zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ

 

Нагірний В.С.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Анотація. В статті аналізується поняття, зміст та складові елементи механізму захисту прав та інтересів власника при примусовому припиненні права власності, розглядаються найефективніші способи захисту майнових прав власника при примусовому припиненні права власності. Стаття присвячена огляду основних актів національного законодавства, які регулюють на сьогоднішній день актуальні і спірні правовідносини у сфері примусового відчуження об’єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності або для суспільних потреб.

Ключові слова: приватна власність ,нерухоме майно, земельні ділянки.

 

Abstract: In the article a concept, maintenance and component elements of mechanism of protection of rights and interests of proprietor, is analysed at a force stopping of right of ownership, the most effective methods of protection of property rights for a proprietor are examined at a force stopping of right of ownership. The article is sanctified to the review of basic acts of national legislation, that regulate for today actual and litigions legal relationships in the field of a force alienation of objects of right of private ownership from reasons of public necessity or for public necessities.

Keywords: a peculiar,is the real estate, lot lands.

 

Актуальність теми. На нинішньому етапі розвитку українського суспільства особливої гостроти набуває вирішення питань купівлі-продажу нерухомого майна і, зокрема, житла, земельних ділянок. Питання власності взагалі, її форм, принципів розвитку, засобів захисту завжди були чи не найактуальнішими для суспільства. Ставленням до власності обумовлені в історії піднесення і падіння цілих держав, єдність чи протистояння суспільно-політичних сил, зростання чи банкрутство компаній, окремих підприємств, а, в кінцевому підсумку, забезпечення добробуту громадян та реалізація їхнього конституційного права на власність.

Слід відмітити, що згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. [1] Даною статтею визначається непорушність права приватної власності в нашій державі. При реалізації даного права законний власник може володіти та користуватися вільно розпоряджатися власністю на власний лад, тобто здійснювати будь-які дії, що стосуються свого приватного майна, але пам’ятати, що вчиненні ним дії не повинні порушувати визначені правові норми та закони.

Метою статті є характеристика основних історико-теоретичних проблем, які виникають з приводу нерухомості як об’єкта права власності, зокрема право власності на земельні ділянки та порівняльний аналіз законодавства про приватну власність в Україні та США.

Основні положення. Науково-теоретичне підґрунтя для досліджень, пов’язаних із нерухомістю як особливим об’єктом права власності, непорушність прав приватної власності, особливості купівлі-продажу нерухомого майна.

У кожній країні з ринковою економікою головним і визначальним правовим інститутом є інститут приватної власності та основні його елементи функціонування. Його законодавче забезпечення визначає характер розвитку та регулювання інших інститутів права.

На сучасному етапі розвитку нашої судової системи та держави в цілому особливої уваги набуває дослідження питань особливостей купівлі-продажу нерухомого майна, особливо це стосується житла та оформлення земельних ділянок. Питання права власності, основних форм та принципів їх розвитку, засобів захисту завжди були вирішальними та характеризувались високою актуальністю для суспільства. Ставленням до власності визначало в історії значний розвиток і падінням цілих держав, єдністю чи протистоянням суспільно-політичних сил, зростанням чи банкрутством великих корпорацій.

Наукові дослідження з теми права приватної власності здійснювали багато науковців, зокрема Т. Г. Ковальчук, І. І. Каракаш, В. В. Носік, П. Ф. Кулинич, А. А. Погрібний та іншими.

За часів Радянського Союзу розподіл речей на нерухоме та рухоме майно на законодавчому рівні майже не здійснювався. Зокрема, Цивільний кодекс УРСР 1922 р. весь земельний фонд радянських республік вважав надбанням держави і зазначав, що земля не може бути приватною власністю. Володіння земельними ділянками дозволялось тогочасним керівництвом держави лише на правах користування. Лише згодом, після тривалого часу термін «нерухоме майно» з’являється в цивільному законодавстві СРСР та республік 1990 р. Потім він згадується у нових законах незалежної України, зокрема: «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р., «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р., «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. та інших законо­давчих актах. Але у них не містилося чіткого визначення цього поняття і не було наведено основних ознак розподілу речей на нерухомі та рухомі. Лише у прийнятий новий Цивільний кодекс незалежної України усунув цю прогалину.

Загалом, класифікація окремих об’єктів речового права існує в усіх цивільно-правових системах розвинутих країн. Вона здійснюється на основі природних властивостей даних об’єктів в даному аспекті основним є розподіл речей на рухомі та нерухомі. Нерухомість, як відомо, ідентифікують за основними фізичними ознаками (нерозривний та безпосередній зв’язок із землею) та юридичними (головною ознакою є ускладнена процедура відчуження земельної ділянки).

