zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВМІСТ НІТРАТНОГО ТА АМОНІЙНОГО НІТРОГЕНУ В РОСЛИНАХ, ВИРОЩЕНИХ НА РІЗНИХ ТИПАХ ГРУНТІВ

 

Ситнікова І.О.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Анотація: Вивчено вміст нітратного та амонійного нітрогену в овочевих культурах: Lepidium sativum L., Brassica oleracea L. і зернових: Zea mays L., Triticum aestivum L., вирощених на чорноземі опідзоленому та бурувато-підзолистому ґрунтах. Показано краще засвоєння нітратного азоту рослинами на чорноземі опідзоленому, ніж на бурувато-опідзоленому ґрунті. Lepidium sativum L. і Brassica oleracea L. володіють вищою здатністю акумулювати нітратний азот у зеленій масі на обох типах досліджуваних ґрунтів.

 

Аbstract: The content of nitrate and ammonium nitrogen in the following plants Lepidium sativum L., Brassica oleracea L., Zea mays L., Triticum aestivum L. grown on the black podzolic and brownish-podzolic soils has been studied. It has been shown that nitrate nitrogen is assimilated by plants on the black podzolic soil better than on the brownish-podzolic soil. It is typical for Lepidium sativum L. and Brassica oleracea L. to accumulate nitrate nitrogen in the green mass on the both types of investigated soils.

Кey words: Lepidium sativum L., Brassica oleracea L., Zea mays L., Triticum aestivum L., NO3- NH4+, podzolic chernozem, brownish-podzolic soils.

 

Азот як основний елемент мінерального живлення сільськогосподарських культур, у більшості випадків, визначає величину і якість врожаю. Як надлишок, так і нестача азоту може призвести до зниження врожайності. Мінеральні сполуки азоту, які беруть участь у живленні, містяться у незначній кількості (1-3 %), інша частина азоту знаходиться у вигляді складних органічних сполук (гумусових, білкових тощо), які в різних ґрунтах, з неоднаковою швидкістю перетворюються на доступні форми в процесі мінералізації [1]. Основне джерело азоту для рослин – солі азотної кислоти та амонію. Поглинання його з ґрунту відбувається у вигляді аніонів NO3- та катіонів NH4+. Тому з метою запобігання накопичення сполук азоту в рослинах, а також вимивання їх з ґрунту і забруднення навколишнього середовища важливо контролювати забезпеченість едафотопів сполуками азоту.

Мета дослідження – з’ясувати особливості накопичення сполук азоту в овочевих і зернових культурах, вирощених на різних типах ґрунтів.

В якості досліджуваних едафотопів обрані чорнозем опідзолений та бурувато-підзолистий. Досліджено вміст нітратного та амонійного азоту в овочевих культурах: крес-салат посівний (Lepidium sativum L.), капуста городня (Brassica oleracea L.) і зернових: кукурудза (Zea mays L.), пшениця (Triticum aestivum L.). Визначення амонійної та нітратної форм азоту проводили у фазі сходів (на 14-й день вирощування).

Показано, що вміст амонійного азоту коливається від 31,1 мг/кг до 44,1 мг/кг в досліджуваних рослинах, вирощених на чорноземі опідзоленому, а в рослинах, вирощених на бурувато-підзолистому ґрунті – 23,4-59,5 мг/кг.

Виявлено, що овочеві та зернові культури володіють різною здатністю накопичувати амонійний азот. Так, вміст відновленого азоту в рослинах кукурудзи і пшениці, вирощених на чорноземі більший, ніж у цих же рослинах, вирощених на бурувато-підзолистому ґрунті. Проте овочеві культури краще накопичують цю форму азоту на бурувато-підзолистому ґрунті. Так, вміст амонійного азоту в зеленій масі L. sativum та B. оleracea становить 59,5 мг/кг і 32,6 мг/кг відповідно, а на чорноземі опідзоленому – 37,8 і 31,1 мг/кг відповідно.

