zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Білова А.І.

Україна, м. Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

Анотація: У статті розглянуто питання ефективності використання інформаційних технологій в управлінні на внутрішньому та зовнішньому ринках сільськогосподарської продукції. Окреслено основне коло питань впровадження інформаційних технологій в аграрному секторі України.

Ключові слова: ринок сільськогосподарської продукції, інформаційні технології.

 

Abstract: The article examines is the effectiveness of the use of information technology in managing the domestic and international markets for agricultural products. The basic range of issues is of information technology in the agricultural sector of Ukraine.

Keywords: market for agricultural products, information technology.

 

Сучасні вимоги до управління підприємством, в тому числі і сільськогосподарським, формуються у час розвитку конкуренції та досить жорстких правил гри. Аналіз, оцінка результатів діяльності і прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, забезпечення відповідності між зовнішнім мікросередовищем, зовнішнім макросередовищем і результатами фінансово-господарської діяльності підприємства досягаються відповідним рівнем інформованості, коли інформованість ототожнюється з поняттям озброєності. Впровадження інформаційних технологій для здійснення аналізу та прийняття управлінських рішень при організації виробництва і зовнішньоторговельних зв’язків є передумовою для ефективної діяльності та розвитку сучасного підприємства.

Проблеми становлення і розвитку нових форм господарювання в аграрній сфері знайшли відображення у працях В.П. Горьового, И.А. Алтухова, В.И. Кудряшова та інших. Розробкою теорії інформації та проблем інформаційного забезпечення підприємницької діяльності займалися такі науковці, як В.М. Дринча, С.С. Кондрашова, Ю.И. Клименко. Слід відмітити, що залишаються ще мало вивченими питання пов’язані з розробкою механізму інформаційного супроводу підприємницької діяльності в аграрному секторі. Тому, актуальним є питання впровадження інформаційних технологій в управлінні на ринку сільськогосподарської продукції.

Слід відмітити, що дрібні товаровиробники сільськогосподарської продукції (фермери та одноосібники) часто суміщають в одній особі багато обов’язків. А в сучасних умовах одним із основних завдань для підприємця вважається пошук і обробка необхідної інформації, що вважається вкрай важким процесом, якщо у господарстві не використовуються сучасні інформаційні технології.

Сучасна людина уже не уявляє своє життя без необхідної інформації в Інтернеті. Так, доступність Інтернету завдяки розвитку комп’ютерних та інших комунікаційно-інформаційних технологій (КІТ) цікавить все більшу кількість американських фермерів. Застосування комп’ютерів на підприємствах малого агробізнесу щороку зростає, а Інтернету відводиться роль інструмента менеджменту у щоденній діяльності. Згідно із звітом МСГ США, застосування комп’ютерів на фермах з 1997 року зросло з 38 до 55, а використання Інтернету — з 13 до 47 %. У 2000 році на 24 % ферм Інтернет використовували як інструмент менеджменту в повсякденній діяльності.

Через мережу Інтернет товаровиробники відслідковують ціни (82 % користувачів), в тому числі і на зовнішньому ринку; отримують інформаційні послуги по сільському господарстві (56 %); одержують інформацію від МСГ США (33 %); Мають зв’язок з іншими фермерами (31 %); дорадчими службами (28 %); on-line облік, передачу даних клієнтам і надання послуг (31 %) [3].

Недостатнє інформаційне забезпечення в Україні стримує розвиток малого агробізнесу. Фермерський сектор характеризується недостатнім рівнем використання комп’ютерних технологій, відсутністю необхідних знань та інформаційної культури.

Одним із важливих напрямків підтримки малого агробізнесу може бути комп’ютерна програма «Електронна біржа». Вона дає змогу не лише своєчасно інформувати фермерів про стан на ринку сільськогосподарської продукції при здійсненні ЗЕД, але може стати базою для організації віртуальних електронних торгів у режимі безперервного подвійного аукціону з використанням ф’ючерсних і форвардних контрактів.

Для позначення комплексних систем управління підприємством вико­ристовують абревіатуру ERP (Enterprise-Resource Planning — планування ре­сурсів підприємства). Згідно зі словником APICS (American Production and In­ventory Control Society), ERP-система — це методологія ефективного плану­вання и управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здій­снення його діяльності [2].

Упровадження ERP-систем в Україні має свою специфіку, це — особ­ливості реалізації вітчизняних систем та особливості запровадження західних ERP-рішень в Україні. Вітчизняні продукти поступаються закордонним не тільки функціональними можливостями (крім підтримки вітчизняного зако­нодавства), але і за методикою впровадження. Проте в малому і середньому бізнесі вітчизняні ERP-системи добре себе зарекомендували і користуються значним попитом у користувачів.

