zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Бабій П.С., Бабій C.В.

Україна, м. Тернопіль

Тернопільського національного економічного університету

 

Abstract: Social responsibility smart business should be based on the relationship of society, state and commercial companies. These representatives should be involved in social projects. Social responsibility should be based on a state level. She has to take care of the interests and welfare of the participants. Social responsibility is not possible without intellectual development.

Keywords: social responsibility, intellectual business, society, state.

 

У вітчизняному бізнес-середовищі залишається аксіомою ідея про служіння суспільству своїм матеріальним та інтелектуальним капіталом. Пріоритетним завданням у діяльності бізнес-компаній стають соціальні проблеми. Бізнес-діяльність ґрунтована на соціальних поглядах є новим напрямком розвитку суспільства. Солідарність держави в умовах інтеграції до ЄС віддзеркалює поглиблення соціальної відповідальності бізнесу і стимулювання до соціальної активності та діяльності індивідуумів. Це є платформою для формування і розвитку інтелектуального суспільства без якого не можливе існування сучасних бізнес-структур.

На основі аналізу літературних джерел [1; 2] співавторами пропонується таке визначення соціальної відповідальності інтелектуального бізнесу – це фундамент для добровільної побудови інтелектуальним суспільством у сфері бізнесу економічних, екологічних та правових засад з метою реалізації соціальної місії.

Розуміння основних принципів соціальної відповідальності інтелектуального бізнесу не обмежується лише однією благодійною та просвітницькою діяльністю. У це поняття сучасні менеджери включають взаємовідносини із внутрішнім і зовнішнім середовищем (індивідуальним, інтерфейсним, структурним капіталом [3, с. 315; 4, с. 241]) – відповідальність за екологічний стан довкілля, корпоративну культуру, турботу про молодь та її спосіб ведення життя, безпеку й комфортні умови праці найманих робітників, комунікабельність із суспільством, партнерство з владою та конкурентами, боротьбу із корупцією і безробіттям [5].

Після занепаду Радянського Союзу вся інтелектуальна власність (винаходи, патенти, ноу-хау) перейшли до Росії, а у нашій державі залишились псевдо матеріальні цінності, які без інтелектуальної та нематеріальної складової являють собою купу брухту й сміття, що потребує у кращому випадку переробки чи модернізації, а в гіршому – утилізації. Тому у часи незалежності України відбулися динамічні трансформаційні процеси економіки за яких практично всі підприємства, що формують місцеві та державний бюджет, знаходяться на грані банкрутства або припинили свою виробничо-господарську діяльність. Ці структури були основним постачальником робочих місць, що в свою чергу являлися підґрунтям соціальної інфраструктури та підвищенням рівня життя суспільства [1].

Інтелектуальний бізнес та соціальні ініціативи матимуть ефект від тісної співпраці компаній з державою та суспільством. Сьогоднішні дисбаланси в Україні утворили дві протилежні групи – бізнесмени і народ. Обидві сили поводять себе не справедливо відносно інших, що й провокує конфлікти у суспільстві. Перші, відносно заможні люди – затримують мізерну заробітну плату, підвищують ціни на продукцію та послуги, приховують прибутки. Другі – не відповідально ставляться до роботи, результатом чого є неякісна та бракована продукція [1]. Ці дії погано впливають на розвиток суспільства.

Часто добродійність, спонсорство, фінансування бізнесом соціальних проектів сприймається чиновниками як корупційна схема “відмивання грошей”, або ухилення від сплати податків, що породжує тіньову економіку, чи рейдерство. Сприяння держави досить доречне у підвищенні престижу сучасних компаній. Партнерство з державними органами потрібне у розробці заходів зі стимулювання соціальної відповідальності бізнесу, реалізації соціально важливих проектів різних масштабів. Систематичній співпраці з питань розвитку соціальної відповідальності та втіленні в інтелектуальний бізнес допоможе законодавчо затверджений пакет документів – стратегія розвитку соціальної відповідальності інтелектуального бізнесу, що стане основою інтеграції її норм та правил у виробничо-господарську діяльність вітчизняного бізнесу [5].

Соціальна відповідальність інтелектуального бізнесу (Smart Business Social Responsibility) – це стратегічна діяльність, яка ґрунтується на моделі “трьох китів”: бізнес, суспільство, держава. Стратегія повинна враховувати інтереси всіх учасників та кожному із них встановлювати критерії.

