zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ПРОТИКОРОЗІЙНОМУ ЗАХИСТІ СТАЛІ

 

Воробйова В.І., Чигиринець О.Е.,

Воробйова М.І., Трус І.М.

Україна, м. Київ, Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Методом газової хромато-мас-спектрометрії визначено компонентний склад летких фракцій ізопропанольного екстракту шроту ріпаку (родини Brassicaceae). Встановлено, що їх основними компонентами є глікозиди, кетони, альдегіди, насичені і ненасичені жирні кислоти і стероїди. Електрохімічними методами досліджено вплив часу формування захисної плівки на її протикорозійні властивості.

Ключові слова: атмосферна корозія, шрот ріпаку, леткий, інгібітор

 

Аbstract. The volatiles of ethanol extract of cake oil rape were analysed by Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS). In total, 20 volatiles were identified with glycosides, ketone, alkaloid, aldehyde being the major components.

Key words: atmospheric corrosion, cake oil rape, volatile, inhibitor

 

1.     Вступ

На сьогоднішній день найбільш технологічним і ефективним методом протикорозійного захисту під час зберігання або транспортування металевих виробів є використання летких інгібіторів корозії (ЛІАК). Порівняно зі звичайними методами протикорозійного захисту саме нанесення з газової фази є основною перевагою ЛІАК.

Однак відомо, що деякі композиції летких інгібіторів не відповідають екологічним вимогам та насправді можуть бути токсичними. До того ж відомо, що більшість ЛІАК отримують шляхом хімічного синтезу, що не відповідає сучасним екологічним та економічним вимогам. У зв’язку з цим актуальним є питання створення нових летких інгібіторів атмосферної корозії, що відрізняються не тільки ефективністю інгібування, але й екологічною безпекою. На сьогодні для створення протикорозійних засобів перспективним є використання рослинної сировини, що вже є джерелом природно синтезованих органічних сполук, які відрізняються не тільки безпечністю, але й щорічною поновлюваністю.

Так, авторами було встановлено, що джерелом протикорозійно активних органічних сполук для створення ЛІАК можуть слугувати відходи, що утворюються при одержанні олії з насіння ріпаку (родини Brassicaceae). У зв'язку з цим метою роботи стало дослідження доцільності використання шроту ріпаку в якості сировини для виготовлення леткого інгібітору атмосферної корозії. Для цього необхідно вивчення компонентного складу його леткої частини та інгібуючу ефективності екстракту шроту ріпак.

2.     Результати та їх обговорення

При дослідженні компонентного складу леткої фракції ізопропанольного екстракту шроту ріпаку в індивідуальному стані виділено та ідентифіковано близько 20 сполук. Мас-спектри основних компонентів ізопропанольного екстракту шроту ріпаку представлені на рисунку 1.

 

 

Рисунок 1 – Мас-спектри основних компонентів ізопропанольного екстракту шроту ріпаку

 

Серед них домінують глікозиди (26%): сахароза, гуанозин, ксантозин; бузковий альдегід (14%), кетон - 3,5-диметоксиацетофенон (17,3%), фітостерини (β і γ-ситостерол, кампестерол) (4,6%), а також насичені і ненасичені жирні кислоти, представлені пальмітиновою (гексадеканова), олеїновою (Цис-9-октадеценова кислота), лінолевою (октадекадієнова) і оцтовою кислотами (23,7%).

Ефективність захисту металів леткими фракціями інгібуючих сполук залежить від багатьох факторів, зокрема швидкості процесу адсорбції інгібуючих компонентів на поверхні металу. Відомо, що формування адсорбційної плівки із газопарової фази може відбуватися протягом деякого часу. При цьому швидкість процесу формування захисної плівки і її захисні властивості будуть залежати як від хімічної природи складових композиції леткого інгібітору, так і від властивостей поверхні. Зміну швидкості катодної реакцій корозійного процесу зі збільшенням часу експозиції електроду в атмосфері ЛІАК можна прослідити порівнюючи швидкості процесу (густину струму) при заданому потенціалі. Аналіз отриманих даних свідчить, що від початку експозиції металу в паровій фазі екстрактів рослинної сировини максимальна зміна стану поверхні металу відбувається протягом перших 1-2 годин. В загальній динаміці процесу формування плівки можна виділити наступні 4 часові етапи: I етап (1-2 години) відбувається адсорбція летких органічних сполук рослинних екстрактів; II етап (2-12 годин) відбувається формування первинної плівки; III етап (12-24 годин) – є перехідним етапом відбувається структурування плівки; IV етап (50-96 годин) – процеси відбуваються в стаціонарних умовах на поверхні вже сформованої плівки.

 

C:\Users\Vika\Desktop\Безымянный.gif

1 – Е = -0,445; 2 – Е = -0,470 В; 3 – Е = -0,520; 4 – 0,645.

Рисунок 1 – Динамічний процес зміни густини струму на сталі при катодній та поляризації в залежності від терміну обробки електрода у паровій фазі екстракту шроту ріпаку при заданих потенціалахПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info