zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

 

Мусаелян О.М.

Україна, м. Київ,

Національний авіаційний університет

 

Анотація: Робота присвячена теоретичному дослідженню проблеми попередження аутоагресивної поведінки студентської молоді. В ній визначені форми профілактики аутоагресії у студентському віці.

Ключові слова: аутоагресивна поведінка, превенція аутоагресії, студенти.

 

Аbstract: The main point of this theoretical research is prevention of the students` self-aggressive behavior. This work includes different types of the preventive measures which are used to students with self-aggressive behavior.

Кeywords: self-aggressive behavior, preventive measures, students.

 

Проблема профілактики аутоагресивної поведінки студентської молоді для України набуває на сьогоднішній день особливої гостроти. Останнім часом збільшується кількість молодих людей, які мають тенденцію до аутодеструктивної поведінки. Допомогти їм можливо тільки добре розуміючи причини, які призводять до зневаги до свого життя та здоров’я.

Профілактика аутоагресивної поведінки припускає систему загальних та спеціальних міроприємств на різних рівнях соціальної організації: загальнодержавному, правовому, економічному, медико-санітарному, педагогічному та психологічному. А найкращими умовами для неї вважають комплексність та своєчасність.

Дослідження аутоагресивної поведінки являється одним із основних напрямків дослідницької, лікувально-діагностичної та профілактичної роботи в психіатрії, суїцидології, психології. Проблемою аутоагресивної поведінки займалися багато вчених, такі як: А. Г Амбрумова, В. А. Тихоненко, С. В. Ваулин, Д. С. Ісаев, Г. Я. Пилягина, Н. М. Вольнов, Д. І. Шустов, Н. А. Качнова, А. В. Зосименко, Д. М. Менделевич, І. Н. Хмарук, А. Я. Перехов, Є. Г. Трайнина, Н. А. Ратинова. Вікові особливості, які пов’язані з аутодеструктивною поведінкою вивчали А. А. Александров, Л. І. Божович, Б. С. Братусь, А. І. Захаров, С. А. Ігумнов, Д. Я. Ісаєв, І. С. Кон, А. Н. Леонтьєв, Д. І.Фельдштейн, П. М. Якобсон та ін.

У той же час аналіз літератури з проблеми аутоагресії у контексті психолого-педагогічного підходу (Т. Н. Горобець, В. Н. Іванов, І. С. Кон, С. А. Кулакова, Г. І. Макартичева, В. Л. Моросанова, І. Є. Моріна, Р. В. Овчарова, А. Сарджвеладзе, Н. Н. Толстих, Н. Н. Уварова, Н. Н Шахова та ін.) показує, що аутоагресивні тенденції в підлітковому та молодому віці вивчаються переважно як варіант девіантної поведінки. Це дає дуже вузьке тлумачення феномену і не дозволяє зрозуміти сутність ґенезу аутоагресивної активності, прогнозувати особливості її формування та профілактики в даній віковій групі.

За результатами теоретичного аналізу літератури визначено, що аутоагресія як агресія, направлена індивідом на самого себе, тобто на ментальний образ себе, може виражатися як у самоприниженні, самозвинуваченнях, почутті злості та в почутті відрази та ненависті до себе (психологічна аутоагресія), так і в реальних діях, які спричиняють біль, страждання та представляють загрозу своєму життю (фізична аутоагресія), наприклад, самоушкодженнях, суїцидах, імпліцитних аутоагресивних діях різного типу (алкоголізм, наркоманія, переїдання чи анорексія з відмовою від прийому їжі, ризикована сексуальна поведінка, травматичні види спорту, провокуюча поведінка та ін.) .

Відповідно попередження аутоагресивної поведінки студентської молоді можливо в разі спеціальної психологічної допомоги, що відрізняється гуманістичною спрямованістю і ґрунтується на таких принципах психологічної роботи, як конфіденційність, добровільність та особиста зацікавленість, прийняття людиною відповідальності за своє життя, взаємна довіра, підтримка, повага особистості та індивідуальності.

Умовами успішної роботи з попередження аутоагресивної поведінки студентської молоді вважають її комплексність, послідовність, диференційованість та своєчасність. При цьому виокремлюють різні форми такої роботи. Перша форма – спеціальна організація соціального середовища. В її основі лежать уявлення про детермінуючий вплив навколишнього середовища на формування аутоагресивної поведінки. Дія може бути направлена на суспільство в цілому, наприклад, через створення негативного образу суспільної думки по відношенню до будь-яких видів девіацій. Особливе значення має політика засобів масової інформації, соціальна реклама по формуванню установок на здоровий спосіб життя, спеціальні програми виступу кумирів молоді.

Друга форма психопрофілактичної роботи – інформування. Це найбільш поширений напрямок психопрофілактичної роботи, який проводиться у формі лекцій, бесід, поширення спеціальної літератури, кінофільмів серед студентів.

Третя форма психопрофілактичної роботи – активне навчання соціальним навичкам. Ця модель переважно реалізується у формі групових тренінгів, зокрема, тренінг резистентності (стійкості) до негативного соціального впливу; тренінг асертивності чи афективно-ціннісного навчання соціально-важливим навичкам; тренінг формування життєвих навичок тощо.

Четверта форма – спеціальна організація діяльності студентської молоді з урахуванням її вікових особливостей, яка буде виступати альтернативним варіантом аутоагресивній поведінці (пізнання, емоційно важливе спілкування, творчість, благодійна діяльність та ін.).

П’ята форма – формування здорового стилю життя. Особливо цінним вважається вміння людини протистояти несприятливим факторам середовища, дотримання режиму праці та відпочинку, виключення надмірності у їжі та алкоголі, регулярне заняття спортом. Молода людина мусить мати правильні уявлення про особисту відповідальність за своє здоров’я, досягнення гармонії з навколишнім світом та самою собою.

Шоста форма – активізація особистісних ресурсів. До даної форми відносять всі види діяльності, які активізують особистісні ресурси та які в свою чергу забезпечують активність молодої людини, збереження її здоров’я, формують стійкість до негативного зовнішнього впливу мають профілактичну дію щодо саморуйнівної поведінки.

Сьома форма – мінімізація негативних наслідків аутодеструктивної поведінки. Дана форма використовується у випадках уже сформованої аутоагресивної поведінки. Вона направлена на профілактику рецидивів чи їх негативних наслідків.

Крім групової роботи доцільним є проведення індивідуального консультування та роботи з батьками щодо попередження аутоагресивної поведінки у молоді.

За різних видів психопрофілактичної роботи можуть бути використані схожі форми та методи. Серед методів, які використовуються для запобігання аутоагресії у студентському віці, особливу увагу потрібно приділити інформуванню, груповим дискусіям, тренінговим вправам, рольовим іграм, що сприяють моделюванню конструктивної соціальної поведінки молоді.

Відповідно актуальним уявляється розроблення та апробація психологічної програми попередження аутоагресивної поведінки студентської молоді, що й стане наступним етапом нашого дослідження.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info