zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЗАДОВОЛЕНІСТЮ ТА УСПІШНІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Петрова Л.Г.

Україна, м. Київ,

Університет економіки та права «КРОК»

 

Аbstract: uspіshnіst profesіynoї dіyalnostі deposits od of naskіlki pratsіvnik zadovoleny svoєyu profesіynoyu dіyalnіstyu, that the results of the robot.

Кeywords: satisfaction profession, performance of work, workers, motivation.

 

Проблема успішності професійної діяльності складається з таких питань: як потрібно визначати поняття успішності; які критерії оцінки успішності в рамках конкретної діяльності; чи існує зв'язок між успішністю професійної діяльності та задоволеністю нею. Складність при вивчені успішності професійної діяльності виникає під час аналізу термінів в науковій літературі. Різні автори використовують різні поняття, а саме: результативність, продуктивність, ефективність та успішність. В більшості досліджень вони використовуються як синоніми (наприклад в Короткому психологічному словнику,1995).

Наступна проблема полягає у визначенні ознак, при наявності яких професійну діяльність можна вважати успішною. Х. Хекхаузен виділяє такі ознаки: діяльність повинна мати конкретний результат; результат повинен оцінюватися по кількісним та якісним показникам; для оцінки результатів повинна бути порівняльна шкала, в рамках цієї шкали повинен бути нормативний рівень, який є обов’язковим; ціль діяльності повинна бути досяжною; для досягнення цілі повинні бути визначені потрібні затрати – фізичні, психологічні, затрати часу; дана діяльність повинна відповідати потребам самого працівника [3].

Деякі автори, такі як А.А. Бодалев та Ю.А. Гагін вважають, що успіх – це громадське визнання успіху. Н.А. Батурін вважає, що успіх – це особиста суб’єктивна інтегральна оцінка власного результату, яка залежить, від того наскільки результат діяльності відповідає тому результату, який намагався досягти працівник.

Найбільш ймовірним визначення поняття успішності професійної діяльності є поєднання цих двох думок. Таким чином успіх – це оцінка самим працівником свого результату, так і оцінка результату праці з боку оточуючих [2]. Оцінка власної діяльності як успішної, малоуспішної та неуспішної має великий вплив на особистість. О.Н. Родіна відмічає, що думка про успішність власної професійної діяльності впливає на уяву про цінність власної особистості, впливає на самооцінку та рівень прагнень. Також О.Н. Родіна вважає, що оцінювати успішність професійної діяльності повинні: керівники, колеги, підлеглі, члени родини та інші значимі люди ( наприклад, друзі) [2].

А.В. Тайсаєва (1999р.) в своїй роботі пише про те, що успіх в професійній діяльності сприяє підвищенню рівня задоволеності професійною діяльністю, та забезпечує мотивацію для її продовження. F. Herzberg, (1959, 1966) та V. Wroom, Е. Deci (1972) проаналізувавши велику кількість досліджень, прийшли до висновку, що між даними феноменами є як позитивні так і негативні випадки взаємозв’язку, а інколи зв'язок взагалі відсутній. Серед вітчизняних дослідників не мало таких, які вважають, що найбільша результативність діяльності наступає при «оптимальному» рівні задоволеності.

Ще в тридцяті роки дослідниками в США був встановлений зв’язок між задоволеністю працею та ефективністю праці (хоторнські експерименти доктора Мейо). Довгий час було прийнято рахувати, що високі трудові результати є наслідком високого рівня задоволеності працею. Тобто, задоволені працівники працюють краще. Але численні дослідження мають й інші результати. Є матеріали досліджень, які спростовують цей факт, а саме - говорять про те, що високий рівень задоволеності працею приводить до зниження ефективності діяльності. Тобто, працівник може бути дуже задоволений умовами праці, відносинами в колективі, керівництвом, заробітною платою – і при цьому працювати погано.

Дослідження Елтона Мейо и Фрица Ротлисбергера – засновників школи людських відносин – показали, що готовність робітників працювати з високою віддачею залежить від дії широкого кола соціальних чинників. В якості основних були виділені такі чинники: дружні зв’язки, увага керівників до підлеглих, групові норми, інформованість працівників.

Дружні зв’язки, неформальні відносини, які встановлюються працівниками з товаришами в процесі роботи, розуміння того, що хороші неформальні відносини можуть впливати на результати роботи, збільшило інтерес дослідників до неформальної структури колективу.

Увага керівників до підлеглих, і те, наскільки вони дозволяють їм впливати на робочу ситуацію, тому, що взаємозв’язок між працівниками та керівниками надає набагато більший вплив на продуктивність праці, ніж будь-які маніпуляції з умовами праці.

