zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Жолобов О.В.

Україна, м. Київ, ФПОЗ НАУ

 

Abstract: Consider the relationship between the basic concepts Maslow's theory and practice of the educational process in the context of building scientific and methodological environment oriented to the needs of person.

Keywords : proficient, environment, self-actualization, person, competitiveness, reserve officer, motivation, quality education.

 

У законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту “, у Національній доктрині розвитку освіти України в 21 столітті, Національній стратегії розвитку освіти в України на 2011-2020 р.р. та ін. особлива увага приділяється створенню умов для підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних кадрів, здатних до самостійного наукового пізнання, освоєння сучасних інформаційних техногогій, саморозвитку. Тому винікають нові вимоги до якісних характеристик навчально-віховного процессу, як складової освітнього середовища. На перший план виходять такі характеристики, як конкурентоспроможність фахівців, кліентооріентованість освітних послуг, спрямованість на актуальні потреби фахового ринку, саморозвітку особістості.

В роботі [ 1 ] автор зазначає, що термін освітній простір включає характеристики сучасного розвітку системи освіти, задає окрім напряму ще й інші координати навчально-виховного процессу : можливість зміни напряму, передбачає свободу вибору особістості, варіативних способів досягнення кінцевої освітньої мети, реальну можливість зміни етапів освітнього процесу тощо. Освітне середовище передбачає свободу та можливість вибору з декількох варіантів освітнього шляху.

Психолого-педагогічні ідеї видатного американського вченого й одного із засновників гуманістичної педагогіки і психології Абрахама Гарольда Маслоу, який створив концепцію ієрархії потреб і концепцію самоактуалізації [ 2] (The Theory of Hierarchy of Needs, The Theory of Self-actualization), всебічно орієнтовані на ідеали розвитку особистості.

В якості основної моделі гуманістичний підхід визнає відповідальну людину, вільно робить вибір з наданих можливостей і визнає цілісність і унікальну неповторність кожної особистості. Центральними в гуманістичної педагогіки є такі поняття, як «відповідальність», «незалежність», «любов», «самоактуалізація». В графічному вигляді теорія Маслоу, як правило зображається в вигляді трикутника.

Однією із особливостей сучасного навчально-виховного процессу є тісний зв’язок між науково-методічним освітнім середовищем і внутрішньою мотивацією особистості. Важливою рисою науково-методичного середовища (НМС) є ієрархічність та об’ємність його умовніх прошарків. Тому, за аналогією з трикутником Маслоу загальний науково-методичній простір може бути зображений в вигляді тримірної пірамиди з обємними прошарками ( рівнями ). Кожен прошарок відрізняється від іншого відповідними особливостями, а саме :

·       метою суб’єктів ( навчающихся, вихованців ) данного освітнього простору;

·       рівнем задовільнення потреб особістості ;

·       набором першочергових потреб особістості для відповідного рівня піраміди;

·       методами навчально-виховного процессу для відповідного прошарку пірамиди НМС ;

·       засобами та заходами НМС.

Згідно теорії Маслоу кожна розумна людина знаходиться в стані постійного розвитку мотивовано рухаючись в напрямку від мети попередньго рівня до мети наступного рівня. В такому безперервному процесі людина розвивається, навчається та перебуває відповідно в різних рівнях НМС. Мотиваційну піраміду науково-методичного середовища можливо представити в вигляді ієрархічної послідовності 6 рівнів, а саме:

·       базового;

·       професійного (спеціального);

·       розвітку;

·       порядку (гармонії);

·       творчості;

·       естетики та самоактуалізаці

Суттевою рисою сучасного навчально-виховного процесу є значний розвиток інформаційного середовища, яке в свій час нерозривно повязане з поняттям НМС. Висока швідкість розвитку інформаційного середовища вимагає вузку спеціалізацію освіти, фактично призводить до девальвації багатьох раніше отриманих знань та навичок в рамках ориманої професійної освіти. В зв’язку з цим сучасному фахівцю, якій бажає професійного розвитку необхідно знаходиться в НМС рівня розвитку, отримувати не одну, а декілька професійних освіт. Яскравим прикладом тому можуть служити студенти факультету підготовки офіцерів запасу Національного Авіаційного Університету (ФПОЗ НАУ ), які будучі за основним фахом економистами, фінансістами, юристами навчаються різним військовим наукам. Крім придбання знань та навичок в нових галузях необхідно підвіщувати якісний рівень за основною спеціальністю. На данному рівні важливи такі засоби і заходи НМС, які відносяться до “другої вищої освіти”, підвищення рівня кваліфікації та ін.

