zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Войтович І.С.

Україна, м. Рівне,

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Аbstract: Reasonably need to modernize learning activities based on the integration of traditional teaching and advanced information and communication technologies, as well as a new generation of textbooks, teaching aids and teaching tools; introduction of monitoring, with simultaneous modernization and upgrading the system of educational statistics and developing on its basis of assessment of educational activities.

Кeywords: technical training, training activities, students, pedagogical university

 

Анотація: Обгрунтовано необхідність модернізації навчальної діяльності на основі інтеграції традиційних педагогічних та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, а також створення нового покоління підручників, навчальних посібників і дидактичних засобів; впровадження системи моніторингу, з одночасною модернізацією та оновленням системи освітньої статистики і вироблення на її основі системи оцінки освітньої діяльності.

Ключові слова: технічна підготовка, навчальна діяльність, студенти, педагогічний університет

 

Серед основних напрямів наукових досліджень підготовки майбутніх вчителів інформатики [1] ми хотіли б виділити :

·       користувацький підхід до навчання інформатики (М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, Н.В. Морзе);

·       удосконалення методичних систем навчання інформатики студентів вищих навчальних закладів (М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, О.С. Сейдаметова, С.А. Семериков);

·       створення курсів дистанційного навчання інформатичних дисциплін (М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, Є.М. Смірнова-Трибульська).

Однак, на нашу думку, недостатньо розвинені дослідження технічної підготовки майбутніх вчителів інформатики через необхідність наближення змісту навчання технічних дисциплін до сучасного стану розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та щодо створення відповідних підручників, задачників, навчальних посібників для вчителів школи та студентів педагогічних університетів.

Удосконалення і розвиток сучасних інформаційних технологій як сукупності методів, засобів і прийомів, використовуваних для збору, систематизації, зберігання, оброблення, передачі, представлення даних, істотно впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні відносини. Це, в свою чергу, здійснює як прямий вплив на зміст освіти, пов'язаний із рівнем науково-технічних досягнень, так і непрямий, – пов'язаний із появою нових професійних умінь і навичок, потреба в яких швидко зростає. Тут мається на увазі один з аспектів гуманітаризації освіти, пов'язані з наданням людині можливості впевнено почувати себе в умовах динаміки суспільно-політичних і соціально-економічних процесів і необхідності постійного приведення освітнього та культурного рівня у відповідність з розвитком науки і техніки, виробництва і сфери обслуговування, еволюції соціальних структур і відносин, зокрема в умовах широкого використання нових інформаційно-комунікаційних і виробничих технологій на виробництві і в повсякденному житті.

Важливе значення набувають проблеми інтеграції навчальних дисциплін, зокрема математики, фізики, інформатики, мікроелектроніки, архітектури комп’ютерів і конфігурування комп'ютерних систем з одного боку, та диференціації навчання відповідно нахилам, запитам і здібностям студентів, з іншого боку. Однак така інтеграція математики, інформатики та технічних дисциплін не може бути зведена до їх механічного об'єднання в існуючому вигляді. Потрібна розробка якісно нових предметів і методичних систем їх навчання з новими цілями, змістом, методами, засобами, організаційними формами і результатами навчання, виникає необхідність ретельних психолого-педагогічних та методичних досліджень.

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій, постійне вдосконалення обчислювальної техніки та програмного забезпечення має різнобічний характер. З одного боку, кожне оновлення техніки забезпечує збільшення продуктивності, надійності, відкриває нові можливості, з іншого – висуває ряд нових вимог до рівня компетентності та обсягу знань вчителя інформатики, вимагає постійного оновлення і поповнення знань у професійній діяльності, а це в свою чергу висуває високі вимоги до системи освіти. Крім того, не зважаючи на колосальні педагогічні можливості сучасних комп'ютерних технологій, рівень їх використання в навчальному процесі залишається малоефективним.

Так, на початку XXI століття впроваджені комп'ютерні мережі, з'явилися нові концепції та платформи створення і впровадження програмних засобів з урахуванням розвитку цифрової техніки (багатоядерні швидкодіючі процесори, швидкодіюча пам'ять, бездротовий доступ до мережі Інтернет, засоби мультимедіа: акустичні системи з підсилювачами, великі екрани, інтерактивні дошки), реалізовано вихід освіти на міжнародний інтернаціональний рівень завдяки web 2.0, wiki-ресурсам, хмарним обчисленням, спостерігається зростання довіри до Інтернет-ресурсів у молодого покоління. У сучасних умовах змінюється функція вчителя інформатики, змінюються соціально-побутові та навчально-методичні потреби учнів і вчителів-предметників, зміщуються акценти в бік комп'ютерної та програмної інженерії, адже з кожним роком з'являються «професії майбутнього» насамперед у сфері «Інформатика, зв'язок і засоби масової інформації»: аналітика комп'ютерних систем, підключення, обслуговування комп'ютерного обладнання, інформатика в засобах інформації, інженерія комп'ютерних мереж, інформатика і відео, інженерія технічного сервісу, інженерія та телекомунікації [2]. З переходом від індустріальної ери до епохи знань (саме так називають XXI століття) не тільки з'являються нові професії, а й визначаються принципово нові вимоги до умінь людини.

Якщо виробництво товарної продукції в індустріальну епоху виглядало як: видобуток – обробка – збирання – збут – поширення – продукція (і послуги), то в епоху знань воно має принципово інший вигляд: необроблені дані – інформація – знання – досвід – збут – послуги (і продукція). Таким чином, основні виробничі ресурси XXI ст.- інформація і знання. Для того, щоб створювати нові товари та послуги, які розв’язують реальні проблеми суспільства і задовольняють потреби людей, необхідні висококваліфіковані фахівці в області аналізу і обробки інформації. Саме таким фахівцям судилося стати основною рушійною силою економічного зростання в XXI ст.

Концептуальна модель сучасної школи та програма її розвитку повинні грунтуватися на філософії освіти, яка відповідає цінностям «відкритого суспільства» та оптимістичною гіпотезою щодо перспектив суспільно – політичного та економічного розвитку суспільства. Модернізацію навчальної діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, що здійснюють підготовку педагогічних і науково-педагогічних кадрів, необхідно здійснювати на основі інтеграції традиційних педагогічних та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а також створення нового покоління підручників, навчальних посібників і дидактичних засобів; впровадження автоматизованої інформаційної системи моніторингу, з одночасною модернізацією та оновленням системи освітньої статистики і вироблення на її основі системи оцінки освітньої діяльності, відповідності результатів освітньої діяльності критеріям і вимогам, закладеним в стандартах освіти.

 

Список літератури

1.     Михалін Г.О. З історії становлення Київської наукової школи у галузі інформатико-математичної освіти. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/717/1/14.pdf

2.     Професії, що мають майбутнє // Центр Європейської Освіти. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.osvita.eu/ua/news/profesii-scho-maut-maibutneПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info