zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МНОЖИННІСТЬ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 

Дудник О.С.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Національний Гірничий Університет

 

Законодавча правова система в Україні є дуже обширною і вміщує в собі багато різних галузей права, кожна галузь має свої завдання та виконує функції, притаманні лише їй. Кожний правовий напрям, що є в законодавстві, чітко регулює лише ті відносини, на які поширюється компетенція певної галузі права. Це дає змогу краще регулювати цивільні відносини між суб'єктами права - громадянами, юридичними особами, іноземними юридичними особами, іноземцями та апатридами. Але є такі правовідносини, які регулюються у багатьох галузях права, кожне джерело яких має свою правову компетенцію та допомагає забезпечити виконання прав щодо цих відносин. Не є винятком і правовідносини, що стосуються власності. Вони регулюються багатьма правовими джерелами, бо є дуже широкими та мають велику роль в повсякденному житті. І я, студент вищого навчального закладу Національного Гірничого Університету, хотів би в своїй роботі розкрити тему множинності галузей права, що регулюють відносини власності.

1.1. Галузі права, які регулюють відносини власності.

Відмежування цивільного права від інших галузей права здійснюється за предметною ознакою, тобто за колом суспільних відносин, які регулюються відповідною галуззю права, а також за методом правового регулювання. Проте відмежування виключно за предметом регулювання не завжди можливе. Так, відносини, пов'язані із правом власності, регулюються не лише цивільним, а й земельним, трудовим, фінансовим правом. Охорона права власності здійснюється і в цивільно-правовому, і в кримінально-правовому, і в адміністративно-правовому порядку. У цих випадках цивільне право відмежовують від галузей права не лише за предметом, а й за властивим лише для таких галузей методом. Це, насамперед, конституційне, адміністративне, кримінальне право, процесуальні галузі права. Так, конституційне право закріплює основні особисті права громадян України, встановлює рівність усіх форм власності, недоторканність, свободу підприємницької діяльності, визначає загальні принципи правової системи. Цивільне право не тільки конкретизує названі положення Конституції України, а й містить норми щодо регулювання інших приватноправових за характером відносин. Адміністративне право регулює відносини, що виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. Для цивільного й адміністративного права спільним є предмет регулювання - майнові відносини, проте методи регулювання цих відносин - різні. Ознака підлеглості однієї сторони іншій є найхарактернішою для адміністративно-правового методу регулювання суспільних відносин, якому поняття "юридична рівність сторін" невідоме. Фінансове право регулює відносини, що виникають у сфері здійснення державою своєї бюджетної, податкової чи іншої діяльності. Процесуальні галузі права (цивільного, кримінального) регулюють не самі суспільні відносини, а лише процедуру розгляду цивільно-правових спорів чи кримінально-правових деліктів відповідними юрисдикційними органами. Земельне право за предметом регулювання дещо подібне до цивільного права, проте метод регулювання земельних відносин за своєю природою наближається до адміністративного права. Цивільне право певною мірою межує із трудовим правом у питаннях щодо регулювання договору підряду і трудового договору, відшкодування шкоди, заподіяної особі. Проте, характерним для трудових правовідносин є те, що вони виникають у зв'язку із здійсненням особою права на працю і безпосередньо пов'язані з процесом праці. Цивільне право у ці відносини не втручається. Близьким до цивільного є сімейне право, проте учасниками сімейно-правових відносин виступають особи, пов'язані між собою, як правило, родинними чи сімейними відносинами - батьки і діти, дід, баба - онуки, брати - сестри, подружжя. У цивільних правовідносинах коло суб'єктів значно ширше ними можуть виступати будь-які фізичні чи юридичні особи. Тобто зрозуміло, що в правовій літературі містяться говні засади на які ми можемо спиратися при відмежуванні цивільного права від інших галузей права. Але що слід зауважити? Що цими засадами треба більш вміло та чітко використовувати їх не тільки в своїх наукових працях, а й правильно користуватися ними на практиці, в трудовій діяльності юриста. Бо якщо нехтувати цією інформацією, яка вже міститься в правовій літературі, і яка є фундаментом для вирішення даної проблеми, то будуть виникати правові колізії.

