zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІННОВАЦІЇ У ДИЗАЙНІ РЕКЛАМИ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

 

Олешко І.П.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Анотація: У науковій статті було досліджено та розглянуто історію формування інноваційної реклами (реклама Європи ХІХ-ХХІ століття, Американська реклама ХХ-ХХІ століття). На основі цього було окреслено причину виникнення інноваційної реклами та виявлено два періода розвитку інноваційної реклами у світі. Також було розкрито поняття інновацій у рекламі.

Ключові слова: інновація, інноваційна реклама, світовий дизайн.

 

Innovation in Design Advertising in cultural and historical perspective

Abstract. The scientific paper was researched and reviewed the history of the formation of innovative advertising (advertising in Europe XIX-XXI century American advertising XX-XXI centuries). Based on that outlined the cause of innovation advertising and two periods of innovation in the world of advertising. It was also discovered the concept of innovation in advertising.

Keywords: innovation, innovative advertising, global design.

 

Актуальність теми. Сьогодні світовий ринок товарів та послуг характеризується безперервним процесом конкурентної боротьби та завоювання нових ринків збуту. Проблемою дослідження є нерівномірність історичного формування інноваційної реклами на рекламному ринку. Неефективність традиційних та розвиток інноваційних матеріалів та способів створення креативної реклами на рекламному ринку спричинила появу нових підходів до класифікацій інноваційної реклами. На основі цього змінюється роль рекламного носія та тематика реклами, що зумовлює пошук нових концепцій формотворення інноваційної реклами. Організація ефективної рекламної діяльності стає все більш актуальною для закріплення стійкої конкурентної позиції на світовому ринку.

У сучасних умовах, що відрізняються високим рівнем насичення ринку традиційними рекламними носіями і, відповідно, зниженням їхньої ефективності, підприємства змушені розробляти нові методи привернення уваги споживачів до пропонованої ними продукції. При виході на нові ринки виникає необхідність не тільки пошуку не зайнятих конкурентами «ніш», а й інтенсифікації рекламної діяльності та запровадження інноваційних технологій рекламування. Для того щоб проектувати ефективну нову рекламу потрібен аналіз вже існуючих інновацій, що і є актуальним для даного дослідження.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є інноваційна реклама різного тематичного спрямування з моменту створення до сьогодення. Предметом дослідження наукової робити є історія світової інноваційної реклами.

Мета та завдання роботи. Метою роботи є дослідження інноваційної реклами в культурно-історичному аспекті. Завданням роботи є визначити поняття іновації в рекламі, виділити етапи історичного розвитку інноваційної реклами на основі інформаційних джерел та проаналізувати тенденції розвитку інноваційної реклами у світовому дизайні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій окреслює питання, що найчастіше піднімаються при розгляді теми.

Питанням розвитку рекламної іновації, виробництвом та розповсюдженням інноваційної реклами, становленням основних типів сучасної креативної реклами займалися Ж. М. Дрю, Е. В. Ромат, У. Уеллс, В. Бернет, А. А. Дударьова, Є. Фарбєй. Вони розписали теоретичні підґрунтя культурного простору, художньо-образного мислення, моделювання картини креативних систем [2].

Питаннями сутності інноваційної реклами з точки зору маркетингу ХІХ-ХХІ століття займалися вітчизняні дослідники В. В. Маяковській, Т. І. Краско, О. А Феофае. Е. А. Уткін та Л. Н. Хромов, Р. Браун, Е. Едрардс, К. Келлер, Л. І. [5]. Рюмшина проаналізували ефективність збуту своєї продукції підприємствами, які використовували інноваційну рекламу для розповсюдження інформації про товар.

Проте з точки зору дизайну не було здійснено жодних ґрунтовних досліджень в галузі проектуванні інноваційної реклами.

Виклад основного матеріалу. Основною рисою виникнення і розвиток рекламної індустрії виступає виникнення і розвиток безлічі нових, нетрадиційних форм реклами, що, в першу чергу обумовлено промисловою революцією, істотним розвитком ринкової економіки та серією найбільших досягнень науково-технічного прогресу.

