zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ

 

Куліш Н.В.

Україна,м. Кіровоград,

Кіровоградській національний технічний університет

 

Аннотация: в статье рассмотрена роль образования как ключевого фактора обеспечения высокого уровня конкурентоспособности молодежной рабочей силы, что является определяющим звеном в обеспечении сбалансированности молодежного рынка труда, стабильного экономического роста и повышения уровня жизни населения, а также основой конкурентоспособности экономики Украины в целом.

 

З другої половини ХХ сторіччя суспільство охопили небувалі темпи науково-технічного розвитку, на зламі тисячоліть ці темпи набули бурхливого і всеосяжного характеру. Світ прямував до глобального інформаційного суспільства.

Глобалізація трансформувала земну кулю. Соціальна, політична та економічна активність суспільства в умовах глобалізації з легкістю перетинає кордони існуючих держав. Ці всеосяжні трансформації тісно пов’язані з невпинним розвитком нових технологій. У сучасному світі, у України, є лише два можливих напрямку розвитку. Або, нам доведеться зміритися з долею країни-аутсайдера, яка має більш низький рівень економічного розвитку. Або, ми повинні швидко оволодіти сучасними технологіями і способами виробництва для забезпечення високого рівня конкурентоздатності країни.

У зв’язку з тим, що системоутворюючим фактором будь-якого суспільства виступає людина, конкурентоздатність суспільства, у першу чергу, визначається соціальною конкурентоздатністю людської особистості. З огляду на майбутнє найбільшу увагу варто приділяти формуванню соціальної конкурентоздатності молодого працівника.

Поняття соціальної конкурентоздатності було впроваджено А.Я. Флієром. На його думку, це поняття складається з професійної стійкості, здатності до підвищення кваліфікації, соціальної мобільності особистості, її схильності до навчання, сприйняття новацій, здатності до зміни сфери професійної діяльності, бажання переходу до більш престижної праці та підвищення соціального статусу, рівня освіти та ін. [5]

Якісні характеристики працівника, що визначають його здатність виконувати ту чи іншу роботу, створюють найбільше багатство суспільства — людський капітал, основою формування якого є освіта і підготовка робочої сили.

Ще століття тому, В.І. Вернадський чудово розумів провідну роль освіти для досягнення державою конкурентних переваг. На його думку, «той народ, який зможе найбільш повно, найбільш швидко, найбільш досконало оволодіти новим знанням, досконало розвити його і використати у своєму житті, — отримає ту силу, досягнення якої та спрямування її на загальне благо є задачею будь-якої розумної державної політики» [4, С. 145].

Дійсно, сьогодні саме освіта визначає найголовнішу конкурентну перевагу високорозвиненої країни, якість її людського потенціалу. Невпинний та стрімкий науково-технічний розвиток суспільства значно підвищив роль та значення освіти у системі сучасного працевлаштування. Звичайно, добробут держави залежить від багатьох факторів, серед яких не останнє місце займають природні й геополітичні умови. Проте, забезпечення сьогодні сталого економічного розвитку можливо лише завдяки ефективному використанню людського капіталу, його медико-біологічних, освітніх, та моральних якостей. Так, розвиваючи теорію людського капіталу Т.Шульц відмітив, що деякі країни третього світу не змогли забезпечити гідний рівень життя своїм громадянам не зважаючи на наявність достатніх покладів корисних копалин та нафти [3, С. 21]. Як відмічає Комарова О.А. „економіка сучасних розвинених країн усе більше спирається на знання як чинник продуктивності праці та економічного зростання”. Не можна не погодитися з нею, що освітня сфера за сучасних умов стала продуктивною галуззю, яка „виробляє„ головну продуктивну силу сьогодення — освітній потенціал [1, С. 5]. Так, на початок ХХ століття вартість основних фондів в найбільш розвинених країнах удвічі перевищувала розмір нагромаджених інвестицій в людину. Проте, сьогодні співвідношення є зовсім протилежним. Наприклад, в Японії за оцінками експертів зараз понад 80% національного багатства зосереджено у формі людського капіталу [1, С. 28-29].

Відбулося відчутне прискорення темпів морального та функціонального зносу освітнього потенціалу. Якщо, ще в середині минулого століття більшості спеціалістів для успішної праці протягом всього життя фактично вистачало знань отриманих під час навчання в професійному освітньому закладі, то зараз такий працівник неминуче приречений на звільнення та безробіття. Це пояснюється не лише тим, що кожні 10-15 років відбувається подвоєння обсягу інформації, яку використовують у процесі роботи фахівці, а й тим, що інформація, особливо з технічних дисциплін, стає повністю застарілою та знецінюється протягом чотирьох – восьми років. Так, на думку зарубіжних вчених, повне оновлення обладнання на підприємстві варто проводити кожні п’ять – десять років [1, С. 36-38]. Тому, щоб не відставати від вимог сучасності, бути конкурентоздатними на ринку праці, молоді фахівці повинні не лише опановувати у двічі більший обсяг інформації, ніж наприкінці двадцятого століття, а ще й турбуватися про постійне оновлення отриманих знань та підвищення кваліфікації.

