zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Михальчик Л.Ю., Борщ А.Ю.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

Аbstract: In the article basic problems are investigational in the field of government control of export activity, the unfavorable terms of environment, that prevent to development of export potential of the Ukrainian enterprises, are distinguished.

Кeywords: Export, competitiveness, potential of country, government control of export activity.

 

Аннотація: у статті досліджено основні проблеми у сфері державного регулювання експортної діяльності, виділено несприятливі умови зовнішнього середовища, які перешкоджають розвитку експортного потенціалу українських підприємств.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах, при тенденції закріплення від’ємного зовнішньоторговельного сальдо України, при існуванні жорсткої конкуренції виробників продукції перед органами державного управління постало важливе завдання – удосконалити та сприяти розвитку експортного потенціалу українських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами, які перешкоджають розвиткові українського експорту, а також можливими шляхам їх вирішення займались так вчені: В. Мовчан, Т. Мельник, Л. Івашова, Ю. Верланов, Н. Осадча, О. Школьний, І. Орлик, Н. Резнікова та ін. Варто відзначити, що проблема покращення стану експортного потенціалу України залишається відкритою. Вивчення та аналізу потребують сучасні умови розвитку експортного потенціалу українських підприємств, проблеми та перешкоди на шляху завоювання позицій на міжнародному ринку потребують глибокого вивчення, аналізу та удосконалення з метою формування потужного та конкурентоспроможного експортного сектору економіки.

Метою даної статті є дослідження проблем у сфері державного регулювання експортної діяльності українських підприємств, визначення напрямів розвитку та практичних заходів удосконалення, враховуючи сучасний стан економічного і соціального розвитку України.

Виклад основного матеріалу. На український експорт впливають і зовнішні, і внутрішні чинники. З-поміж внутрішніх чинників, які мають проблемний характер, можна виділити:

а)       порівняно з нормами міжнародної практики у сфері управління експортною діяльністю, українське законодавство в цій сфері є мінливим та недосконалим;

б)      низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції, призначеної для експорту;

в)       українські підприємства не в змозі інвестувати проекти, орієнтовані на експорт, оскільки фінансовий стан більшості підприємств важкий [1, c. 63];

г)       вітчизняні системи сертифікації та контролю якості не достатньо пристосовані до вимог споживчих і екологічних характеристик продукції, яка реалізується на міжнародному ринку;

д)      випереджаюче зростання цін на продукцію та послуги природних монополій у порівнянні зі збільшенням цін на вироби обробної промисловості та продукцію агропромислового комплексу [2, с. 55];

е)       більшість українських підприємців не мають достатнього рівня знань у сері експортного законодавства.

Внутрішні чинники, які зазначені вище помітним чином стримують розвиток експортного потенціалу України. Але варто зазначити, що не лише внутрішні чинники заважають українським експортерам міцно закріпитись на міжнародному ринку.

Зовнішні чинники також відіграють не останню роль, а саме:

а)       протягом останніх років, конкуренція на міжнародному ринку стрімко зростає;

б)      наслідком впровадження у виробництво провідними підприємствами світу інноваційних технологій є підвищення вимог споживачів до якості продукції;

в)       розвинені країни підтримують своїх експортерів за кордоном, а також використовують нові форми протекціонізму;

г)       збереження елементів дискримінації українських експортерів за кордоном; низький світовий рейтинг надійності України для кредитів та інвестицій [3, c. 136], що ускладнює використання іноземних фінансових ресурсів для розвитку експортного потенціалу країни;

д)      політика української інтеграції в напрямі міжнародної економічної інтеграції не є ефективною.

Врахувавши чинники, які визначають стан державного регулювання експортного потенціалу сьогодні, можна сказати, що необхідним є формування цільової системи заходів державного стимулювання та вдосконалення експорту, тим паче що на сьогодні в Україні не існує окремої офіційно затвердженої стратегічної програми сприяння експорту.

На нашу думку, найбільш ефективним засобом вирішення даної проблеми є в першу чергу фінансове сприяння держави українським експортерам, яке включатиме залучення коштів державного бюджету, яке передбачає:

а)       використання механізмів кредитування експорту;

б)      страхування експортних кредитів;

в)       надання державних гарантій.

Але потрібно пам’ятати, що заходи, які стимулюватимуть експорт вітчизняних підприємств із залученням бюджетних коштів, мають відповідати вимогам СОТ, що визначають прийнятий в світовій практиці порядок надання державної підтримки експорту. Таким чином, формування ефективного механізму державного регулювання експортної діяльності українських підприємств потребує вирішення органами державного управління завдань, які представлені на рисунку 1.

 

Рисунок 1Завдання, які необхідно вирішити, щоб сформувати ефективний механізм розвитку і реалізації експортного потенціалу України

 

Необхідно переглянути банківську політику кредитування підприємств. Адже, сьогодні українські підприємства майже не користуються послугами інструментів торговельного фінансування, які пропонуються на ринку українськими банками.

Причиною цьому е те, що в Україні вартість торговельного фінансування є значно вищою, ніж в багатьох країнах-партнерах. Вітчизняним підприємцям вигідніше скористатись непрямим фінансуванням завдяки закордонним партнерам, ніж звертатись до українських банків.

Отже, для того щоб розглянути систему спеціалізованого кредитування експорту, Україні в першу чергу необхідно знизити вартість банківських послуг.

Одним із пріоритетних завдань є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішньому ринку. Для цього потрібно переглянути систему сертифікації експортної продукції і налаштувати її згідно з міжнародними стандартами.

Висновки. Держава повинна приділяти значну увагу і прикладати максимум зусиль на подолання проблем, які існують у сфері розвитку експортного потенціалу. І почати вирішення перерахованих проблем потрібно з найголовнішого – законодавства.

Нейтралізація негативних факторів дозволить створити сприятливі умови для динамічного розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств на основі прогресивної зміни спеціалізації та підвищення конкурентоспроможності національної економіки, підвищити якість української продукції і закріпити позиції національних експортерів на традиційних ринках збуту продукції та сприяти виходу на нові зовнішні ринки.

 

Література:

1.           Управління експортним потенціалом України: монографія / А.А. Мазаракі [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2007. – 210 с.

2.           Верланов Ю.Ю. Передумови формування зовнішньоторговельної політики країни в контексті економічної безпеки / Ю.Ю. Верланов, А.А. Васильєв // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. – 2009. – Т. 64. – Вип. 51. – С. 53 – 59.

3.           Осадча Н.В. Системне уявлення щодо регуляторного митного режиму в умовах глобалізації зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Осадча // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 134 – 145.

4.           Мовчан В. Політика сприяння експорту в Україні після адміністративної реформи / В. Мовчан. – К.: ПРООН, 2012. – 43 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info