Найважливіший етап розвитку рекламної діяльності пов'язаний з промисловим переворотом. Початком теоретичного осмислення багатовікової рекламної практики стало ХIХ століття, коли в багатьох країнах стали з'являтися перші видання, в яких здійснювалися спроби допомогти рекламодавцям радами в області якісного виробництва і раціонального розміщення рекламної інформації [7].

Сьогодні світовий ринок товарів та послуг характеризується безперервним процесом конкурентної боротьби та завоювання нових ринків збуту. Організація ефективної рекламної діяльності стає все більш актуальною для закріплення стійкої конкурентної позиції на світовому ринку.

У сучасних умовах, що відрізняються високим рівнем насичення ринку традиційними рекламними носіями і, відповідно, зниженням їхньої ефективності, підприємства змушені розробляти нові методи привернення уваги споживачів до пропонованої ними продукції. При виході на нові ринки виникає необхідність не тільки пошуку не зайнятих конкурентами «ніш», а й інтенсифікації рекламної діяльності та запровадження інноваційних технологій рекламування.

В умовах глобального ринку для ефективного просування товару та утримання лідерських позицій, підприємства використовують нові ідеї, технології у товарах, послугах та процесах.

Інновації — це кінцевий результат інтелектуальної діяльності, фантазії, творчого процесу, відкриттів, винаходів і раціоналізації як нових, або відмінних попередніх об'єктів. Вони характеризуються запровадженням ринку абсолютно нових (удосконалених) продуктів (послуг) інтелектуальної діяльності, які мають вищим науково-технічний потенціал, новими споживчими якостями, що згодом своєю чергою стають об'єктом для вдосконалення. Інновації в рекламі з явилися у ХVIII столітті і по нині дивують нас своїми темпами розвитку та можливостями [1].

Проаналізовані літературні джерела вказують на розвиток інновацій у рекламі за двома стадіями:

- промислова ( друга половина ХVIII – ХIX ст.) Характеризується інноваціями технологічного характеру, пов'язаними з розробкою нових форм, каналів комунікації, методів поведінки організацій рекламної сфери. Спричинило появу промислова виставка в Англії у 1851 році і розповсюджувалась впродовж століття по свій Західній Європі. Поширення друкарства гуттенберговскої технології було одним з головних надбань цього періоду, оскільки стало можливим копіювання та відтворення книжок великим тиражами за малі витрати.

- творча (XXXXI ст.). Характеризується інноваціями креативного характеру, які передбачають творчу переробку традиційних каналів комунікації та використання нової моделі формотворення інноваційних концепцій. У США з´являлися нові технології та матеріали для створення щитів, розробка нових конструкцій, застосування нової моделі освітлення зовнішньої реклами (поява лайтбоксів), новий підхід у розміщенні реклами та її масштаби зображень.

Поява та перехід від однієї до іншої стадіі інноваційної реклами пов'язані з політичними та промисловими революціями. Спочатку інновації застосовувалися для рішенням військових завдань, але з часом перейшли на цілком мирні й придатні технології, які мають взаємозв'язок і великий вплив матеріально-культурних інновацій на становлення звичного нам світу та становлення реклами в сучасному її розумінні.

Висновок. У наукій статті було розглянуто історію формування інноваційної реклами. Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив велику кількість інформації щодо розвитку інновацій у рекламі. Було виявлено два етапи розвитку інноваційної реклами (промисловий і творчій). Досліджено причини виникнення та еволюції інноваційної реклами: політичні та революційні.

 

Список використаної літератури

1.     Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 316 с.

2.     Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002. – 200 с.

3.     Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы: Экспресс-курс современной рекламы. – К.: Альтпресс, 2002. – 333 с.

4.     Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. – М.: Финпресс, 2002. – 413 с.

5.     Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие. – М.; Новосибирск: Инфра-М; Сибирское соглашение, 2000. – 229 с.

6.     Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы: Учеб. пособие для вузов. – Ч. 1. – М.: Евраз. регион, 1998. – 399 с

7.     Оганесян А.А. Рекламная деятельность: Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Приор, 2002. – 161 с.

8.     Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для вузов. – М.: Маркетинг, 2001. – 362 с.

9.     Ромат Е.В. Реклама. Учебник для вузов.– К.; Х.: Студцентр, 1999. – 479с.

10.  Сэндидж Ч., Фрайбургер В, Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. – 628 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info