zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Лозовський О.М., Шарчук С.І.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Аннотація: У статті розкрито послідовність основних дій, які необхідно виконати для покращення функціонування системи адміністративного менеджменту на підприємствах та принципи її побудови, що дозволить забезпечити на них розвиток та конкурентоспроможність. Наведено візуалізовану модель оцінки системи та запропоновано використання Загальної схеми оцінювання, за допомогою яких можна виявити ті зони, де необхідні зміни та, відповідно, стимулювати вдосконалення менеджменту організацій.

Ключові слова: адміністративний менеджмент, ефективна система адміністративного менеджменту, візуалізована модель, Загальна схема оцінювання, ощадливе виробництво, планування ресурсів підприємства, сертифікація систем управління підприємств.

 

Abstract: The article describes the basic sequence of actions to be performed to improve the functioning of the administrative management of the business and the principles of its construction, which will provide them development and competitiveness. Shows visualized model assessment system and proposed use of the general scheme of assessment can help you identify those areas where the necessary changes and thus stimulate the improvement of organizational management.

Keywords: administrative management, an efficient system of administrative management, virtualized model general scheme of assessment, lean manufacturing, enterprise resource planning, management system certification of enterprises.

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день адміністративний менеджмент є напрямом, орієнтованим на оптимізацію і високу організацію при виконанні завдань або його можна визначити як вид управлінської діяльності, який скеровано на оптимізацію дій за всіма функціональними напрямами у всіх підрозділах і структурних одиницях підприємства. Адміністративний менеджмент останніми роками став розвиватися по трьох напрямах:

1)     Традиційному – державному адмініструванні;

2)     Бізнес-адмініструванні;

3)     Адмініструванні в господарюючих суб’єктах.

Зважаючи на це, ми вважаємо, що результативну діяльність підприємства можна забезпечити за рахунок впровадження системи адміністративного менеджменту, яка призначена спростити процес управління, підвищуючи якісні показники роботи, що дозволяє без істотних вкладень в модернізацію виробництва знизити собівартість продукції, ліквідувати брак і забезпечити довгострокову конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ефективного адміністративного менеджменту є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, в працях О.Райченка, І.Адізеса, А.Файоля, М.Вебера, Ф.Тейлора розглядаються зміст і особливості адміністративного менеджменту; А.Василенко, А.Герберт, В.Новіков висвітлюють особливості процесів аналізу та розробки шляхів покращення функціонування систем адміністративного менеджменту в ринкових умовах. Однак, ми переконані, що такі необхідні для нашого часу, загальні практичні аспекти побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства є недостатньо висвітленими, а, отже, потребують подальших досліджень.

Метою статті є визначення ключових аспектів побудови ефективної системи адміністративного менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Система адміністративного менеджменту – це менеджмент вищої управлінської ланки, який включає два компоненти: сучасне ділове адміністрування (яке передбачає глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного ринку) та сучасне публічне адміністрування (програма підготовки управлінців для вирішення проблем підприємства з врахуванням соціально-економічного і суспільно-політичного зовнішнього середовища).

Виходячи з цього, на наш погляд, побудова ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства має базуватись на таких принципах:

1.       Ощадливого виробництва. Метою впровадження даного принципу є виявлення і виключення з процесу всіх зайвих матеріальних ресурсів, дій та операцій, які прямо не беруть участь у створенні нової споживчої вартості, а тільки завдають шкоди компаніям, збільшуючи собівартість їхньої продукції.;

2.       Планування ресурсів. В даному випадку, вам допоможе використання автоматизованої системи управління підприємством (АСУП), яка являє собою інформаційну систему, створену для обробки господарських операцій (бізнес-процесів), що сприяє збільшенню конкурентних переваг.

Хочемо підкреслити, що при всій інноваційності, вибір організацією системи управління і планування ресурсів підприємства за допомогою АСУП та прийняття рішення про її впровадження є складним процесом з наступних причин:

·       висока вартість придбаного продукту;

·       велика різноманітність на ринку АСУП, що пропонуються;

·       тривалість циклу впровадження (який може тривати до декількох років);

·       необхідність ретельного аналізу і оптимізації бізнес-процесів;

·       необхідність залучення до процесу впровадження великої кількості людських ресурсів компанії;

·       необхідність пошуку компетентної організації для реалізації проекту або тривалий термін підготовки власних фахівців.

Проте, хочемо наголосити на тому, що за відсутності на підприємстві чіткої організаційної системи менеджменту, наявності низького рівня дисципліни й відповідальності персоналу, тобто система адміністративного управління неефективна або взагалі відсутня, то автоматизація не дасть результатів, тільки виникнуть проблеми, пов’язані з її впровадженням;

3.       Сертифікації систем управління підприємств за стандартами ISO серії 9000. Вона має охоплювати такі етапи: закупівлю сировини або комплектуючих, аналіз контракту, контроль якості, проектування, створення, обробку, доставку продукції, навчання персоналу, а також обслуговування і підтримку клієнтів;

4.       Застосування «процесного підходу». Даний підхід спрямований на зміну існуючої на підприємствах адміністративної системи менеджменту, з метою розмежування всіх процесів виробництва товарів і послуг. Тобто, мова йде про створення вузькоспеціалізованих бізнес-одиниць.

