zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>БЕЗПЕКА ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ІВАБРАДИНУ В ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

 

Федоров С.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ «Івано-Франківський національний

медичний університет»

 

Abstract: Approximately 1–2% of the adult population in developed countries has heart failure (HF), with the prevalence rising to ≥10% among persons 70 years of age or older (ESC, 2012). About of 70% of HF etiology is myocardial ischemia. The new class of medications – the if-channels blockers of sinus node (Ivabradine), are prescribered for patients with systolic variant of HF. The aim of our study is evaluation of the dynamics of renal function and basic majors minerals levels (sodium, potassium) in patient with HF after myocardial infarction. The 35 patients with chronic heart failure (HF) II-III FC (NYHA) with reduced LVEF after myocardial infarction (MI) were observed during period of 2 years. The serum levels of hs-CRP, potassium, sodium and creatinine were investigated at inclusion, after 1 and 2 years of study. All patients were divided into 2 groups: with or without additional treatment by Ivabradine (Coraxan, Servier) 5 or 7.5 mg bid. Basic therapy: beta-blocker, RAAS inhibitor, diuretic and statin. Ivabradine has safe profile for renal function and basic majors minerals (sodium and potassium) metabolism, which is important in patients with HF.

Keywords: heart failure, treatment, ivabradine

 

Синдром хронічної серцевої недостатності (СН) складає 1-2% серед населення розвинутих країн світу; причому, його поширеність зростає з віком: у осіб понад 70 років сягає 10% (European Society of Cardiology, 2012). В основі СН лежить порушення функціонування серцевого м’язу, яке призводить до активації численних компенсаторних нейрогуморальних механізмів, які мають за мету покращити механічну роботу серця. Зокрема, активація симпатичної ланки вегетативної нервової системи спричиняє збільшення частоти серцевих скорочень, їх сили та обумовлює периферійний спазм судин. Ренін-ангіотензин-альдостеронова система (РААС) викликає вазоспазм, підвищення об’єму циркулюючої крові внаслідок затримки солі і води. Водночас, згадані компенсаторні механізми сприяють поглибленню пошкодження міокарда та дилатації серця [1].

Численні дослідження переконливо свідчать про тісний зв’язок між ЧСС в спокої та високою серцево-судинною смертністю як в загальній популяції, так і за умови наявності супутніх ІХС, АГ чи серцевої недостатності [2, 3, 4]. Експериментальні моделі пов’язують високу ЧСС із акселерацією вінцевого атеросклерозу, підвищеним ризиком дестабілізації атеросклеротичної бляшки та розвитком ішемії міокарда [5].

Таким чином, зменшення ЧСС є важливим терапевтичною ціллю у пацієнтів із кардіоваскулярними недугами. Івабрадин – перший член нової родини ліків, які усувають явища тахікардії. Препарат має здатність селективно пригнічувати if-канали синусового вузла серця, модулюючи таким чином його пейсмекерну активність [6]. У вітчизняних та в європейських рекомендаціях по лікуванню хворих із СН івабрадин є обов’язковим компонентом лікування хворих із систолічною дисфункцією лівого шлуночка.

Метою дослідження було оцінка безпеки тривалого використання івабрадину у хворих із СН.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 35 хворих із СН ішемічного ґенезу. 14 пацієнтів отримували препарати базової терапії; 21 – додатково вживали івабрадин (Кораксан, Servier, Франція) в добовій дозі 10 чи 15 мг у два прийоми (залежно від ЧСС). Проводили електрокардіографічне, ехокардіографічне обстеження, визначення показників загального аналізу крові, рівнів hs-CRP, калію, натрію та креатиніну у сироватці крові. Дослідження проводили на момент включення, через 1 та 2 роки. Статистичний аналіз проводили із використанням стандартного пакету програм Statistica 6.1 (StatSoft, Tulsa, OK, USA).

Результати дослідження та їх обговорення. Середній вік обстежених осіб склав 64,6±6,83 років. Серед обстежених 85,71% були особи чоловічої статі. Усі хворі мали в анамнезі інфаркт міокарда (ІМ); 10 – повторний, а один – три. 34 (97,14%) хворі з СН мали супутню артеріальну гіпертензію, 13 (37,14%) – цукровий діабет 2 типу, 12 (34,29%) – хронічну хворобу нирок. Середній термін після перенесеного ІМ складав 6,06±3,73 роки.

Впродовж 2-х років спостереження не відбулось достовірної динаміки показників вмісту в сироватці крові Na та К (p>0,05) в обох групах спостереження. Не відмітили тенденції до зрушень показників гемограми, рівнів hs CRP та креатиніну (p>0,05).

В процесі двохрічного спостереження 3 особи померли внаслідок повторного ІМ, причому дві з них – із групи базового лікування.

Численні експериментальні та клінічні дослідження показали ефективність івабрадину стосовно зменшення ЧСС, що обумовлює його значний антиішемічний ефект, протекторний вплив на систолічну функцію лівого шлуночка. Вивчались і другорядні ефекти препарату. Зокрема, в експериментах на мишах івабрадин попереджував погіршення ендотелій-залежної вазодилатації ниркових та церебральних артерій, пригнічував ріст атеросклеротичної бляшки, послаблював явища оксидативного стресу, модулював цитокіновий обмін тощо [7].

Висновок. Таким чином, тривале використання івабрадину не чинить негативного впливу на показники гемограми, натрій-калієвого обміну та рівнів креатиніну і hs CRP.

 

Список літератури

1.     Jackson G., Gibbs G., Davies M., Lip G. ABC of heart failure. Pathophysiology //BMJ. -2000. –Vol.320. –P.167-170.

2.     Diaz A, Bourassa MG, Guertin MC, Tardif JC. Long-term prognostic value of resting heart rate in patients with suspected or proven coronary artery disease. //Eur Heart J. – 2005. –Vol.26. –P.967–74.

3.     Fox K, Ford I, Steg PG, Tendera M, Robertson M, Ferrari R. Heart rate as a prognostic risk factor in patients with coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup analysis of a randomised controlled trial. //Lancet. -2008. –Vol.372. –P.817–21.

4.     King DE, Everett CJ, Mainous AG, Liszka HA. Long-term prognostic value of resting heart rate in subjects with prehypertension. //Am J Hypertens. -2006. –Vol.19. –P.796–800.

5.     Heidland UE, Strauer BE. Left ventricular muscle mass and elevated heart rate are associated with coronary plaque disruption. //Circulation. -2001. –Vol.104. –P.1477–82.

6.     DiFrancesco D, Camm JA. Heart rate lowering by specific and selective If current inhibition with ivabradine: a new therapeutic perspective in cardiovascular disease. //Drugs. -2004. –Vol.64(16). -P.1757–1765.

7.     Drouin A, Gendron ME, Thorin E, et al. Chronic heart rate reduction by ivabradine prevents endothelial dysfunction in dyslipidaemic mice. //Br J Pharmacol. -2008. –Vol.154(4). –P.749–757.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info