zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ

 

Глушко Л.В., Насраллах А.Х., Федоров С.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ «Івано-Франківський національний

медичний університет»

 

Abstract: Metabolic syndrome (MetS), also called “insulin resistance syndrome”, “death quartet”, or “syndrome X”, places an individual at risk for type 2 diabetes (T2D) and cardiovascular disease (CVD). MetS is becoming a worldwide epidemic as a result of the increased prevalence of obesity and a sedentary lifestyle, and the prevalence of MetS in the adult population is relatively high. Many studies showed the high prevalence of metabolic syndrome among postmenopausal women, which varies from 32.6% to 41.5%.41 women with menopausal MetS were observed. 21 of them were additionally treated by omega 3 unsaturated fatty acids (1000 mg per day). Using of omega 3 unsaturated fatty acids has additional effects for subjective status, and parameters of lipids metabolism.

Keywords: metabolic syndrome, menopause, treatment, omega 3 unsaturated fatty acids

 

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті жінок в Європі: у віці понад 75 років 42% жінок помирає внаслідок згаданої патології проти 38% осіб чоловічої статі [1].

Метаболічний синдром (МС) впродовж останніх десятиріч привертає увагу як науковців, так і лікарів. Поширення синдрому вдвічі вище, ніж цукрового діабету; прогнозується його наступне стрімке зростання на 50% [2]. Кількість носіїв компонентів метаболічного синдрому, за даними епідеміологічних досліджень, складає 14-35% серед дорослого населення, збільшується навіть серед дітей та підлітків, та зустрічається частіше серед осіб чоловічої статі [3]. Незалежно від критеріїв оцінки МС, його поширення зростає з віком. Так, в дослідженні NHANES (8814 учасників) МС виявляли у 7% осіб віком 20-29 років, у 40% осіб у віці 60-69 років [4].

Менопаузальний МС характеризується збільшенням маси тіла (в тому числі, абдомінальним ожирінням), порушенням ліпідного обміну та толерантності до вуглеводів. Лікування МС передбачає виконання наступних завдань: унормування маси тіла, збільшення фізичної активності, антигіпертензивна терапія, ліпідознижувальна терапія, корекція порушень вуглеводного обміну, дезагрегантна терапія, унормування нічного дихання, попередження серцево-судинних ускладнень [5].

Лікування із застосуванням ω-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) з метою попередження головних небажаних кардіоваскулярних подій підтримано численними рандомізованими дослідженнями. Хоча механізм їх дії до кінця незрозумілий, ймовірно, покращення прогнозу пов’язане з позитивним впливом на рівень триацилгліцеролів, попередження аритмій, зниження агрегації тромбоцитів та гіпотензивним ефектом [6]. Дані стосовно використання зазначених препаратів у жінок в період менопаузи є суперечливими та недостатніми.

Метою дослідження було вивчення ефективності застосування ω-3 ПНЖК для комплексної корекції МС у жінок постменопаузального періоду.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 41 жінку в менопаузі з МС, які були рандомізовані наступним чином: І група – базова терапія (20 хворих); ІІ група (21 хвора) - базова терапія + ω-3 ПНЖК («Омакор», виробництво "Solvay Pharmaceuticals GmbH", Німеччина; затверджено Наказом МОЗ України № 924 від 07.12.2010, реєстраційне посвідчення UA/2108/01/01) – по 1 капсулі (1000 мг) раз на добу. Базова терапія включала в себе модифікацію способу життя та медикаментозне лікування. Базова медикаментозна терапія передбачала лікування артеріальної гіпертензії, оскільки дана патологія була основною ознакою в рандомізованих пацієнтів (ESC, 2013; УКТ, 2012). Хворі отримували блокатор ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (БРААС): інгібітор ангіотензин-перетворювального ферменту (іАПФ) чи блокатор рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) у індивідуальних дозах. При недосягненні цільових рівнів АТ додатково призначали блокатор кальцієвих каналів (БКК) з групи дигідропіридинів. Пацієнти високого та дуже високого ризику несприятливих кардіоваскулярних подій додатково отримували ацетилсаліцилову кислоту в дозі 75 мг/добу та розувастатин в дозі 10 мг/добу.

Проводили оцінку суб’єктивного стану; визначення маси тіла і зросту (із обчисленням індексу маси тіла); обводу талії; оцінку ліпідограми.

Усі хворі з МС, яким проводилось лікування, були обстежені перед початком лікувальних заходів та через 6 тижнів.

Результати дослідження та їх обговорення. В процесі проведеного лікування спостерігали унормування симптомів як астено-вегетативного, так і емоційно-психічного характеру в усіх групах обстежених хворих. В процесі лікування в усіх групах обстеження спостерігали тенденцію до зниження показника індексу маси тіла (ІМТ) (p>0,05), яка, на нашу думку, пов’язана зі зміною способу життя в загальній когорті пацієнтів. По закінченні терміну лікування відмітили зниження показника обводу талії (ОТ) в усіх обстежених групах (p<0,05), яке було найбільш виражене у групі за умови додаткового призначення ω-3 ПНЖК. Впродовж місяця спостереження в усіх обстежених пацієнтів відмічали тенденцію до унормування показників ліпідограми, що було наслідком включення до схеми базової терапії статину. Проте, оптимізація схеми лікування із включенням препарату ω-3 ПНЖК була більш ефективною щодо окремих компонентів ліпідного обміну. Зокрема, рівні триацилгліцеролів (ТГ) у обстежених жінок першої групи знизились на 5,7% (p<0,01); а у другій групі –на 12,4% (p<0,001). Показник ХС ЛПНГ знижувався в усіх групах однаково (без достовірної різниці при субаналізі). Слід відмітити, що цільових рівнів ХС ЛПНГ для осіб високого кардіоваскулярного ризику (< 2,5 ммоль/л) вдалось досягнути у 37,8% випадках базової терапії, та у 38,9% випадках при додатковому призначенні ω-3 ПНЖК. Показник коефіцієнту атерогенності плазми (КА) в осіб першої групи зменшився на 45,2% (p<0,01); у другій групі –на 49,8% (p<0,01). Непрямий показник інсулінорезистентності (співвідношення ТГ/ХС ЛПВГ) набільш вірогідно знижувався при додатковому призначенні препарату ω-3 ПНЖК: на 25,8% (p<0,001) проти 13,1% (p<0,01) при базовому лікуванні.

Висновок. Таким чином, додаткове призначення препарату ω-3 ПНЖК для лікування МС у жінок в періоді менопаузи є патогенетично обґрунтованим.

 

Список літератури

1.     European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics. 2008 edition

2.     Тащук В.К., Федів О.І., Пересунько К.О. Артеріальна гіпертензія та менопаузальний метаболічний синдром: кардіологічна чи метаболічна проблема? //Буковинський медичний вісник. -2012. - Том 16, № 2 (62). – С.35-39.

3.     Potenza MV, Mechanick JI. The metabolic syndrome: defnition, global impact, and pathophysiology. // Nutr Clin Pract. 2009. –Vol.24. –P.560–577.

4.     Teppala S, Madhavan S, Shankar A. Bisphenol. A and Metabolic Syndrome: Results from NHANES.// Int J Endocrinol. -2012. –Vol.2012. –P.598-180.

5.     Диагностика и лечение метаболического синдрома. Национальные рекомендации ВНОК. –М., 2009. -22с.

6.     Saravanan P, Davidson NC, Schmidt EB, Calder PC. Cardiovascular effects ofmarine omega-3 fatty acids.//Lancet. -2010. –Vol.376(9740). –P.540-550.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info