Згідно теорії Маслоу на четвертому рівні піраміди кожна особістість бажає гармонії, поваги, за рахунок того, що людина стає професіоналом вищого класу, має можливість передати іншим знання, навички, вміння які були надбани в рамках професійного досвиду. В даному випадку потрібні знання в галузі педагогіки. Серед заходів даного рівня НМС можуть розглядатись мастер-класи, коучинг та ін.

НМС рівня творчості побудовано на виборі особістістю джерел, інформаційних середовищ та напрямків творчого пошуку, в якому вона бажає розвиватись для досягнення відповідної мети мотиваційного рівня. Для підготовки фахівців такого рівня в НМС потрібни більш спрямовані методики з урахуванням окремих особливостей невеликих груп суб’єктів (навчающихся, вихованців ) навчання. Чим вище рівень піраміди тім більш спрямованим стає НМС за своєю суттю.

Функціонування НМС на вищих рівнях естетики та самоактуалізації тісно пов’язане з постулатами сучасної теорії акмеології.

Акмеологія розглядається як наука, що виникла на стику природних, суспільних і гуманітарних дисциплін, вивчає закономірності та механізми розвитку людини на щаблі його зрілості і, особливо, при досягненні найбільш високого рівня цього розвитку. Вища ступінь зрілості, її вершина - "акме" - це багатовимірне становище людини, що охоплює певний період його розвитку, характеризує, наскільки він відбувся як громадянин, фахівець своєї справи, як особистість. Об'єктом акмеології є особистість, що розвивається на ступені зрілості. Предметом в широкому розумінні - об'єктивні і суб'єктивні чинники, які сприяють або перешкоджають прогресивному розвитку зрілої особистості, ті умови, при яких доросла людина може досягти найвищого рівня продуктивності у своїй професійній діяльності, творчості, відносинах.

Важливою особливістю вищіх рівнів піраміди НМС може бути постійна переоцінка мети розвітку і в тому числі її заміна на іншу, можливо і несподіваною для особистості.

В статті Г. Литвиненко [ 3 ] іде посилання на основні критерії НМС, а саме: стратегічну спрямованість, повноту охоплення, інтенсивність, домінантність, упорядкованість, узгодженість, інформаційність, мобільність, сталість.

В контексті психолого-педагогічних ідей А.Г. Маслоу відносно потрібностей (мотивації) навчающегося важливим критерієм стає спрямованість НМС в відношенні потреб, цілей особістости, які є характерними для данного рівня НМС.

Науково-методичне середовище повинно бути клієнтооріетованим, гармонічним по відношенню до мотиваційних устремлінь суб’єктів які знаходячись в ньому перебувають в навчально-віховному процесі на шляху до своєї мети.

Важливим крітеріем науково-методичного середовища є його тривимірність.

На основі визначених критеріїв стає можливим оцінювати ефективність суб’єктних, міжсуб’єктних, суб’єктно - об’єктних взаємодій внутрі НМС.

На ФПОЗ НАУ накопичений значний досвід стосовно врахування особістостної мотивациї студентів, які набувають другу вищу освіту і відповідно знаходяться в НМС рівня “ розвиток”. Студенти мають можливість приймати участь в науково-студентському товаристві, в винахідницьких проєктах, підготовки деяких практичних розділів для навчальних посібників з дисциплин під керівництвом викладача та ін.. Все це дозволяє не тільки якісно підготовити фахівців другої військової вищої освіти, а і надати можливість подальшого розвітку в наступних рівнях НМС. Як на приклад навчання в аспірантурі, або військовой академії.

Таким чином в статті розглянути деякі аспекти побудови сучасного НМС в русі психолого-педагогічних ідей А. Маслоу, елементи та критерії просторової структури НМС, зазначено що в якості його важливих критеріїв можуть розглядатись: спрямованість, кліентооріентовність, тривимірність, гармонійність відносно мотиваційних устремлінь суб’єктів навчально-віховного процесу на шляху до самоактуалізації.

 

Література

1.     Касярум Н.В. Освітній простір як характеристика сучасної освітньої системи [Електрон.ресурс]/Н.В. Касярум-Режим доступу: http//intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_science_autors_kasjarum_nv/

2.     Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harpaer & Row, 1954.

3.     Литвиненко Г.. Формування науково-методичного середовища: обгрунтування засад та визначення критеріїв ефективності функціонування.//РІДНА ШКОЛА. -2013. - №6, - С. 57-63.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info