Нерухомі речі мають свої індивідуальні ідентифікаційні ознаки та є незамінними. Рухомі речі в свою чергу можуть переміщуватися у просторі. В більшості випадків вони можуть бути замінені іншими речами зі схожими характеристиками. До нерухомості, як відомо, належить земля й безпосередньо пов’язані з нею речі — будівлі, споруди. Окремі з них можуть набувати статусу рухомих речей.

Разом із цим, існують специфічні особливості у різних національних системах. Здебільшого це стосується права визнання нерухомими окремих речей, які за відповідними своїми природними ознаками та властивостями є рухомими.

Під нерухомістю визначаються виключно матеріальні об’єкти. До цих об’єктів відноситься земля, окремі частини земельних ділянок, під якими маються на увазі речі, безпосередньо пов’язані із землею( будинки та споруди, рослини на корені), а також окремі права, що пов’язані з правом власності на відповідний земельний наділ. Рухомістю по суті є все, що не є земельним наділом чи його окремою частиною.

Основною особливістю у поділі на рухомі та нерухомі речі існують в праві Англії та більшості штатів США. Так, у США нерухомістю вважається земна кора та й все, що нерозривно з нею пов’язане. В той же час рухомістю вважаються речі, які можуть перевозитись власником у разі переміщенні його в просторі.

В нашій державі нерухомим майном є земельні ділянки, а також об’єкти, що розташовані на них і невід’ємно з ними пов’язані, перемі­щення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їхнього призначення. Таке трактування наведено у ст. 1 Закону України «Про іпотеку» та подібне трактування ми можемо знайти і в ст. 181 Цивільного кодексу України [2].

Виходячи з наведених тверджень, що пропонує нам законодавство, ми можемо виділити характерні риси нерухомості, що виділяють її серед інших речей.

Перше, що характеризує нерухоме майно - це є тісний зв’язок із землею. Як приклад, можна навести багаторічні лісові насадження. Вони належать до нерухомості тільки тоді, коли безпосередньо пов’язані із землею. У випадку відокремлення вони не можуть вважатися нерухомістю, оскільки втрачається її головна ознака - зв’язок з землею, і, відповідно, в іншому разі потрібно відносити їх до рухомих речей.

Другою важливою ознакою є неможливість переміщення об’єкту без знецінення та зміни його безпосереднього призначення. Як відомо, неможливо перемістити землю без зміни її призначення чи без її знецінення. За правилом, нерухомі речі не можуть вільно переміщатися у просторі. Так, цивільне законодавство нашої держави відносить до нерухомого майна повітряні, морські судна та інші об’єкти права, які підлягають державній реєстрації. Хоча зазначені рухомі речі за своїми природними властивостями належать до нерухомості, необхідно відмітити, що рухомим речам просто надається особливий правовий режим функціонування.

Особливий правовий режим об’єктів нерухомості обумовлює необхідність дотримання вимог, що передбачені законодавством. Так, можна констатувати, що існують спеціальні приписи стосовно укладання, форми виконання правочинів, предмет яких пов’язаний з нерухомістю та їх державної реєстрації. Спеціальні вимоги пояснюються специфічним та особливим правовим режимом окремих об’єктів нерухомості.

Висновок. Таким чином, нерухомість є особливим об’єктом права власності, оскільки наділена специфічними рисами - сталий зв’язок із землею, особлива цінність, неможливість переміщення без знецінення та зміни її призначення, непоживність у процесі використання тощо.

Проведений аналіз зарубіжного та вітчизняного законодавства виявляє тенденцію до детального регламентування і встановлення специфічного та особливого правового режиму прав на нерухоме майно. Це зумовлено основним значенням цього майна та функціями, що здійснюється за допомогою права власності та інших речових прав на нерухо­мість та її основу - землю. Проте така чітка регламентація ніяк не заперечує та не обмежує права приватної власності та інших речових прав на землю, а, навпаки, - визнає та захищає ці права, якщо вони несуперечать соціальним та суспільним інтересам держави. Роль держави полягає у визначені чітких регламентованих меж, в рамках яких може реалізовуватись право власності на землю, для того, щоб це не суперечило соціально-економічним інтересам розвитку суспільства в цілому.

 

Список використаної літератури

1.     Конституція (Основний Закон) України: прийнята Верховною Радою України 28.06.96// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

2.     Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою 16.01.03 №435-І.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №44. – с.356-499

3.     Закон України «Про іпотеку» Прийнятий Верховною Радою від 19.09.2003 898-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003-№38. – с.352-396

4.     Порівняльне правознавство: підручник / Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Я. Мудрого"; за заг. ред. О.В.Петришина. - Х. : Право, 2012. - 272 с.

5.     Євсюков Т.О.Концептуальні засади безпечного землекористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. zsu.org.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info