zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ З МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Кардашевська Г.Е.

Україна, м. Луганськ, Луганський національний

університет імені Тараса Шевченка

 

Анотація. У статті розглянуто основний зміст професійних ціннісних орієнтацій студентів; виділено компоненти в системі професійних ціннісних орієнтацій іноземних студентів-медиків; обгрунтовується необхідність формування професійних ціннісних орієнтацій у студентів-медиків.

Ключові слова: система професійних ціннісніх орієнтацій, іноземний студент-медик, професійна діяльність медичних працівників, навчально-виховний процес.

 

Abstract. The basic content of professional students' value orientations is considered in the article; the components in the professional value orientations system of foreign medical students are cleared up; the necessity of the formation of professional value orientations in the educational process of the university are determined.

Keywords: the system of professional value orientations, foreign medical student, professional activities of health workers, the educational process.

 

Основним змістом професійних ціннісних орієнтацій вважаємо світоглядні, моральні переконання людини, глибокі професійні звички, моральні принципи поведінки, тому ціннісні орієнтації студентів стають об’єктом виховання, цілеспрямованого впливу.

Аналіз цінностей медичної діяльності, а також принципів медичної етики та деонтології, дозволив виділити в якості базових професійних цінностей людину, її життя і здоров'я. А зважаючи на той факт, що професійне виховання сприяє надбанню деякого соціального (професійного) досвіду, в групу базових професійних цінностей слід включити професійні знання, професійні вміння та професійно значущі якості особистості. Крім того, кожна культура включає в себе традиції, звичаї, ставлення до навколишнього світу, віру, особливі медичні технології, методики лікування, взаємини між хворими та лікарями, що необхідно враховувати при здійсненні медичних маніпуляцій.

Виходячи з вищесказаного, вважаємо за доцільне виділити три компоненти в системі професійних ціннісних орієнтацій, які сприяють професійному становленню майбутніх медичних працівників:

 

Моральні ціннісні орієнтації

 

гуманність, добро, співчуття, милосердя, свобода, обов'язок, совість

Власне професійні ціннісні орієнтації

 

вміння застосовувати знання, постійно поглиблювати знання, високий професіоналізм, адекватна професійна самооцінка, емоційна стійкість

Етико-деонтологічні ціннісні орієнтації

 

«не нашкодь», справедливість, «роби добро», колегіальність

Соціокультурні ціннісні орієнтації

 

знання культурної та культурологічної матриці, шанобливе ставлення до норм іншої культури, вміння прогнозувати свою діяльність згідно з цими нормами, етнічна толерантність, загальна культура і освіченість

 

Незалежно від того, в якій країні працює лікар або до якого етносу належить пацієнт, незважаючи на існуючі територіальні межі між людьми і їх культурно-національні відмінності, моральні цінності та ціннісні орієнтації повинні прийматися всіма лікарями та пацієнтами. Центром системи моральних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця-медика вважаємо гуманність. Гуманність є універсалія, притаманна людству в різних культурах і формується культурною традицією: людина може бути атеїстом, християнином, мусульманином, але, загальні елементи цих вчень для людини важливіше їх відмінностей. Так, за Кантом гуманність – це «почуття блага у спілкуванні з іншими». Гуманність лікаря передбачає прояв таких цінностей, як добро, співчуття, милосердя, свобода, обов'язок, совість, справедливість, які є моральними підставами лікування і мають перетворитися на моральні ціннісні орієнтації.

Процес навчання у вищому медичному навчальному закладі, крім спеціальних дисциплін, повинен включати світоглядні, етичні та емоційні знання. Підкреслимо, що милосердя і співчуттяце не тільки невід'ємні якості особистості лікаря і свідчення його професіоналізму, а й необхідні ціннісні орієнтації. Виховання почуття милосердя у майбутніх фахівців-медиків допомагає уникнути «духовної анестезії», «емоційного вигорання», вчить емпатії, співпереживанню, співчуттю потребам і внутрішньому стану пацієнта, глибокому розумінню внутрішньої картини хвороби, пише Н. Кудрява [3].

