zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕФЕКТИВНЕ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИКОНАННІ КОШТОРИСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Откаленко О.М., Берегельська Т.Ю.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Abstract: The features of financing higher education in Ukraine state property. Definitely possible ways of effective and efficient use of financial resources of public institutions of higher education, the importance of the planning process, the using of standards and specifications.

Keywords: Higher education institution, public institutions, estimates, financing, financial resources.

 

Актуальність теми. Переважна більшість вищих навчальних закладів в Україні є бюджетними, тобто фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і в зв’язку з цим виникає проблема ефективності та раціонального витрачання бюджетних коштів. Питання ефективності використання бюджетних коштів порушено в Бюджетному кодексі України, а саме – у частині 6 статті 7: « … при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання фінансових ресурсів в бюджетних установах, в тому числі у ВНЗ досліджували наступні науковці: О.О. Григорів, А.Г. Олексин, В.О. Тімофєєв, І.А. Лобак, М.І. Звєряков, О.Л. Шашкевич, О. Романченко, Ю.Д. Радіонов, В.Є. Сафонова, В.Л. Гельман, О.В. Тимошенко та ін. Проте ряд питань з ефективного та раціонального використання бюджетних коштів залишається невирішеними.

Мета роботи – дослідити питання ефективного та раціонального використання фінансових ресурсів при виконанні кошторису державного ВНЗ. Для досягнення мети дослідження необхідно розв’язати наступні завдання:

·       розглянути процес формування та використання фінансових ресурсів державних ВНЗ;

·       дослідити можливі шляхи ефективного та раціонального використання фінансових ресурсів державних ВНЗ.

 Виклад основного матеріалу. Відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетні установи – це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету [1].

Основним плановим фінансовим документом бюджетних установ є кошторис. Саме кошторисом встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань та взяття бюджетних зобов’язань, а також здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій [2].

Одночасно з кошторисом затверджуються розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів із бюджету, що включаються до проекту кошторису за кожним кодом економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю. Окрім цього ВНЗ, додатково ще складають помісячний план використання бюджетних коштів. Тобто затверджують помісячний розподіл бюджетних асигнувань, передбачений у кошторисі за скороченою економічною класифікацією видатків, який регламентує взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів [3, с. 33].

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади. Також для фінансування вищих навчальних закладів можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством [4].

Отже, фінансові ресурси державних ВНЗ формуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. Позабюджетні ресурси отримуються ВНЗ в результаті комерційної підготовки студентів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, підготовки іноземних студентів, розширення переліку платних освітніх послуг, надання послуг не освітнього характеру, одержання доходів від здачі частини необоротних активів в оренду, отримання грантів, коштів спонсорів та благодійних організацій тощо [5].

Витрати ВНЗ поділяються на постійні (умовно постійні), тобто такі, що не зростають зі збільшенням чисельності студентів, та змінні – такі, що зростають зі збільшенням чисельності студентів.

До умовно постійних витрат ВНЗ, як зазначено в Законі України «Про вищу освіту» [4], належать: штатна чисельність співробітників, співвідношення кількості студентів і викладачів, навчальне навантаження викладачів, розміри земельних ділянок, фінансування наукових досліджень, утримання навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів наукової й навчальної літератури, фінансування капітального будівництва, ремонту та утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд, придбання технічних засобів навчання, диференційованих залежно від статусу, рівня акредитації, типу ВНЗ, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. До змінних витрат належать: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, виплати з тимчасової непрацездатності, придбання бланків дипломів, підручників, оновлення матеріально-технічної бази тощо [6].

В результаті обмеженості державного фінансування освітньої сфери, постають проблеми пов’язані з раціоналізацією розподілу коштів ВНЗ і створенням умов для залучення додаткових джерел фінансових ресурсів. Вирішення цих проблем визначається в першу чергу діючою системою фінансування освіти, тобто прийнятим і реалізованим порядком розподілу фінансових ресурсів, їх походженням, механізмами заохочення позабюджетних ресурсів та іншими факторами.