Вміст нітратного азоту в рослинах, вирощених на досліджуваних ґрунтах коливається від 1,5 мг/кг до 4,7 мг/кг на чорноземі опідзоленому та від 0,8 мг/кг до 3,7 мг/кг на бурувато-підзолистому ґрунтах. Причому, найменший вміст нітратного азоту в зеленій масі T. аestivum, як на чорноземі опідзоленому, так і на бурувато-підзолистому ґрунті (0,8 і 1,5 мг/кг відповідно). Максимальний вміст нітратного азоту на обох досліджуваних ґрунтах спостерігається в L. sativum (4,7 і 3,7 мг/кг на чорноземі та на бурувато-підзолистому ґрунтах відповідно).

Отже, нітратний азот засвоюється досліджуваними культурами краще на чорноземі опідзоленому, ніж бурувато-підзолистому ґрунті. Ймовірно, це можна пояснити кращою забезпеченістю чорнозему нітратним азотом.

Серед досліджуваних культур овочеві більше накопичують нітратного азоту ніж зернові, що пояснюється їх швидким ростом і необхідністю азоту на початкових стадіях росту та розвитку рослин. Як відомо, здатність до накопичення нітратів у різних рослин відрізняється: найбільш виражена у листових овочів − салатів, капусти, зелених культур.

Дослідження балансу поживних речовин є важливим, тому що це пов’язано з необхідністю систематичного підвищення ефективності родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і якості отриманої продукції. Баланс поживних речовин у землеробстві допомагає вивчати їх винос із ґрунту врожаєм і надходження в ґрунти із різних джерел [ 2]. Вивчення надходження і витрат поживних речовин у землеробстві дає можливість контролювати їх кругообіг у господарстві шляхом хімізації землеробства.

Досліджено здатність зернових і овочевих культур до акумуляції різних форм азоту на чорноземі опідзоленому та бурувато-підзолистому ґрунті. Показано, що зернові та овочеві культури більше акумулюють амонійний і нітратний азот на бурувато-підзолистому ґрунті, ніж на чорноземі опідзоленому (табл.).

 

Таблиця

Коефіцієнт поглинання різних форм азоту рослинами, вирощених на чорноземі опідзоленому і бурувато-підзолистому ґрунтах

Чорнозем опідзолений

Культура

NH4+, мг/кг

NO3-, мг/кг

Zea mays L.

0,14 ± 0,03

0,21 ± 0,03

Triticum aestivum L.

0,18 ± 0,02

0,15 ± 0,03

Lepidium sativum L.

0,17 ± 0,03

0,43 ± 0,04

Brassica oleracea L.

0,15 ± 0,01

0,39 ± 0,07

Бурувато-підзолистий

Zea mays L.

1,26 ± 0,32

0,51 ± 0,08

Triticum aestivum L.

2,13 ± 0,62

0,35 ± 0,05

Lepidium sativum L.

3,00 ± 0,79

1,64 ± 0,21

Brassica oleracea L.

1,63 ± 0,38

1,16 ± 0,18

 

Овочеві культури володіють високою здатністю акумулювати нітратний азот у зеленій масі на обох типах ґрунтів. Так, коефіцієнт поглинання нітратного азоту в Lsativum і B. оleracea у 2-3 рази більший за цей показник у Z. mays і T. аestivum.

Таким чином, винос азоту рослинами на бурувато-підзолистому ґрунті вищий, ніж на чорноземі опідзоленому. Серед досліджуваних культур овочеві культури володіють вищою здатністю акумулювати нітратний азот у зеленій масі на обох типах досліджуваних ґрунтів, що пояснюється швидкими темпами росту цих культур.

 

Список літератури:

1.     Носко Б.С. Трансформація в почве и поглощение растениями азота / Б.С. Носко, Б.Б. Котовицкий, Бердникова А.М., Юнакова Т.А. // Агрохимия. – 1997. – № 12. – С. 3-11.

2.     Господаренко Г.М. Основи інтегрованого застосування добрив / Г.М. Господаренко. – К. : Нічлава, 2002. – 344 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info