Комплекс моральних цінностей і ціннісних орієнтацій лікаря в системі професійних ціннісних орієнтацій повинен бути нерозривно пов'язаний з професійними знаннями, бути гуманним по відношенню до пацієнтів – це справа не тільки серця, а й медичної науки, лікарського розуму. Сукупність інтегрованих фундаментальних наукових знань визначає професіоналізм майбутніх медиків. Орієнтація на високий професіоналізм повинна включати узагальнені вміння і здібності лікаря, його особистісні та професійно-значущі якості, що відображають високий рівень культури, технологічності та майстерності спеціаліста, творчий підхід до організації медичної діяльності і її продуктивність, готовність до постійного самовдосконалення.

Важливим психологічним фактором розвитку професіоналізму виступає професійна самооцінка, яка являє собою узагальнену оцінку суб'єктом праці самого себе як фахівця, своїх професійних можливостей, якостей, досягнень і місця в професійному середовищі. Таким чином, орієнтація на адекватну самооцінку створює сприятливі умови для професійного самовдосконалення фахівця-медика, сприяє результативності його праці, підтримує мотиви діяльності з формування своїх професійно-значущих якостей.

Професійна діяльність медичних працівників, що беруть участь в лікуванні та реабілітації хворих, припускає емоційну насиченість і високий відсоток факторів, що викликають стрес. Тому, наступною важливою професійної ціннісною орієнтацією лікаря є емоційна стійкість – здатність зберегти оптимальні показники діяльності при впливі емоційних факторів, оскільки надмірна емоційність і емоційна загальмованість можуть бути перешкодою для здійснення чітких і швидких професійних маніпуляцій.

Комплекс етико-деонтологічних ціннісних орієнтацій у системі професійних ціннісних орієнтацій студентів-медиків заснований на основних принципах морального лікування. У сучасних умовах технізації і комерцілізаціі медицини, стрімкого розвитку фармакології особливо зростає значимість орієнтації на «незашкодження». Особливістю орієнтації на «незашкодження» є її обмежуючий характер, а реалізація даної ціннісної орієнтації вимагає від медичного працівника обережності в професійних діях, виключає нанесення шкоди бездіяльністю, наданням некваліфікованої допомоги, недбалістю, злим умислом.

У той же час професійна ціннісна орієнтація «твори добро» передбачає необхідність активних професійних дій з боку фахівця-медика для збереження життя і відновлення здоров'я пацієнтів. При цьому лікар зобов'язаний дбати не тільки про благо пацієнта, але і про благо суспільства в боротьбі з поширенням епідемій, а також про благо науки, без якої неможливий прогрес медицини.

Професійна діяльність медичного працівника передбачає надання допомоги хворому незалежно від його статі, віку, расової та національної приналежності, соціального та матеріального становища, політичних переконань і віросповідання, особистих уподобань лікаря, тому наступною ціннісною орієнтацією, необхідною майбутньому лікарю, вважаємо справедливість. Справедливість у медичній сфері означає дотримання прав усіх членів суспільства на отримання медичних послуг у необхідному для кожного обсязі, на однаково високому якісному рівні і в необхідний час. Що стосується системи охорони здоров'я в цілому, то справедливість передбачає рівний доступ для всіх соціальних верств, етнічних груп та конфесій до отримання медичних послуг, доступність фармпрепаратів, захист найбільш вразливих верств населення.

У комплекс етико-деонтологічних ціннісних орієнтацій вважаємо логічним включення ціннісної орієнтації на колегіальність, оскільки високоякісна і своєчасна лікарська допомога залежить від спільних професійних дій фахівців різного медичного профілю. Колегіальність передбачає довіру, взаємоповагу, взаєморозуміння всередині колективу медиків, при цьому не виключає самостійності у фахових діях медичного працівника та особистої відповідальності.

В основі категорії соціокультурних ціннісних орієнтацій лежать людські взаємини, які повинні будуватися на повазі громадянином громадянина, на почутті людської гідності, на відносинах співробітництва. У контексті даного дослідження, до соціокультурних ціннісних орієнтацій іноземних фахівців-медиків віднесемо знання культурної та культурологічної матриці, шанобливе ставлення до норм іншої культури, вміння прогнозувати свою діяльність згідно з цими нормами, етнічна толерантність, загальна культура і освіченість.

