zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК СТИЛІСТИКА ПРИВАТНИХ МІСЬКИХ БУДИНКІВ

 

Шмельов А.В.

Україна, м. Луцьк, ЛНТУ

 

Abstract. The article deals with the historiography and features of postmodernism and its role in the formation of object-space environment. The classification of private houses in this style on purpose.

Key words: postmodernism, interior, exterior, design.

 

Анотація. У статті висвітлено особливості постмодернізму та його роль у формуванні предметно-просторового середовища приватних міських будинків. Проведена класифікація приватних будинків у даному стилі за призначенням: житловий; тимчасово житловий; відпочинковий .

Ключові слова: постмодернізм, інтер’єр, екстер’єр, дизайн.

 

Актуальність дослідження. Постмодернізм – стиль в архітектурі, що виник в 60-80-і рр. ХХ ст. і пов'язаний з радикальною переоцінкою цінностей авангардизму. Утопічні устремління авангарду змінилися самокритичнішим відношенням мистецтва до самого себе, війна з традицією – співіснуванням з нею, принциповим стилістичним плюралізмом. Постмодернізм, відкидаючи раціоналізм «інтернаціонального стилю», звернувся до наочних цитат з історії мистецтва, до неповторних особливостей навколишнього пейзажу, поєднуючи все це з новітніми досягненнями будівельної технології. У цій ситуації колишнє протистояння традиції і авангарду втратило свій сенс. Значною проблемою є відсутність класифікації будинків за призначенням.

Сучасні дизайнери постійно звертаються до постмодерну, використовуючи його у формотворенні предметно-просторового середовища.

Мета і завдання роботи. Метою роботи є дослідження сутності стилю постмодерну у контексті художньо-проектної культури. Завданнями роботи є створити класифікацію приватних будинків в стилі постмодернізм за призначенням.

Об’єктом дослідження є різні типи приватних будинків, створені в контексті постмодернізму. Предметом дослідження є особливості стилістики постмодернізму в приватних житлових будинках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій та інформаційних джерел окреслює питання, які виникають при дослідженні постмодернізму в контексті приватних житлових будинків. Історичні прототипи та прообрази постмодернізму, витоки основних рис стилю, а також матеріали, які характерні для даного стилю, описані в праці А. Іконнікова [2]. В даній роботі відсутня класифікація саме житлових будинків.

Вперше обґрунтування нової концепції було представлене в монографії професора історії архітектури Йєльського університету Роберта Вентурі в 1966 р. «Складність і суперечності в архітектурі» [2]. Він побачив в архітектурі не тільки «машину для житла» Ле Корбюзье, але необхідність складності, що «спирається на все багатство і багатозначність сучасного досвіду, включаючи і досвід, властивий мистецтву» [4]. При цьому він пропонував зберегти функціонально-конструктивну основу будівлі, але накласти на неї декорацію, красномовну і суперечливу, узяту з будь-якого архітектурного стилю.

 Історію розвитку, найвизначніших авторів, що займаються створенням житлових споруд в стилі постмодерн, описали А. Рябушин, П. Козловський [1; 4]. Інформація не містить детального опису основних стильових рис. Публікації про суть стилю, його конструктивні та стилістичні особливості, представлені в інтернет-мережі [3; 5]. Згадані дослідники не торкнулись теми класифікації приватного житлового сектору в контексті постмодернізму, що потребує глибших досліджень.

Виклад основного матеріалу.

Головне, що спробували архітектори постмодернізму повернути в архітектуру, - це втрачену в ній багато десятиліть тому образність, що робить її не просто процесом створення просторових структур, а видом мистецтва [1]. Архітектори постмодернізму спробували внести до архітектури ще і інші закони, окрім функціональної відповідності і максимального спрощення основних форм — вигадку, фантазію, театральний ігровий момент, складні образні асоціації. Ще одна якість, яка відрізняє архітектуру постмодернізму, особливо в європейських країнах — це усвідомлене бажання пов'язати нові споруди з історичним міським оточенням, не зіпсувавши його новими включеннями, відчути міський контекст майбутніх споруд. Іноді цей напрям постмодернізму називається контекстуалізмом [3].

В контексті міських приватних будинків можна виділити три основних типи споруд за призначенням та стилістикою: житловий; тимчасово житловий; відпочинковий.

Житловий тип приватного міського помешкання характеризується чітким класичним зонуваннам та плануванням приміщення. Попри певну вседозволеність стилю тут зосереджена чітка гармонія між класичними та сучасними елементами. Цілковита ергономічність для комфортного проживання без зайвих деталей. Декор стриманий, проте використовується широкий спектр матеріалів.

Тимчасово житловий носить характер так званого «сезонного» помешкання. В такому типі проживання актуальне лише в певні сезони (наприклад літні відпустки). Відповідно до цього планування більш вільне від певних обмежень. Збільшується акцент на площу віталень та гостьових кімнат. Кухня зазвичай інтегрована разом із столовою. Декорування відіграє значну роль. Використовується гармонічне поєднання класичних та сучасних матеріалів.

Відпочинковий тип відрізняється від вище перерахованих орієнтацією на відпочинок, вечірки та проведення вихідних з сім’єю. Характерним для такого типу є планування «open space». Багато відкритого простору, який може зрідка членуватись на зони невеликими перегородками. Вся філософія вседозволеності постмодернізму повністю знаходить тут своє призначення. Можуть використовуватись любі сполучення стилістичних прийомів та матеріалів. Деког відіграє головну роль у формотворенні та образо творенні. Допускається поєднання будь яких матеріалів, задля досягнення концепції стилю.

Висновки. Сьогодні як і декілька десятиліть тому постмодернізм продовжує розвиватись і дивувати новими формами та стилістичними рішеннями. Повернення до класичних елементів в поєднанні з сучасним світоглядом дизайнерів та новими матеріалами дає нові цікаві результати.

Приватні житлові будинки в даному стилі можна поділити на декілька типів за функціональним і естетичним призначенням: житловий; тимчасово житловий; відпочинковий.

Розвиток та подальше вивчення стилю допоможе в майбутньому вдосконалювати предметно-просторове середовище постмодернізму.

 

Список використаних джерел

1.     Рябушин А.В. Нові горизонти архітектурного творчості 1970 – 80-ті роки. / А.В. Рябушин. – М.:, 1990. – 275 c.

2.     Іконников А.В. Історія архітектури. Утопії і реальність в 2-х томах / А.В.Іконников. – М.:, 1996 р. – 115 c.

3.     Постмодернизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.designstory.ru

4.     Козловський П. Культура постмодернізму / П. Козловський М.: 1997, 180 с.

5.     Материалы для строительства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forma.spb.ru/magazine/design/main.shtmlПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info