Вищі навчальні заклади державної форми власності мають забезпечувати законність та доцільність запланованих видатків, правильність їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства. Обов’язковими є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендій, а також на оплату комунальних послуг [7].

Раціональне та обґрунтоване планування видаткової частини кошторису є запорукою дотримання фінансової дисципліни, економного та водночас ефективного використання бюджетних коштів і матеріальних ресурсів при виконанні кошторису вищого навчального закладу, особливо в межах проведення заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 2 червня 2010 року [8].

На виконання Указу Президента України від 16 листопада 2000 року №1242/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів» установлено граничні суми на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання й утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями. Затвердження граничних сум дає змогу суттєво зменшити витрати бюджетів усіх рівнів, в тому числі й вищих навчальних закладів [9].

З 01.11.2008 року діє постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року №943 «Про економію державних коштів», якою затверджено Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів. Заборона щодо придбання товарів, робіт та послуг, визначених у Заходах, була викликана необхідністю скорочення видатків державного бюджету на утримання ВНЗ в умовах обмеженості фінансових ресурсів [10].

Відповідно до пункту 6 та пункту 7 Заходів вищі навчальні заклади, що використовують кошти державного бюджету, в обов’язковому порядку мають щороку розробляти та затверджувати плани заходів із енергозбереження, забезпечуючи зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, а також з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду державного бюджету та зменшення дебіторської заборгованості.

Важливу роль у функціонуванні фінансового механізму вищого навчального закладу відіграють норми та нормативи, особливо при застосуванні нормативного методу розподільних відносин, що характерно для функціонування закладів вищої освіти. Норми затверджуються органами законодавчої та виконавчої влади. Нормативи характеризують повний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів. Фінансові норми умовно поділяють на чотири групи:

1.   Норми, що централізовано встановлюються державними органами влади. Для закладів вищої освіти такими нормами є: ставки заробітної плати, розмір стипендій, ставки податків, зборів і відрахувань. Ставки заробітної плати у ВНЗ залежать від посад та вченого звання. При визначенні розміру заробітної плати також враховується обсяг максимального навчального навантаження на рік та стаж педагогічної роботи. З метою матеріального заохочення студентів вищих навчальних закладів їм виплачується стипендія.

2.   Норми, що ґрунтуються на визначенні матеріальних потреб, а саме: норми витрат на освітлення, опалення тощо.

3.   Норми і нормативи, що визначаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Це, зокрема, норми витрат в бюджетних установах, норми бюджетного забезпечення.

4.   Норми і нормативи, що характеризують пропорції економічного та соціального розвитку вищого навчального закладу [5].

Висновки та пропозиції. В результаті проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що вищим навчальним закладам для повноцінної діяльності необхідно залучати додаткові джерела фінансових ресурсів. Для ефективності та раціонального використання фінансових ресурсів розпорядники коштів мають суворо дотримуватися законодавства України, а також розробляти власні плани, програми та методи. На нашу думку, в кожному ВНЗ повинен бути створений фінансово-плановий відділ, який забезпечить можливість передбачити майбутні проблеми й визначити найкращий шлях досягнення стратегічних цілей. Також необхідно переглянути обсяги державних замовлень по кожній спеціальності, адже на даний час існує дисбаланс між ринком освітніх послуг і ринком праці, який виявляється у перевищенні попиту на окремі спеціальності і відсутності його на інші.

 

Список використаних джерел:

1.        Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI

2.        Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2008 р. №228

3.        Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

4.        Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 року № 2984-III

5.        Либак І.А. Фінансово-економічний механізм функціонування вищих навчальних закладів України / І.А. Либак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – №3(59). – С. 144-149.

6.        Олексин А.Г. Фінансування розвитку вищих навчальних закладів / А.Г. Олексин // Теорія та практика державного управління. – 2011. – №2(33). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-2/doc/2/17.pdf

7.        Романченко О. Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів при виконанні кошторису бюджетної установи / О. Романченко // Казна. – 2013. – №4. – С. 11-15.

8.        Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 2 червня 2010 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

9.        Про додаткові заходи що посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів: Указ Президента України від 16.11.2000 р. №1242/2000

10.     Про економію державних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. №943Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info