В.І. Марцинкевич обґрунтовує наявність прямої залежності між рівнем освітнього потенціалу особистості, виробничою цінністю працівника та рівнем його доходу. Він робить висновок, що по мірі зростання досвіду, значне підвищення рівня доходів властиво найбільш освіченій частині працівників, що обумовлює ефективність отримання вищих ступенів освіти [2, С. 175]. Таким чином, можна зробити висновок, що майбутнє молодих спеціалістів, українського суспільства, та України як повноцінної складової світової економіки буде залежати не лише від впровадження сучасного обладнання, забезпечення національної економіки власними економічними ресурсами, стабілізації політичної ситуації в країні та підтримки молодіжної частики робочої сили при працевлаштування, а у першу чергу від створення сприятливих умов для відтворення освітнього потенціалу молодих фахівців. Саме всеохоплююча безперервна освіта є єдиним шляхом подолання дисгармоній і неврегульованості сучасного ринку праці молоді. У доповіді ООН відмічається, що і у розвинених і у тих, що розвиваються країнах світу ринок праці молоді стає все більш конкурентоздатним. Як наслідок, збільшуються вимоги роботодавців до рівня освіченості працівника. У минулому, ступінь бакалавра була цілком достатньою, щоб отримати роботу в одному з секторів зайнятості. У даний час від молодих претендентів на робоче місце працедавці очікують диплом магістра та декілька років професійного досвіду [7]. Головний інженер «Форд Мотор», Луї Росс настановляє студентів-політехніків наступним чином: «У вашій кар’єрі знання — щось на зразок молока. Термін придатності надруковано на пакеті. Термін придатності інженерного диплому — близько трьох років. Якщо за цей час ви не поповните знання, отриманні в інституті, чимось новим, ваша кар’єра скисне» [6]. Таким чином, для високого рівня конкурентоздатності на рикну праці, а значить і для здійснення успішної кар’єри, за умов інформаційного суспільства, молодому спеціалісту доведеться забезпечити оновлення своїх професійних знань протягом всього життя. Така довічна освіта не можлива лише через використання звичайних курсів підвищення кваліфікації. Людина повинна зрозуміти необхідність свого повсякденного навчання, і повинна сама постійно здобувати нові знання шляхом використання методів неформального та інформального навчання.

Як бачимо, інформаційне суспільство охоплює не лише зміну і розвиток технології. В умовах інформаційного суспільства, головним економічним ресурсом стає інформація, а основною продуктивною силою — знання. Тому, всередині всіх змін перебуває, безпосередньо людина. Отже виникає необхідність серйозної соціально-психологічної адаптації індивіда до сприйняття інформаційних технологій. Недостатньо просто дати суспільству найбільш ефективну сучасну технологію, потрібно ще навчити її використовувати. Відсутність відповідних знань та навичок зробить нашого сучасника схожим на первісну людину якій запропонували замість палки екскаватор, який він, у наслідок відсутності необхідного рівня освіти, все одно не зможе використати. В інформаційному суспільстві освіта — стає важливою часткою щоденного життя, вчитися доводиться щогодини і протягом всього життя. Тому, лише використання всіх можливих шляхів отримання знань та навичок може створити передумови для забезпечення ефективної, перспективної зайнятості молодого покоління, що повинно стати запорукою неухильного економічного зростання та підвищення рівня життя в країні.

 

Список джерел

1.     Комарова О.А. Формування освітнього потенціалу суспільства: методологія, методика, практика / Ольга Альбертівна Комарова ; Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2011. — 584 с.

2.     Марцинкевич В.И. США: человеческий фактор и эффективность экономики / В. И. марцинкевич. — М. : Наука, 1991. — 239 с.

3.     Мельничук Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України / Д. Мельничук // Україна:аспекти праці. — 2009. — № 8. — С. 21—26.

4.     Мочалов И.И. В.И. Вернадский : Наука. Философия. Человек. Кн. 1 / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко. — Наука в исторических и социальных контекстах. М. : ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, 2008. — 408 с.

5.     Флиер А.Я. Культура как фактор национальной безопасности / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность, 1998, № 3. — С. 181—187.

6.     Шевчук О.Б. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути / О.Б. Шевчук, О.П. Голобуцький. — Київ : ЗАТ 'Атлант UMS', 2001. — 104 с.

7.     World Youth Report 2011: „Youth Employment: youth perspectives on the pursuit of decent work in changing times” / United Nations Department of Economics and Social Affairs — United Nations, 2011. — Режим доступу: http://www.unworldyouthreport.org/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info