Зацікавлення для інтелектуального бізнесу – правильно впроваджена концепція SBSR може забезпечити низку конкурентних переваг для компанії: ширший доступ до інтелектуального капіталу та ринку; більші обсяги продажів та прибутків від інтелектуаломісткої продукції; інтелектуальне забезпечення процесів прийняття рішень та управління ризиками; економія операційних витрат та збільшення державного фінансування на науково-дослідні роботи; постановка на баланс створених об’єктів інтелектуальної власності; зростання продуктивності та якості за рахунок впровадження інновацій; ефективна база індивідуального капіталу; міцна репутація; більша лояльність інтерфейсного капіталу.

Для суспільства – впровадження концепції забезпечить підвищення рівня життя та освідченості громадян, рівня екологічної безпеки, ефективності і бережливого використання природних ресурсів, сприятиме співпраці бізнесу з місцевою спільнотою. Чим вища соціальна відповідальність бізнесу, тим краща якість життя у населення.

Державним інтересом є розвиток SBSR, що сприятиме розбудові партнерства між приватним та державним секторами у сфері інтелектуальної власності в межах реалізації загальнодержавних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку [2].

Стратегія формуватиме наступні критерії [1] для інтелектуального бізнесу: добросовісна сплата податків та винагород у виді роялті й паушальних платежів; виконання вимог законодавства щодо забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; виробництво виключно якісної продукції; реалізація благодійних та спонсорських проектів; реалізація програм з охорони здоров’я, підвищення кваліфікації, стимулювання персоналу розумової праці; активна участь у розвитку позитивної суспільної думки про інтелектуальний бізнес та наслідки його діяльності.

Щодо суспільства ми відносимо такі критерії – підтримка національного виробника; гуманність та свідомість індивідуумів; формування інтелектуального потенціалу; ведення здорового способу життя; дбайливе ставлення до навколишнього середовища; утворення громадської експертизи соціальних і культурних проектів.

Держава має виконувати контролюючу та регуляторну функції у цій сфері; підтримувати зв’язки з громадськістю й бізнесом з метою їх зближення; удосконалювати законодавчо-правову базу; збалансовувати міжрегіональні соціальні партнерські відносини; стимулювання участі комерційних структур до вирішення пріоритетних соціальних завдань; підготовка відповідних спеціалістів, які професійно займалися б цією проблематикою.

Отож, нині не всі суб’єкти місцевого самоврядування в Україні мають у комунальній власності високорентабельні сучасні комерційні компанії, що наповнюють бюджет. Тому наявних коштів катастрофічно не вистачає навіть для забезпечення поточної життєдіяльності соціальної сфери територіальних одиниць, не кажучи вже про їх стабільний розвиток. Це означає, що певні категорії населення перебувають за межами справедливого розподілу. Якщо проблеми соціального партнерства на певному підприємстві населеного пункту успішно вирішуються, то аналогічна ситуація не означатиме автоматично добробуту всього населення даного регіону. Проблему потрібно розв’язувати не вибірково, а у кожному місті, селищі. В таких умовах саме органи місцевої влади мають формувати соціальні інститути, що відіграватимуть ключову роль у налагоджені стабільного та ефективного зв’язку між бізнесом і громадою у вирішенні соціальних проблем останньої на засадах добровільності та взаємовигоди. Для розвитку соціальної відповідальності бізнес-компанії мають займатися “донорством” та відчувати, що їм це вигідно. А суспільство буде вибирати продукцію того виробника, який є модним і улюбленим, про якого говорять і пишуть. Споживачі масово віддаватимуть перевагу тим виробникам товарів та послуг, що не словом, а ділом проявляють турботу про соціальні аспекти розвитку суспільства.

 

Література

1.     Напрями підвищення соціальної відповідальності бізнесу на місцевому рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – URL.: http:// old.niss.gov.ua /Monitor/November/13.htm

2.     Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – URL.: http://www.svb.org.ua

3.     Бабій П.С. Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання [Текст] / П.С. Бабій // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький: СМП «ТАЙП», 2013. – С. 314-318.

4.     Бабій П. Інноваційні принципи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності при приватизації суб’єктів господарювання [Текст] / П. Бабій // Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 241244.

5.     Соціально відповідальна діяльність бізнесу і держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – URL.: http://www.uspp.org.ua/actual/138Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info