Групові норми, які формують в робочої групи уявлень відносно того, яка поведінка та відношення до роботи є допустимими, а які ні, тому, що працівники частіше діють та приймають рішення, керуючись груповими цінностями, а не індивідуальними. Група може впливати як на підвищення продуктивності праці своїх членів, якщо група приймає ціль як свою, а може перешкоджати збільшенню продуктивності , якщо інтереси групи і інтереси керівництва не співпадають. Це привело до підвищення інтересу до формування групових цінностей і можливості керувати цим процесом.

Задоволеність працею. Збільшення рівня задоволеності професійною діяльністю веде до поліпшення робочої моралі серед працівників: зменшення кількості прогулів, зменшення випадків порушення трудової дисципліни, зменшення плинності кадрів та підвищення продуктивності праці [1].

Теорія людських відносин базується на таких ідеях, як:

·       трудова мотивація визначається в першу чергу існуючими в організації соціальними нормами, а не матеріальними стимулами, які задовольняють переважно базові потреби працівників;

·       важливим чинником високої ефективності праці є задоволеність працею, яка передбачає хорошу заробітну плату, можливість розвитку кар’єри, увагу курівництва до своїх підлеглих, цікаву та різноманітну роботу;

·       велике значення для продуктивності праці має соціальна підтримка та турбота про кожного працівника, інформування працівників про стан справ в організації, комунікації між керівниками всіх рівнів та підлеглими [1].

Д. Шермерорн вважає що, задоволеність професійною діяльністю – це один з критеріїв ефективної поведінки працівника в організації. Якщо ступінь задоволеності професійною діяльністю у працівника низька, то й його поведінка в організації буде неефективно. Тобто існує пропорційна залежність між задоволеністю професійною діяльністю та ефективною організаційною поведінкою працівника. Причому, чим нижчий рівень задоволеності професійною діяльністю, тим менш ефективна його поведінка в організації [4].

Х.К. Рамперсад стверджує, оскільки високий рівень задоволеності професійною діяльністю працівника в організації виникає тоді, коли характеристики роботи відповідають очікуванням. Для працівника умови праці, соціально-психологічний клімат в колективі, інтереси, цінності мають свою мотиваційну складову, то можна вважати мотивацію базовою складовою задоволеності професійною діяльністю, та ключовим чинником, який забезпечує успішність професійної діяльності.

Я. Рейковський в своїй роботі пише, що досягнення успіху, як правило, це джерело позитивних емоцій, а невдача – негативних емоцій. Але цей зв'язок не лінійний, зі слів автора, успіх може зменшувати рівень продуктивності. Е.Е. Lawler та L.W. Porter вважають, що високий рівень продуктивності дає людині внутрішню винагороду. Разом з цим високопродуктивні працівники повинні одержувати велику зовнішню винагороду, у вигляді заробітної плати та кар’єрного зростання. Таким чином працівник в більшій мірі задоволений своєю професійною діяльністю.

Однак, ймовірно, правильна думка й авторів, які вважають, що задоволеність професійною діяльністю та успішність праці мають вплив одне на одного. Наприклад J.P. Siegal, D. Bowen довели, що продуктивність професійної діяльності одночасно є причиною задоволеності внутрішніми аспектами професійної діяльності (зміст праці), та наслідком задоволеності зовнішніми аспектами (умови праці та заробітна плата). Тому окремі види задоволеності професійною діяльністю можуть впливати на деякі критерії успішності професійної діяльності та навпаки.

На практиці методами математичної статистики довести ймовірність впливу задоволеності професійною діяльністю на успішність діяльності практично не можливо, тому всі перераховані точки зору – свого роду теоретичні допущення, які ґрунтуються на висновках авторів. Зв'язок між задоволеністю професійною діяльністю та успішністю праці можна довести тільки експериментально. Якщо, наприклад, під час експерименту, який буде направлений на збільшення рівня задоволеності професійною діяльністю, збільшиться й успішність праці, то стане очевидним вплив задоволеності професійною діяльністю на успішність праці, та навпаки.

 

Список літератури:

1.     Магура М. Секреты мотивации, или мотивация без секретов / Магура М., Курбатова М. //"Управление персоналом", 2007, № 13-14

2.     Родина О.Н. О понятии «успешность трудовой деятель­ности» / Родина О.Н. // Вестник МГУ, серия Психология, 1996, № 3, С. 60-65.

3.     Хекхаузен X. Мотивация и деятельность / Хекхаузен X.- М.: Педагоги­ка, 1986.- г. 1,2.- 800 с.

4.     Шермерорн Дж. Организационное поведение / Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Питер, 2006.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info