1.2. Правові колізії.

Правових колізій з приводу цього питання досить багато, прикладом може бути дискусія щодо відмежування цивільно-правових відносин від відносин у сфері господарювання, які регулюються перш за все Господарським кодексом України (ГК). При цьому слід враховувати те, що господарське право є комплексною галуззю права, яка складається з публічно-правових і приватноправових інститутів. Відповідно до п. 6 ст. З ГК одним із видів господарських відносин є організаційно-господарські відносини, тобто відносини, що складаються між суб´єктами господарювання та суб´єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Такі відносини не можуть бути предметом цивільного права, оскільки при цьому відсутня така ознака цивільно-правових відносин як юридична рівність. Натомість виникають складнощі при розмежуванні приватно-правових відносин між цивільним і господарським правом. З цього приводу варто погодитись з позицією, за якою відповідне розмежування здійснюється за наступними правилами:

-         ЦК України встановлює загальні правила, які регулюють цивільно-правові відносини. При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 9 ЦК законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. Таким чином, Господарським кодексом можуть встановлюватись особливості регулювання цивільних правовідносин у сфері господарювання. Отже, приписи ГК підлягають застосуванню як спеціальні правові норми;

-         у разі виникнення суперечностей (колізій) між зазначеними нормативними актами перевагу застосування мають приписи ЦК, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 4 ЦК основним актом цивільного законодавства є саме Цивільний кодекс України.

Я можу сказати, що таких прикладів правових колізій досить багато і їх треба вирішувати чим швидше тим краще, тому що від цього залежить нормальне функціонування всієї системи цивільного права та його законодавства.

Висновки.

Цивільне право – це система, в яку входять не лише закони (кодекси), інші нормативно-правові акти, а й моральні засади суспільства, договори, статути юридичних осіб, звичаї і навіть, як зазначив Конституційний Суд України, – традиції. Не є винятком і інші галузі права, які регулюють відносини власності. Незважаючи на великий об'єм кожної галузі, вона повинна містити такі статті, які б чітко вказували на права та обов'язки суб'єктів, які вступають у правовідносини що стосуються власності. В суспільстві виникає багато правових конфліктів між громадянами саме на підставі цих відносин. І щоб вирішити ці конфлікти потрібно щоб система законодавства працювала чітко і не давала збоїв. Це б значно полегшило роботу судочинства. Судді при об'єктивному розгляді спору, що стосується власності, могли б користуватися різними правовим джерелами різних галузей права, які в свою чергу чітко, згідно своєї компетенції, регулювали дані відносини. Як я вже зауважив, що правових колізій досить багато, але вони не допоможуть у вирішенні даного питання. Необхідно, щоб законодавчі органи не розмовляли, а діяли, а саме: на мою думку, необхідно, щоб кожна галузь права у своєму законодавстві містила окремі статті, які чітко б вказували де починається правовий вплив окремої галузі права на відносини, що стосуються власності і де цей вплив закінчується - їх правові межі. Це б дало змогу безпомилково виносити рішення суду, щодо конфліктів громадян з правових питань. В такому випадку при такій роботі судочинства, судові справи вирішувалися б швидко, і в свою чергу, дотримувались букви закону, а це на мою думку - головне.

 

Література:

1.     Цивільний Кодекс України N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013

2.     Кодекс законів про працю України № 406-VII від 04.07.2013

3.     Кодекс України про адміністративні правопорушення № 693-VII від 19.11.2013

4.      Кримінальний Кодекс України N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013

5.     Земельний Кодекс України № 661-VII від 24.10.2013

6.     О. Ф. Бичкова, Ю. В. Мушинський; "Форми власності сьогодні"; Київ "Знання" 1992.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info