zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ

 

Кончович К.Т.

Україна, г. Мукачево,

Мукачівський державний університет

 

Abstract: The essence of the main communication principles: cooperation and politeness have been revealed in the article. The realization rules of the above mentioned principles have been defined. The basis of separate realization rules of the cooperation principle (maxims of quantity, quality, relations, manners) and politeness principle (maxims of tact, generosity, approval, modesty, agreement and sympathy) in the context of pedagogical intercourse have been disclosed.

Keywords: communication, principles, rules, maxims, pedagogical intercourse.

 

Успіх професійної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів залежить не тільки від того, про що говорять співрозмовники – суб’єкти педагогічного спілкування, а й від їхнього підходу до мовленнєвої взаємодії. Адже спілкування у навчальному процесі є спільною діяльністю його учасників – учителя й учнів. Кожен з них певним чином визнає загальну для обох мету – комунікативні цілі, а тому визначає напрям діалогічної взаємодії.

Для досягнення комунікативних цілей учасники спілкування координують своє мовлення. Така координація передбачає уникнення комунікативно несумісних дій, що обумовлюється дотриманням ввічливості у спілкуванні та прагненням співрозмовників до комунікативного співробітництва (кооперації).

Тому науковці, аналізуючи такі категорії, як комунікація, спілкування, комунікативність, пояснюють їхню сутність як процесу обміну інформацією [1]; стверджують, що правила організації інформаційного обміну виявляються насамперед у принципі кооперації і принципі ввічливості [2, с.98].

Уперше принцип кооперації [лат. сooperation – співробітництво] як принцип спілкування, що регулює інформаційний обмін, сформулював американський науковець Г. Грайс, зазначаючи, що комунікативний внесок кожного співрозмовника на певному етапі діалогічної взаємодії має бути таким, як того потребує спільно окреслена мета або напрям діалогу [3].

О. Яшенкова узагальнює, що принцип кооперації реалізується у вигляді правил або «максим» мовленнєвого спілкування, кожна з яких має свої конкретні постулати. Дотримання цих максим визначає ступінь кооперативності дискурсу, його нормативність [2, с. 99].

Структурування правил спілкування здійснював Г. Грайс, виокремивши такі максими: кількості, якості, відношення, манери [3].

Згідно з максимою кількості, що пов’язана з обсягом інформації, яку необхідно передати, висловлювання повинне мати оптимальну кількість інформативних даних: не більше і не менше, ніж потрібно.

Максима якості базується на дотриманні учасниками діалогічного процесу істинності висловлювань. Такий підхід можна охарактеризувати чіткими вимогами: «Не говори того, що вважаєш неправдивим; не говори того, для чого не маєш достатніх підстав» [2, с. 99].

Відповідно до максими відношення співрозмовники не повинні відхилятися від теми спілкування. Це правило обумовлює конструювання комунікативного процесу на основі релевантних, доречних висловлювань учасників діалогічної взаємодії.

Стосовно способу викладу думки в розмові, чіткості формулювання висловлювань виокремлюють максиму манери. Співрозмовники покликані уникати незрозумілих і невпорядкованих висловів, неоднозначності, багатослів’я.

Дотримання правил принципу кооперації спонукає співрозмовників до ефективного передавання інформації. Навіть за умови порушення окремих максим, що спостерігається в реальному спілкуванні, зазвичай зберігається загальний принцип кооперації.

Другим основним принципом спілкування, на думку британського лінгвіста Д. Лінча, є принцип ввічливості. Науковець тлумачить ввічливість як форму поведінки, що заснована на встановленні та підтримці взаємоповаги між співрозмовниками і наголошує на необхідності звести до мінімуму виклад неввічливих думок і доведення до максимуму вираження ввічливих висловлювань [4].

Цей принцип формується на основі шести правил: такту, великодушності, схвалення, скромності, згоди та співчуття, що є важливим для педагогічного спілкування.

Так, згідно з максимою такту співрозмовник покликаний завдавати мінімум незручностей іншим.

Максима великодушності застерігає співрозмовників від домінування під час комунікативного процесу.

Дотримання правила (максими) схвалення передбачає, що співрозмовники уникатимуть негативних оцінок інших, а також утримуватимуться від надмірної похвали на межі з лестощами, що особливо важливо враховувати у спілкуванні на рівні «вчитель – учень».

Максима скромності базується на реалістичній самооцінці співрозмовників, що є однією з умов успішної реалізації мовленнєвого акту.

Максима згоди спонукає співрозмовників до уникнення суперечностей і пошуку толерантних способів вирішення конфліктних ситуацій.

Особливо важливою для педагогічного спілкування є максима співчуття, яка передбачає зведення до мінімуму почуття антипатії до співрозмовника; спонукає майбутнього вчителя до вияву турботи про інтереси, бажання, потреби учнів.

З огляду на соціальну регуляцію спілкування принципу ввічливості часто надають вищого статусу, ніж принципу кооперації, оскільки неввічлива людина може бути позбавлена можливості спілкування [2, с. 100].

Контроль за дотриманням принципів спілкування можуть здійснювати і мовець, і слухач. Тому основним завданням учителя в організації педагогічного спілкування є не тільки дотримання основних принципів і правил комунікативної взаємодії, а й підготовка учнів до ефективного спілкування на різних рівнях: «вчитель – учень», «учень – учень» та ін. на засадах окреслених принципів і максим.

Подальші наукові пошуки визначатимуться метою: розробити спеціальні ситуативні завдання для вироблення у майбутніх учителів умінь і навичок педагогічного спілкування.

 

Список джерел і літератури

1.     Прищак М. Д. Комунікація, спілкування, комунікативність: категоріальний аналіз / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 5–8.

2.     Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. (Серія «Альма-матер»).

3.     Grice H. P. Logic and Conversation / H. P. Grice // Syntax and Semantics / Ed. by P. Cole and J. L. Morgan. – N. Y. Academic Press, 1975. – P. 41.–58.

4.     Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. – London : Longman, 1983. – 250 p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info