Отже, з врахуванням вище наведеного, покращення функціонування системи адміністративного менеджменту підприємства необхідно здійснювати за допомогою наступної послідовності дій:

1.       Визначення об’єктивних причин, що спонукають керівництво до необхідності покращення показників діяльності підприємства;

2.       Оцінка діючої адміністративної системи управління, встановлення причин недосконалої роботи, виявлення можливих резервів ресурсного потенціалу, визначення бажаного рівня діяльності;

3.       Вивчення досвіду функціонування високопродуктивних адміністративних систем менеджменту та існуючих сучасних новацій в управлінні, оцінка альтернативних шляхів потенційного покращення діяльності підприємства, вибір оптимального варіанту;

4.       Навчання персоналу і керівників усіх рівнів управління, залучення ресурсів, проведення необхідних організаційно-технічних заходів щодо можливого підвищення рівня конкурентоспроможності адміністративної системи управління як дієвої новації та інструменту покращення показників роботи підприємства;

5.       Оцінка показників діяльності підприємства за результатами нововведень, проведення необхідних коригуючих дій, закріплення бажаних результатів [ 1, с. 5-6 ].

Крім того, підвищенню ефективності системи адміністрування сприятиме використання візуалізованої моделі системи адміністративного менеджменту, яка включає в себе: розробку місії, цілей, стратегії, функцій, положень про організаційну структуру управління, штатного розпису, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, підсистеми планування і бюджетування та ресурсного забезпечення діяльності, підсистеми організації і регулювання діяльності персоналу, підсистеми контролю і мотивації діяльності персоналу; та врахування загальних законів, принципів і методів управління.

Також ефективним інструментом поліпшення стану діяльності на вітчизняних підприємствах може стати використання Загальної схеми оцінювання, що передбачає багатопланове порівняння перспектив і результатів управління, виявлення слабких місць і розробку заходів щодо покращення справ. Дану схему використовують організації з 31 країни Європейського Союзу та у 12 за його межами.

ЗСО дає можливість: реалізувати на практиці системний підхід до бачення стану справ в організації на основі європейської концепції адміністративного менеджменту; ознайомити персонал організацій, які проводять самооцінку, із сучасною концепцією адміністративного менеджменту не абстрактно, а на власному прикладі; обґрунтовано сформувати запит щодо змісту навчання і тренінгу; отримати базу даних для здійснення змін і оцінки їх результатів; порівняти оцінки конкретної організації з іншими аналогічними організаціями в Україні та за кордоном; структурувати організацію, менеджмент і зусилля щодо поліпшення надання послуг.

Впровадження сучасної системи адміністративного менеджменту на підприємстві доцільно застосовувати з врахуванням наступних елементів:

По-перше, всі керівники мають отримати однакове за своїми базовими ознаками, хоча і різне (залежно від ієрархічного рівня) за обсягом, навчання або перепідготовку, що забезпечує загальну понятійну основу для ефективної та злагодженої роботи;

По-друге, дії керівників з управління підлеглими мають бути засновані на однаковому розумінні теорії управління;

По-третє, ключові моменти роботи підлеглих мають бути прописані, заплановані до виконання і підконтрольні з урахуванням забезпечення можливості своєчасної корекції процесу для отримання бажаних результатів;

По-четверте, ініціатива підлеглих (конструктивні пропозиції в рамках або поза рамками, отриманих ними завдань) розглядається як позитивний додатковий ресурс, але не як основна рушійна сила досягнення результатів та оптимізації робочих процесів;

По-п’яте, методи і технології, які повинні бути використані підлеглими для досягнення чітко сформульованого в зрозумілих їм термінах результату, обумовлюються, а їх застосування контролюється; усі зміни технологій відбуваються або за погодженням із керівником, або таке право обумовлюється окремо;

По-шосте, керівники і підлеглі у процесі робочих взаємин використовують взаємно відомі та однаково зрозумілі завдання, про зміну яких підлеглі повідомляються керівниками (крім форс-мажорів).

Висновки. Отже, для того, щоб спростити процес управління та підвищити якісні показники роботи з мінімальними витратами ресурсів необхідно використовувати систему адаміністративного менеджменту. Вона має базуватись на принципах ощадливого виробництва, планування ресурсів, сертифікації за стандартами ISO серії 9000, застосування процесного підходу в управлінні організацією. Крім того, впровадження запропонованих нами візуалізованої системи адміністративного менеджменту, з її ресурсним посиленням і документальним оформленням та Загальної схеми оцінювання сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

 

Література:

1.     Міненко М. А. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства / М. А. Міненко // Економіка & держава. – 2012. – № 12. – с. 4-7.

2.     Саламатов В. Методика експрес-оцінки якості адміністративного управління / В. Саламатов // Віче. – 2013. - № 10. – с. 18-22.

3.     Балдинюк А. Г. Розвиток системи адміністративного менеджменту / А. Г. Балдинюк, В. С. Годонюк // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 березня 2012 року. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – ч. 1. – с. 47-51.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info