zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

 

Терновець О.М.

Україна, м. Луганськ,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Аbstract: This article examines the legal aspect of the problem of social orphanhood. Reveals the socio-pedagogical content modern normative-legal documents on social protection of orphans and children deprived of parental care( international regulations, the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers).

Кeywords:: street children, orphans, social orphans, the legal framework, laws of Ukraine.

 

В основі будь-якого виду професійної діяльності, у тому числі соціально-педагогічної, лежить нормативно-правова база. На наше тверде переконання, саме якість правової бази та ступінь її виконання свідчить про ставлення суспільства до своїх дітей та відображає загальний рівень захисту та поваги до прав людини. Якщо держава піклується про своє майбутнє покоління, вона повинна забезпечити повагу до його гідності, створити належні умови для всебічного розвитку, закласти основу для повноцінного та плідного життя.

В Україні поки що, на жаль, немає спеціального нормативно-правового документу, який би регламентував соціально-педагогічну діяльність з дітьми-соціальними сиротами. Тому ми будемо спиратися на загальні нормативно-правові акти, спрямовані на захист дітей-сиріт, виокремлюючи в них соціально-педагогічний зміст, та наукові доробки вчених, які розкривають особливості нормативно-правового забезпечення захисту соціальних сиріт (О. Карпенко, Б. Кобзарь, Н. Комарова, І. Маркіна, А. Паришів, С. Чернета, Т. Щілинний, В. Яковенко).

За роки української незалежності було прийнято низку законів та врегульовано нормативно-правову базу з метою захисту прав й інтересів дітей-сиріт. Соціальна політика в галузі охорони дитинства базується на міжнародних положеннях у цій сфері, оскільки нашою державою ратифіковано Конвенцію ООН про права дитини та виконуються інші міжнародні нормативи з питань охорони дитинства.

Отже, розглянемо соціально-педагогічний зміст нормативно-правових документів щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для цього розподілимо їх на п’ять груп у залежності від значимості: міжнародні нормативно-правові акти, Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів.

До міжнародних нормативно-правових актів відноситься Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, яка ратифікована 27.02.1991 р. Ратифікувавши Конвенцію, Україна тим самим, ґрунтуючись на першорядності загальнолюдських цінностей і гармонійного розвитку особистості, визнала пріоритет інтересів дитини у суспільстві та необхідність особливої турботи про соціально незахищених дітей, зокрема, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та взяла на себе зобов’язання по забезпеченню прав та соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також до міжнародних нормативно-правових документів можна віднести Європейську конвенцію про усиновлення (переглянута) 2008 р. і Конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення 1993 р. У цих документах під правове регулювання підпадають лише діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування.

Соціально-педагогічне значення зазначених документів полягає в тому, що у них визначено виховання, розвиток та освіту дітей – обов’язком держави і суспільства. Тому, вищезазначені міжнародні нормативно-правові акти є документами високого соціального, морального і соціально-педагогічного значення. Вони визнають пріоритет інтересів дітей над інтересами держави, закликають дорослих і дітей будувати взаємовідносини на підставі рівноправності й поваги до поглядів один одного.

Основним нормативно-правовим актом української держави є Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, яка гарантує конституційні права та свободи громадян, у тому числі і дітей (розділ ІІ). Це зокрема: право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23), право на життя (ст.27), право на повагу до гідності особистості (ст. 28), право на соціальний захист (ст. 46), право на житло (ст. 47), право на охорону здоров’я (ст.49), право на освіту (ст. 53). Статті 51, 52 Конституції України передбачають, що обов’язок щодо утримання дітей до їх повноліття покладається на батьків; сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою; утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування покладається на державу [78].

До законів України які регламентують надання всебічного захисту сиротам можна віднести:

-          Закон України від 26.04.2001 р. Про охорону дитинства.

-          Закон України від 13.01.2005 р. „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

-          Закон України від 01.07.2010 р. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа”.

-          Закон України від 21.12.2010 р. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування”.

До указів, розпоряджень, постанов, доручень Президента України належать:

-          Указ Президента України від 17.10.1997 р. „Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків”.

-          Указ Президента України від 28.01.2000 р. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності.

-          Указ Президента України від 23.06.2002 р. Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з дітьми, молоддю та сім’ями.

-          Указ Президента України від 05.05.2008р. „Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей.

Серед постанов Кабінету Міністрів, спрямованих на захист і підтримку дітей-сиріт, можна виокремити наступні:

-          Постанова Кабінету Міністрів від 5.04.1994 р. „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”. 
-          Постанова Кабінету Міністрів від 26.04.2002 р. „Положення про прийомну сім’ю.
-          Постанова Кабінету Міністрів від 26.04.2002 р. „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”.

-          Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01 2004 р. „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

-          Постанова Кабінету Міністрів від 8.09.2005 р. „Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. 
-          Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2006р. “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях”.
-          Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.
-          Постанова Кабінету Міністрів від 12.07.2006 р. „Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) або у відповідних закладах.
-          Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. Про затвердження типових положень про службу у справах дітей.
-          Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. „Про Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.
       Аналіз зазначених вище законів, указів, розпоряджень та постанов дозволив нам виявити основні положення, пов’язані з регламентацією соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт, змістом якого є створення умов для їх навчання, виховання, психологічного захисту, розвитку, самореалізації та інтеграції в суспільство, а саме: створення центрів психологічної та соціально-педагогічної діагностики і реабілітації для аналізу стану педагогічної занедбаності дитини; надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги; проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; вживання заходів з підвищення якості виховання і навчання учнів у навчально-виховних закладах; духовного, творчого та інтелектуального розвитку дітей-сиріт; розробка і затвердження регіональних програм соціального захисту й підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких передбачалося б, зокрема, одержання кожною дитиною освіти і спеціальності з наступним працевлаштуванням; утворення спеціальних фондів для фінансування наукових досліджень, розробки науково-методологічних основ, науково-методичного забезпечення, принципів, форм і методів виховання, навчання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. 

Таким чином, правовий аспект проблеми соціального сирітства був представлений нами аналізом основних нормативних актів, що регулюють питання соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування: міжнародних актів, Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів. Безперечно, ці документи значно допомагають регулювати підтримку та всебічний (правовий, соціальний, економічний, психологічний, педагогічний) захист знедолених дітей. Проте у сучасних умовах конче потрібен подальший розвиток нових форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; розробка й закріплення на законодавчому рівні обов’язку щодо створення належних умов для розвитку, самореалізації та інтеграції даної категорії дітей у суспільство тощо.

 

Список джерел і літератури

1.     Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект) : монографія / Л. М. Артюшкіна, О. Поляничко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 268 с.

2.     Карпенко О. І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Ольга Іванівна Карпенко. Київ, 2001. – 191с.

3.     Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

4.     Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : зі змінами згідно закону України від 8 груд. 2004 р. № 2222. – Х. : ПП «Інгвін», 2007. – 64 с.

5.     Маркина И. В. Политика поддержки семьи как стратегия профилактики социального сиротства. дис. … кандидата социол. наук : 22.00.04 / Ирина Владимировна Маркина. Саратов, 2011. – 237 с.

6.     Паришів А. І. Правове регулювання сплати коштів на утримання дітей і непрацездатних батьків / А. І. Паришів // Російський слідчий. – 2004. – № 12. – С. 17.

7.     Рыбинский Е. М. Управление системой социальной защиты детства. Социально-правовые проблемы: Учебное пособие для студентов вузов / Е. М. Рыбинский. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. 224 с. Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info