zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ КОМПОЗИЦІЇ У ФОРМУВАННІ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

 

Янець Н.А.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Анотація. У статті описується роль композиції у формуванні наукових видань. Розглядаються засоби художнього оформлення книги для таких елементів, як обкладинка, шрифт, титульний лист, початкова та кінцева смуги тексту і т.д. Підкреслено роль композиції, що сприяє створенню цілісного ансамблю книги.

Ключові слова: наукове видання, композиція, художнє оформлення.

 

Abstract. This paper describes the role of composition in the formation of scientific publications. Consider means of graphic design for items such as cover, font, titlepage, start and end strips text, etc. Emphasized the role of the harmonious combination and interaction of the composition which contribute to creating an integrated ensemble of the book – its decoration.

Keywords: scientific publishing, composition, decoration.

 

Актуальність теми. У своїй основі друкована продукція має багато спільних ознак, але кожному виданню притаманні особливості, які відрізняють його від багатьох інших. Кожен вид наукових друкованих видань має специфічну внутрішню та зовнішню структуру, яка є основою його оформлення. Недотримання певних норм і стандартів композиції при створенні видавничої продукції призводить до того, що друкований продукт виходить неякісним і незручним, не відповідає вимогам читача. Для читача важливі, крім відповідності заданій тематиці, такі показники видання, як формат, читабельність, ілюстративність, обсяг, міцність, зручність пошуку, а узагальнює всі ці дані композиційне рішення наукового видання.Саме ці вимоги читача і повинні бути враховані під час перетворення авторського тексту в матеріальний продукт – друковане наукове видання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значна кількість наукових праць охоплюють питання видавничої справи в цілому. Питання нормативних матеріалів у видавничій справі підняв А. Маркус, він наводить дані які містять вимоги безпеки, правила, загальні принципи, характеристики, які стосуються видавничої справи [1]. С. Гавенко та Е. Лазаренко описують процес оздоблення друкованої продукції, а саме технологію, устаткування, матеріали [2]. В. Дурняк в російсько-українському словнику наводить відомості про поліграфію та видавничу справу [3]. В. Сава у своїх працях описує процес художньо-технічного оформлення книги та застосування законів композиції [4]. Г.Трубникова навела дані про технологію брошурочно-палітурних процесів [5]. Дані відомості дослідження показують відсутність наукових публікацій стосовно дизайну наукових видань та застосування законів композиції. Для подальшого розвитку цієї теми потрібно приділяти більше уваги композиційному оформленню книги саме наукового характеру.

Мета і завдання роботи. Мета роботи полягає в розкритті ролі композиції у формуванні художнього оформлення наукового видання Завданням є визначити поняття композиції у науковому виданні, виявити особливості технічного оформлення.

Об’єкт та предмет дослідження. Предметом дослідження являється процес втілення композиції у складових наукового видання. Об’єктом дослідження є видання наукового характеру.

Виклад основного матеріалу. Найчастіше використовуваний формат видання - А5 ( 145 х 210 мм). За ОСТ 29.124-94 "Видання книжкові. Загальні технічні умови " існують такі мінімальні розміри полів у книжкових текстових виданнях: верхнє - не менше 12 мм, нижнє - не менше 15 мм, корінцеве - не менше 10 мм і зовнішнє - не менше 11 мм [1]. Нумерація сторінок (колонцифри) друкованого наукового видання проставляється за вибором видавництва або за задумом автора: вгорі або внизу по центру , або в зовнішньому краю сторінки ( на парних сторінках в лівому кутку, на непарних - у правому). Колонцифри набирають тим же кеглем (розміром шрифту), що й основний текст [4]. Перший лист книжкового видання – титульний лист. Титульний аркуш буває одинарним ( з двох сторінок - обличчя і оборот ) і подвійним ( з чотирьох сторінок) [2]. Ілюстрація у широкому сенсі - пояснення словесної інформації наочними прикладами, кресленнями і зображеннями.

Книжкова ілюстрація – зображення, що пояснює чи доповнює текст. Ілюстрація в книзі несе інформацію, але не самостійну, а пов'язану з текстом. Книжкові ілюстрації розрізняються за змістом - документальні, художньо-образні, декоративно-орнаментальні. За способом виконання ілюстрації бувають оригінальні (творчий малюнок, технічний рисунок, креслення, схема, діаграма, малюнок) та запозичені. При ручному способі зображення виконується самим художником або гравером шляхом малювання, гравірування або травлення кислотою, а при фотомеханічному оригінал фотографується і зображення копіюється на друковану форму фотомеханічним шляхом. До ручних способів відносяться: гравюра на дереві (або ксилографія) - обрізна поздовжня і торцева, ліногравюра - гравюра на лінолеумі (високий друк); гравюра на металі - різцева, офорт і їх численні різновиди (глибокий друк); літографія (плоский друк).Науково-пізнавальні ілюстрації бувають реальні (фотографія, малюнок), формальні (утрируване передання дійсності, збільшення фрагмента), інфографіка (креслення, графік, схема, карта) та монтаж. Ілюстрації можуть розташовуватись в книзі на суперобкладинці, обкладинці, палітурці, форзаці, фронтисписі, шмуцтитулі, у вигляді заставок (перед початком тексту) або буквиць (на початку розділів, частин і т.д.), у будь-якому місці тексту, а також у вигляді кінцівки (в кінці книги) [3].

При виготовленні книги важливу роль у розміщенні тексту та ілюстрацій відіграє елемент без якого жодна книжка не може існувати – це верстка. Верстка – це виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання в смугу, а також це тип комплектування ілюстрацій на смузі. Таких типів виділяють декілька: відкрита верстка при якій ілюстрації розміщуються зверху або знизу смуги або в одному з її кутів; закрита верстка (текст прикриває ілюстрацію зверху і знизу); смугова верстка (ілюстрація повністю займає смугу); глуха верстка (ілюстрація з усіх сторін прикрита текстом); верстка з виходом ілюстрацій за поля так, що поля немає зовсім; верстка з ілюстраціями на полях; комбінована верстка, де поєднуються різні типи верстки (відкрита верстка з закритою і т.д) [2; 5].

Висновки. Головною метою в оформленні наукового видання є тенденція: всіма можливими друкарськими й композиційними способами чітко відобразити зміст тексту, винайти в кожному окремому випадку таку художньо-поліграфічну форму, що відповідає читацькому призначенню. Засоби композиції дозволяють формулювати загальний задум оформлення, який враховує теми для ілюстрацій, формат видання, формат набору, шрифт, верстку, оформлення обкладинки або палітурки для кращого сприйняття інформації читацькою аудиторією.

Перспективи подальших досліджень даної теми навчать правильно використовувати закони композиції при формуванні художнього оформлення наукового видання.

 

Список використаних джерел

1.     Нормативне материалы по издательскому делу : справочник / сост. В. А. Маркус. – М. : Книга, 1987. – 480 с.

2.     Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали : навч. посібник / С. Гавенко, Е. Лазаренко, Б. Мамут та ін. – К.-Л. : Ун-т «Україна», УАД, 2003. – 180 с.

3.     Поліграфія та видавнича справа : Російсько-український тлумачний словник / Уклад.: Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин. – Л. : Афіша, 2002. – 456 с.

4.     Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги : навч. Посібник / В. І. Сава. – Л. : Оріяна-Нова, 2003. – 168 с.

5.     Трубникова Г. Г. Технология брошюровочно-переплетных процессов / Г. Г. Трубникова. – М. : Книга, 1987. – 494 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info