zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

 

Котис Н.В.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

Abstract: The essence and elements of the organizational economic mechanism of the household sector development is characterized. The problems of the modern organization economic mechanism of the households’ development in Ukraine are discovered.

Keywords: household, households sector, organization economic mechanism.

 

В умовах ринкової економіки актуальним питанням на різних рівнях управління є формування організаційно-економічного механізму розвитку сектора домашніх господарств.

В економічній науці під поняттям «механізм» розуміють систему, пристрій, спосіб, що визначає порядок певного виду діяльності [1, c. 355]. Так, А. Кульман вважає, що механізм включає певну послідовність економічних явищ. Його складовими елементами виступають одночасно вхідні та вихідні явища, а також весь процес, який відбувається в інтервалах між ними. Тобто механізм – це необхідний взаємозв’язок, який виникає між різними економічними явищами [2, с. 13-14].

Організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх господарств - це сукупність організаційних, економічних і соціально-правових дій, що забезпечують ефективну реалізацію його функцій і представляють собою складну систему взаємодії домогосподарств як інституційних одиниць між собою, з інституційним середовищем інших секторів економіки, в тому числі з сектором державного управління, сукупність елементів організаційної підтримки (організація процесу розвитку, управлінські відносини, суб’єкти регулювання) та елементів функціонально-цільової підтримки (прогнозування, моніторинг, стимулювання, регулювання, контроль), які у сукупності дозволяють забезпечити динамізм цього розвитку та досягнення цілей домогосподарствами.

У зв’язку з тим, що домогосподарства знаходяться під впливом ринкових сил, циклічності розвитку, змін народногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури окремих ринків (товарного, споживчого, фінансового тощо) [3, с. 64-65], організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх господарств у дисертації трактується як поєднання двох складових:

1)     організаційно-економічний механізм саморозвитку (саморегулювання, самозабезпечення) домогосподарств;

2)     організаційно-економічний механізм зовнішнього впливу (регулювання) на сектор домашніх господарств.

У структурі організаційно-економічного механізму розвитку сектору домашніх господарств можна виділити три підсистеми:

·       цільова підсистема, що виходить із потреб домогосподарств і визначає цілі функціонування сектору домашніх господарств у національній економіці, а, відповідно, і цілі регулювання ;

·       функціональна підсистема, що визначає функції сектору домашніх господарств у національній економічній системі, відповідно і функції регулювання;

·       підсистема забезпечення, що включає самозабезпечення домогосподарств, а також різні форми державної підтримки, у тому числі підтримки підприємництва.

Отже, організаційно-економічний механізм розвитку сектору домогосподарств слід розглядати як комплексну систему, що складається із цільової, функціональної підсистем, та підсистеми забезпечення, які містять певну сукупність організаційних та економічних важелів, що впливають на економічні й організаційні параметри системи управління з метою забезпечення ефективності функціонування об’єкта управління.

Загалом організаційно-економічний механізм є досить складною системою впливу на інтереси та різні сторони діяльності об’єкта управління. Стосовно розвитку домогосподарств – це сукупність організаційних, економічних і соціально-правових методів і засобів впливу, що забезпечують ефективну реалізацію їх функцій та досягнення визначених цілей.

Ефективність дії організаційно-економічного механізму залежить від цілеспрямованого оптимального вибору інструментів, важелів (стимулів і санкцій), засобів, а також дієвості їх впливу на розвиток домогосподарств. Зміна обраних засобів, інструментів і важелів впливу об’єктивно зумовлює зміни в організаційно-економічному механізмі та наслідках його дії.

Особливістю формування і становлення функціонально-економічного механізму розвитку сектору домашніх господарств, на нашу думку, є те, що за своєю сутністю і кінцевим цільовим призначенням він має спрямовуватися не тільки на забезпечення інтересів окремого господарства, а також і на створення усіх організаційних, економічних та соціальних умов для досягнення інтегрованих, спільних, заснованих на синергетичному принципі інтересів сектора домашніх господарств і національної економіки загалом. У цьому контексті організаційно-економічний механізм розвитку домогосподарств повинен бути механізмом ефективної їх взаємодії з іншими інституційними одиницями на мікрорівні та іншими секторами економіки - на макрорівні.

Організаційно-економічний механізм розвитку домогосподарств є конкретною категорією, яка відображає взаємодію статико-просторових і динаміко-часових аспектів та умов. Організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх господарств визначається характером економічної системи, рівнем розвитку ринкових відносин і представляє собою складну систему взаємодії домогосподарств як інституційних одиниць між собою, з інституційним середовищем інших секторів економіки, в тому числі сектора державного управління, сукупність елементів організаційної структури (суб’єкт регулювання, управлінські відносини, організація процесу розвитку) та елементів функціональної структури (прогнозування, стимулювання розвитку, контролю, моніторингу, регулювання), які у сукупності дозволяють забезпечити динамізм цього розвитку та досягнення цілей домогосподарствами.

Проведений аналіз чинного організаційно-економічного механізму розвитку сектору домашніх господарств засвідчив, що державне регулювання життєдіяльності сектору домашніх господарств певною мірою пом’якшує негативні наслідки ринкового розподілу доходів. Це відбувається, головним чином, на основі регулювання низки соціальних стандартів та податково-трансфертної політики. Аналіз соціальних стандартів в Україні показав глибокі диспропорції: розмір неоподатковуваного мінімуму, що мав би дорівнювати мінімальній зарплаті, є набагато нижчим за її фактичний рівень, що практично знівелювало стимулюючу функцію заробітної плати. Чинний механізм надання домогосподарствам безготівкових пільг характеризується низкою недоліків: пільги надаються без належного врахування рівня доходу домашніх господарств; основна частина пільг надається привілейовано, не виконує функцію соціального захисту бідних домогосподарств і призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів; значна кількість задекларованих пільг для різних категорій населення не відповідає фінансовими можливостями держави; пільгове обслуговування домогосподарств (житлово-комунальне господарство, громадський транспорт) негативно впливає на фінансове становище організацій та підприємств, які його здійснюють, через лише часткове відшкодування вартості цих послуг з бюджету; відсутні облік та обмеження користування безкоштовними послугами, що призводить до їх надмірного споживання та зловживань.

 

Література

1.     Економічна екндиклопедія: у 3т. [Відп. ред. С. В. Мочерний]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – С. 355-372

2.     Кульман А. Экономические механизмы / А. Кульман – М.: Прогресс; Универс, 1993. – С. 13-14

3.         Котис Н.В. Теоретико-методологічні основи досліджень сектора домогосподарств у системі національної економіки / Н.В. Котис // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2011. – №1 (30). – С. 63 – 67Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info