З необхідними програмними продуктами сучасні підприємці, фермери та керівники сільськогосподарських підприємств активно користуються та викладають необхідну інформацію в Інтернеті. Наприклад, відомо, що зерно входить у перелік товарів, які торгуються на біржових торгах. Керівники агропідприємств при цьому мають можливість виходить на біржу, користуючись послугами брокера. Біржові торги проходять в онлайн-режимі. Для того, щоб відстежити рух партії виставленого на продаж зерна, аграрію необхідні знання Інтернет-технологій. На спеціалізованих електронних порталах сільгоспвиробники можуть знайти багато необхідної і корисної інформації (динаміка цін на продукцію, пропозиції потенційних покупців, послуги, прогноз погоди тощо) [4].

Крім інформаційних, у сучасних українських агротоваровиробників є потреба у фінансових послугах. У сільському господарстві біля 40 % фермерських господарств для ведення бізнесу користуються позиками, а ще більша частина фермерів звертається до послуг фінансових консультантів. Лише 1 % фермерів від використання Інтернету для ведення свого бізнесу утримує питання безпеки. Використання Інтернету фермерами є однаково привабливим як для тваринників, так і для рослинників, у відповідному співвідношенні 59 %: 41 %.

Специфіка інформаційних систем для підприємств агросектору полягає в тому, що інформацію можна одержувати як із комп’ютера, ноутбука з модемом, так і з мобільного телефону. А завдяки технології 3G, абоненти компанії одержують швидкий мобільний доступ в Інтернет, тобто можливість працювати з електронною поштою, з різними пропозиціями, онлайн-сервісами. Все це підвищує ефективність аграрного бізнесу [2].

 Наразі в Україні приватні землевласники та сільгоспвиробники ще не мають належного доступу до інформації, яка б сприяла розвитку агропромислового комплексу. В тому числі і при налагодження зовнішньоторговельних зв’язків. Ще в 1994 р. не було впевненості у тому, що із-за високої ціни використання комп’ютерів у повсякденній роботі наших фермерів може бути реальним. Але в кінці 90-х років відбулося значне зниження цін на комп’ютерну техніку, що зробило її більш доступною. Ці тенденції зберігаються і сьогодні, вартість ПК наближається до вартості сучасного телевізора.

У 2001 р. Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр провів для всіх керівників господарств і фермерів семінар щодо впровадження інформаційних технологій в агропромислове виробництво [1, с.243]. Як результат, фермерське господарство «Юг» Донецької області одержало по 130 ц/га пшениці озимої. Отримання таких високих урожаїв сільськогосподарське підприємство запозичило через Інтернет на сайті МСГ США. І дійсно, хто хоче мати результат, той прагне мати інформацію. Це програми для роботи з текстами, для діловодства і бухгалтерії, для інженерних і фінансових розрахунків, для проектування. Маючи телефонну лінію і модем, стають доступними зв’язок з банком, електронна пошта, Інтернет.

 Ефективність використання інформаційних технологій сільгосппідприємствами на перспективу передбачає:

·       необхідність розробки програм підтримання агропідприємств, в тому числі розрахованих на підтримку зовнішньоторговельних зв’язків;

·       виділення грошових коштів для інформатизації діяльності цих сільськогосподарських підприємств;

·       навчання керівників і членів підприємств аграрного сектора.

Таким чином, впровадження системи інформаційної підтримки аграрних підприємств, в тому числі і при здійсненні ЗЕД, на основі сучасних комп’ютерних технологій є найбільш перспективним завданням аграрного сектора економіки України.

 

Література

1.     Горьовий В.П. Фермерство України: теорія, методологія, практика. Монографія / В.П. Горьовий. — К.: ННЦ ІАЕ, 2007. — 540 с.

2.     Стадник Ю.А. Особливості впровадження інформаційних систем на підприємствах України / Ю.А. Стадник, В.Ю. Ситник, М.М. [Електронний ресурс] — http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/279_Stadnyk_19_2.pdf

3.     Сучасні інформаційні технології в сільському господарстві / Хопкінс Дж., Мітч Морхарт, Служба економічних досліджень МСГ США // Пропозиція. — 2001. — № 12. — С. 34-35.

4.     Тітова О.П. Використання інформаційних технологій у фермерських господарствах / О.П. Тітова. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/167.pdf

5.     Шпак Н.О. Сутність та складові інформаційного забезпечення систем управління підприємством / Н.О. Шпак, Н.Г. Дулиба // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. — С. 307-316.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info