інформація, естетичність, середовище.

 

Information booth as a communications environment

Abstract. The article presents a comprehensive analysis of the role of information stands as a means of visual communication. Different types of stands and scope of their use. The role of stands in formation of environment.

Keywords: visual communication, booth, information, aesthetics, environment.

 

Постановка проблеми. У зв’язку із розвитком виробничих технологій та збільшенням пропозиції товарів та послуг у різних сферах сучасного життя особливе місце серед засобів візуальної комунікації займають інформаційні стенди, які широко використовуються в різних галузях сучасного життя для розміщення інформації комерційного, виробничого, освітнього характеру. Стенди застосовуються для оформлення інтер’єрів та екстер’єрів громадських установ, а також для участі у виставкових заходах. Треба сказати, що вони несуть різну інформацію, а отже виступають засобом комунікації.

Сучасні стенди дають змогу розміщувати інформацію якісно, швидко, за потребою змінювати її та оптимально розміщувати інформаційну конструкцію в експозиційному середовищі. У проектуванні сучасних інформаційних конструкцій перш за все враховується призначення стендів, яке в свою чергу впливає на конструктивні особливості, художньо-композиційне рішення, вибір матеріалів для виготовлення та інше. Стенди, призначені для інформаційного забезпечення громадських установ, суттєво відрізняються від стендів для промислових експозицій за характером розміщуваної інформації. Отже, існує потреба у виявленні особливостей стендів як засобу візуальної комунікації залежно від галузі їх застосування. Проте наявні дослідження в галузі сучасних засобів експонування інформації розглядають стенди в контексті економіки та маркетингу, разом із тим роль стенду як комунікаційного середовища залишається поза межами досліджень, що зумовлює актуальність обраної теми.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження стендів як засобу візуальних комунікацій. Завданнями роботи є: 1) окреслити галузі застосування стендів; 2) розглянути інформаційні стенди як засіб візуальної комунікації; 3) визначити роль стендів у формуванні навколишнього інформаційного середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз періодичних видань, навчальних посібників, наукових праць та публікацій показав, що інформаційні стенди розглядаються переважно в контексті маркетингу та реклами. Деякі дослідження висвітлюють застосування сучасних технологічних методів та матеріалів і мають швидше рекламний характер, представлені у інтернет-ресурсах [2-5]. Питання історичного розвитку стендів для промислових експозицій містить праця В.Литвинова [1]. Просторову організацію засобів візуальної комунікації в архітектурному середовищі досліджує у своїй роботі Н. Шебек [6]. О.Фетісов розглядає візуальні комунікації та рекламу в громадських будівлях [3]. Однак використання стендів в якості інформаційного забезпечення та засобу візуальних комунікацій досліджене поверхнево і потребує більш детального розгляду.

Виклад основного матеріалу. Засоби візуальної комунікаціїце матеріальні об'єкти, призначені для передачі повідомлень у наочному вигляді. Засоби візуальної комунікації покликані сприяти підвищенню візуального комфорту в архітектурному середовищі, упорядкуванню та оптимізації людських потоків, покращанню психологічного клімату та зниженню перевантаження нервово-психічного апарату людини, естетизації та гуманізації довкілля [6]. Засоби візуальної комунікації відтворюють найбільш суттєву інформацію у місцях, де у ній виникає необхідність; у кількості, що відповідає реальним можливостям людини її засвоїти; у формі, що максимально спрощує її сприйняття та використання у конкретних умовах довкілля і не погіршує утилітарні та естетичні якості архітектурного середовища.

Інформаційні стенди є одним з найбільш популярних засобів візуальної комунікації. У сучасному житті стенд є не лише універсальним носієм певної інформації. Використання інформаційних стендів дозволяє оперативно розміщувати інформацію там, де вона буде найбільш актуальною, доступною та зручною для зчитування. Окрім того, стенди забезпечують естетичний вигляд зображуваної інформації і сприяють гармонізації елементів оточуючого середовища. Таким чином, інформаційний стенд є важливим інструментом соціально-культурного розвитку сучасного суспільства.

За способом обємно-просторової організації інформаційні стенди поділяють на площинні та обємні. До площинних належать стандартні стенди, які розміщують в громадських установах. До об’ємно-просторових належать стендові конструкції, які використовують для участі у виставкових заходах.