Культура, по суті, формує те, яке значення людина надає хворобі, стражданню і смерті, в той же час впливає на те, як людина буде взаємодіяти з системою охорони здоров'я [5]. Культурна та культурологічна матриця включає етнічну та расову приналежність, вік, походження, стать, релігію, сімейний стан, сім'ю, сексуальну орієнтацію, суспільну і професійну роль, теперішнє місце проживання, економічний статус, отриману освіту і багато іншого. Тому, надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам будь-якої культурної чи етнічної групи багато в чому залежить від культурної компетенції фахівця-медика.

Культурна компетенція у медичній діяльності включає: культурну обізнаність (сприйнятливість до культурної різноманітності та самооцінка власної необ'єктивності); знання культури (вивчення переконань і цінностей різних культурних груп); культурні навички (застосування культурної обізнаності і знань шляхом оцінки та планування відповідного втручання); контакти з іншою культурою (взаємодія з особами, які є представниками різноманітних культур); культурне бажання (мотивація стати культурно обізнаними, придбати знання та навички і прагнути до знайомства з іншою культурою) [4].

Фахівцю-медику слід враховувати, що не всі пацієнти можуть однаково ставляться до однієї і тієї ж медичної проблеми, сприймають діагноз і призначення з лікування та діагностики. Коротка культурна оцінка сприяє розумінню загальних особливостей культури пацієнта і досягненню найбільш сприятливого результату.

Слід підкреслити, що формування ціннісного ставлення до представників різних національностей та етнічних груп як одному з важливих аспектів медичної діяльності сприяє етнічна толерантність. Професійна ціннісна орієнтація на етнічну толерантність передбачає готовність до розуміння і співпраці з людьми, різними за зовнішністю, мовою, переконаннями, релігією, звичаями. Формування толерантної особистості – тривалий і складний процес, який повинен бути спрямований на розкриття і прояв кращих людських якостей, освоєння молодим поколінням цінностей різних культур багатонаціонального суспільства, забезпечуючи зближення народів на основі поваги, розуміння і визнання [2].

Студенти як майбутні представники медичної професії повинні стати інтелектуальною і морально-етичною елітою суспільства, тому особливої уваги потребує їх рівень розвитку загальної культури, освіченості та вихованості. Орієнтація молодого покоління на загальну культуру, освіченість та вихованість найнеобхідна в умовах сьогодення, тому виховний процес вищої школи має забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості майбутнього фахівця-лікаря, активну життєву настанову й орієнтацію на досягнення суспільно значущих успіхів у майбутньому. В.Бехтєрєв писав: «Якщо освіта спрямована на примноження людських знань і, отже, на збільшення ерудиції, то виховання розвиває розум людини, привчає її до синтезу й аналізу, воно слугує облагородженню душевних почуттів і зміцненню її волі» [1].

Освіта як сфера духовного життя суспільства має можливості для формування системи цінностей і ціннісних орієнтацій у молодого покоління. Тому конче потрібним є створення у вузі професійного виховно-освітнього середовища, що забезпечує включення студентів у різні види навчальної та позанавчальної діяльності сприяє формуванню системи професійних ціннісних орієнтацій студентів-медиків, гарантує усвідомлення майбутнім лікарем своєї професійної сутності як найважливішої цінності.

 

Література:

1.     Бехтерев В.М. Вопросы общественного воспитания. – М, 1910. – С. 5.

2.     Кирьякова А.В., Юдина О.И. Аксиологический подход к формированию этнической толерантности студентов. Вестник ОГУ № 12 / Декабрь`2005 Приложение. – С.31 – 35.

3.     Кудрявая Н.В., Уколова Е.М. Врач-педагог в изменяющемся мире. Традиции и новации. — М.: ГОУ «ВУНМЦ МЗ РФ», 2005. — 392 с.

4.     Campinha-Bacote, J. (2003). The process of cultural competence in the delivery healthcare services: A culturally competent model of care (4th ed). Cincinatti, OH: Transcultural C.A.R.E. Associates.)

5.     Kagawa-Singer, M. (1998). The cultural context of death rituals and mourning practices. Oncology Nursing Forum, 25(10), 1752-1756.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info