zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ОБМІНУ

 

Ляшенко О.М., Яремко З.М.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

Abstract: The article is devoted to the prerequisites of becoming a single global innovation system, defines the role of the international information exchange scientific and technical exchanges in building global innovation space through international knowledge networks and markets.

Keywords: global innovation space, international information scientific and technical exchanges, international cooperation in R&D, knowledge-based capital, international knowledge networks and markets, intellectual property objects and rights.

 

Анотація: У статті розглядаються передумови становлення єдиної глобальної інноваційної системи; визначається роль системи міжнародного інформаційного науково-технічного обміну у розбудові глобального інноваційного простору через міжнародні мережі знань та ринків.

Ключові слова: глобальний інноваційний простір, міжнародний інформаційний науково-технічний обмін, міжнародне співробітництво у сфері НДДКР, капітал базований на знаннях, міжнародні мережі знань та ринків, об’єкти та права інтелектуальної власності.

 

У сучасних економічних умовах, коли прогресивні знання і інноваційні технології стали найголовнішим чинником забезпечення економічного зростання країн і суспільного прогресу та перетворилися на основну рушійну силу подолання кризових явищ в економіці, механізми трансферу інноваційних технологій виступають ключовим фактором покращення динаміки та якості економічного розвитку. Як показує досвід розвинутих країн, трансфер знань та технологій вже давно розширив можливості, масштаби і прискорив темпи інноваційної діяльності та створив додаткові стимули до наукових досліджень [1]. Становлення єдиної глобальної інноваційної системи стало наслідком нарощення і інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері НДДКР та активізації міжнародного обміну знаннями між ключовими акторами світової економіки [2–5]. Одночасно, сформувалася складна мережа ринків товарів, технологій і знань, що сприяє над швидкому, взаємовигідному міжнародному обміну науково-технічними знаннями та інформацією у межах стратегічних альянсів [5, 6], що базовані на:

·       спеціалізації в інноваційній діяльності;

·       фінансуванні досліджень та комерціалізації інфраструктури знань;

·       розвитку кваліфікованої робочої сили;

·       виході на ринок нових компаній.

Зазначимо, що протягом останніх двох десятиліть відбулося бурхливе зростання обсягів інформації, знань та пов'язаних з ними прав інтелектуальної власності (ІВ), що отримані на глобальній основі у різних галузях інноваційної та економічної діяльностей завдяки активізації міжнародних відносин у сфері НДДКР. При цьому, у світі спостерігався стійкий ріст інвестицій в капітал, базований на знаннях (Knowledge-based capital) на фоні загострення конкуренції з боку країн, що розвиваються у сфері наукомістких видів економічної діяльності, що спростувало загальнопоширені твердження про те, що лише високорозвинені країни спеціалізуються на інноваціях та збутових ланцюгах.

Нові цифрові технології призвели до значного скорочення вартості копіювання, зберігання і розподілу даних та інформації. Оскільки будь-яка відкрита та не захищена інформація стала широко поширюваною у глобальному масштабі, більш доступною та спрощеною для копіювання, то особливої важливості для захисту прав творців знань та законних їх власників від незаконного господарського використання об’єктів інтелектуальної власності (ІВ) набули права ІВ. Відповідно, швидке і стійке зростання обсягів прав ІВ у світі протягом 2000–2013 рр. за оцінками експертів ОЕСР спричинило: зниження якості інтелектуальних продуктів; ускладнення і зростання невизначеності щодо оцінювання їх обсягів та термінів дії; суттєве збільшення трансакційних витрат при міжнародному науково-технічному та інформаційному обміні як для власників, так і для користувачів об’єктів ІВ.

Такий безпрецедентний доступ до інформації завдяки мережі Internet у глобальному масштабі, який ми спостерігаємо сьогодні, зростання обсягів перехресних прав ІВ, їх певне дублювання призвели до актуалізації пошуку механізмів, що допомагають людям, підприємствам, корпораціям і державним організаціям орієнтуватися у новій комплексній системі міжнародного інформаційного науково-технічного обміну, зокрема – визначати прийнятні джерела чи постачальників знань (внутрішніх та зовнішніх) з мінімальними трансакційними витратами та без посередників.