За функціонально-експлуатаційним призначенням виділяють три групи стендів: стенди для інтер’єрів освітніх установ, стенди для сфери обслуговування та стенди для промислових експозицій. За характером представленої інформації стенди поділяють на загально-інформаційні (оголошення), спеціалізовані (стенди для медичних, освітніх установ) та рекламні (стенди для торгових закладів та виставкових експозицій).

Стенди для інтер’єрів освітніх установ. Інформаційні стенди широко застосовуються в інтер’єрах освітніх установ не лише як засіб розміщення певної інформації, але як засіб візуальних комунікацій. Основними функціями є інформування, підтримка навчально-виховних програм, процесів та заходів, наочна агітація по дотриманню законодавчих і державних норм в області охорони праці, техніки безпеки (ТБ) або загальної безпеки організацій і підрозділів, визнання заслуг, мотивація на подальші досягнення. Диференціація інформаційних стендів для освітніх установ відбувається за віковою аудиторією (стенди для дитячих садків, для початкової, середньої та старшої школи, для вищих навчальних закладів та ін.). Це переважно площинні стенди з постійною або змінною інформацією. Вони забезпечують комунікаційні зв’язки між учнями та викладачами, сприяють ефективному забезпеченню потрібною інформацією та допомагають підвищити продуктивність освітніх процесів. Окрім того, стенди в освітніх установах надають відвідувачам необхідну інформацію про навчальний заклад, його характеристики та допомагають зорієнтуватися у приміщенні.

Стенди для сфери обслуговування. У сфері обслуговування стенди застосовуються для інформаційного забезпечення магазинів, медичних установ, перукарень, закладів громадського харчування та ін. Завданням стендів для сфери обслуговування є зручне та ефективне розміщення інформації про діяльність підприємства. Такі стенди зазвичай розміщують в місцях найбільшої концентрації відвідувачів з метою забезпечити надання інформації для споживачів з максимальною ефективністю. Стенди для сфери обслуговування переважно площинні. Інформація, розміщувана на таких стендах переважно змінна, має здебільшого рекламний та ознайомчий характер, адже головною метою застосування стендів у сфері обслуговування є інформування відвідувачів про діяльність підприємства, товари та послуги.

Стенди для промислових експозицій. Стенди для промислових експозицій – особлива група стендів, які призначені для демонстрації товарів, послуг та інформації в рамках виставок різної спеціалізації. Інформаційний стенд виготовляється з врахуванням тематики виставки і являє собою об’ємно-просторову конструкцію, що займає певну площу. Серед виставкових стендів розрізняють стаціонарні та мобільні конструкції. Виставкові стенди використовуються для оформлення місць продажу, проведення презентацій, виставок, промо-акцій, семінарів. Мета застосування виставкових стендів-реклама товарів та послуг. Виставкові стенди являють собою об’ємно-просторові конструкції, художньо-композиційне оформлення яких містить рекламну інформацію та відображає основну ідею та інтереси експонента. Інформація, розміщувана на таких стендах може бути постійного та змінного характеру.

Висновок. Використання інформаційних стендів як засобу візуальних комунікацій є надзвичайно ефективним. Залежно від галузі застосування, стенди виконують наступні функції: загально-інформативні, організаційні, освітні та рекламні. Застосування стендів забезпечує не лише якісне та оперативне розміщення цільової інформації, але й сприяє естетизації та гармонійному поєднанню елементів оточуючого середовища.

Перспективи подальших досліджень. Подальшим напрямком дослідження є ґрунтовний огляд різних видів стендів та їх конструктивних особливостей, а також способів об’ємно-просторової організації стендів в оточуючому середовищі.

 

Список використаних джерел:

1.     Литвинов В. В. Практика современной экспозиции: монография / В. В. Литвинов. – М.: РУДИЗАЙН, 2005. – 352 с.

2.     Информационные стенды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stend.su/product/stand

3.     Фетисов О. И. Визуальные коммуникации и реклама в общественных зданих // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Проблеми архітектури та містобудування. – 2012. – № 4. – С. 96.

4.     Школьная дизайнерская компания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tdcom.ru/stend/

5.     Энтэрпрайз Груп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eg-reclama.com.ua/index10.html

6.     Шебек Н. М. Просторова організація засобів візуальної комунікації в архітектурному середовищі [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=building&id=1042&start=2Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info