Ефективні ринки знань мають заохочувати спеціалізацію економічних агентів у міжнародному масштабі шляхом розподілу інноваційних зусиль. Глобальне поширення знань спонукує великі і малі корпорації адаптовувати свої моделі та стратегії інноваційного розвитку до нових реалій міжнародного інформаційного обміну і шукати кращі рішення для своїх індивідуальних потреб стратегічного розвитку в рамках стратегічних альянсів.

Дані, що наводяться у аналітичних роботах щодо проблем глобального інноваційного розвитку [7–9] свідчать, що масштаби міжнародного співробітництва у пошуку, адаптації і інвестуванні в зовнішні знання не залежать від того чи це підприємства сектору високих технологій, чи ні, а від того – чи займаються підприємства упровадженням нових продуктів, у тому числі послуг, чи хочуть вони підвищити ефективність своїх бізнес-процесів на основі передових інтелектуальних технологій та знань, що отримані в рамках міжнародних партнерських відносин, чи прагнуть вони їх активно упроваджувати у господарську практику. Попередні результати показують, що інноваційні компанії в різних секторах і країнах світу прагнуть підтримувати співпрацю з конкретними джерелами зовнішніх знань.

Концепція мереж знань та ринків (The concept of knowledge networks and marketsKNMs) була презентована фахівцями ОЕСР в 2010 р. [9]. В основі цієї концепції лежить визначення мереж знань та ринків, запропоноване експертами ОЕСР [9] як – сукупності угод, які регламентують передачу різних типів знань, таких як: інтелектуальна власність, ноу-хау, програмних кодів або баз даних, між незалежними сторонами – економічними агентами. Цей термін нині набирає широкого розповсюдження у теорії та практиці міжнародних економічних відносин та може бути застосований для опису дуже різноманітних наборів знань, угод про розподіл продукції і досліджень, мереж та інфраструктури, що направлені на забезпечення безперешкодного обміну інформацією і знаннями між компаніям, організаціям і приватним особам при проведенні спільних НДДКР чи при розробці нових товарів і послуг у галузі інформаційних технологій. Таким чином, формування системи міжнародного інформаційного науково-технічного обміну на даному етапі глобального розвитку здійснюється на базі мережевих структур – міжнародних мереж знань та ринків, які міцно опираються на права інтелектуальної власності та механізми міжнародного стратегічного співробітництва на рівні підприємств.

 

Список джерел та літератури

1.     Ляшенко О. М. Моделі комерціалізації та трансферу технологій в умовах глобального середовища: Монографія. / Оксана Миколаївна Ляшенко. – Тернопіль: Економічна думка, – 2007. – 366 с.

2.     Ляшенко О. М. Особливості функціонування та розвитку Європейського дослідницького простору – перспективи для України / О. М. Ляшенко // Галицький економічний вісник . – 2006. − № 1. − С. 4 − 14.

3.     Ляшенко О. М. Міжнародні стратегічні альянси у створенні організаційних знань окремих підприємств / О. М. Ляшенко, Б. В. Сенів // Вісник ТАНГ. − 2003. − №3. − С. 77 − 80 .

4.     Ляшенко О. М. Новітні тенденції в науково-інноваційній сфері країн ОЕСР / О. М. Ляшенко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. − 2007. - Т.IV, № 232. – С. 1054 - 1061.

5.     Ляшенко О. М. Стратегічні альянси як модель побудови партнерських відносин в міжнародній інноваційній діяльності / О. М. Ляшенко // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 3 – 9.

6.     OECD (2008), "Open Innovation in Global Networks", in OECD, Open Innovation in Global Networks, OECD Publishing. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/open-innovation-in-global-networks/open-innovation-in-global-networks_9789264047693-4-en

7.     Park, W. G. and Lippoldt, D. (2008), "Technology Transfer and the Economic Implications of the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries", OECD Trade Policy Papers, No. 62, OECD Publishing. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org/trade/technology-transfer-and-the-economic-implications-of-the-strengthening-of-intellectual-property-rights-in-developing-countries_244764462745

8.     Ляшенко О. М. Дуальна єдність комерціалізації технологій та валоризації знань як базис формування ефективного інноваційного середовища / О. М. Ляшенко // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 лист. 2007 р. Тернопіль: Економічна думка, 2007. С. 260 261.

9.     The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow, OECD Publishing. 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-oecd-innovation-strategy_9789264083479-enПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info