zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА

 

Липчанко-Ковачик О.В.

Україна, м. Мукачево,

Мукачівський державний університет

 

Summary: The expediency of organization of communicative environment by means of optimization of foreign communication of philologists to be is grounded in the present article. It will help to form the students’ foreign communicative competence. The basic approaches of scientists for understanding the definition “ Foreign communicative competence” are concretized. The necessity of using pedagogical technologies of interactive character in training future philologists is also argued in the article under consideration.

Keywords: communicative competence, communication, philologists, interactive technologies.

 

Анотація: У статті обґрунтовано доцільність створення комунікативного середовища з метою оптимізації навчання майбутніх філологів іншомовному спілкуванню, що сприятиме формуванню у студентів іншомовної комунікативної компетентності. Конкретизовано основні підходи науковців до розуміння дефініції «іншомовна комунікативна компетентність». Аргументовано необхідність використання педагогічних технологій інтерактивного характеру в підготовці майбутніх філологів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікація, спілкування, філологи, інтерактивні технології.

 

Серед вирішення основних завдань навчання майбутніх філологів у вищій школі професійна підготовка передбачає і цілеспрямоване формування у них іншомовної комунікативної компетентності. Окреслене завдання передбачає не тільки знання іноземної мови, а й уміння вільно входити в іншомовне комунікативне середовище, що має особливо важливе значення для конкурентоздатного працівника, спроможного досягти вершин у професійній діяльності.

Водночас створення комунікативного середовища ґрунтується на використанні професійно спрямованих ситуацій в процесі навчання. Відтак актуалізується формування комунікативної компетентності студентів у змодельованих ситуаціях іншомовного середовища, а також здатності до творчого застосування знань з іноземної мови в умовах інтерактивного навчання. Такий підхід дасть змогу не тільки оптимізувати професійну підготовку майбутніх філологів шляхом організації іншомовної комунікативної взаємодії професійного спрямування, а й підготувати студентів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності вчителя.

Науковці розглядають іншомовну комунікацію у двох аспектах: як обмін інформацією (комунікативний аспект спілкування) і як взаємодію (інтерактивний аспект спілкування) [1]. З метою цілеспрямованого формування у майбутніх філологів умінь і навичок комунікативної взаємодії проводився категоріальний аналіз понять комунікація, спілкування, комунікативність [5]; використовуються мовні стратегії інноваційної освіти [7]; застосовуються наукові підходи до навчання спілкуванню, наприклад, засобами комунікаційного тренінгу [2]; враховуються психологічні особливості навчання іншомовного спілкування [4]. Науковці розглядають іншомовну професійно-спрямовану компетентність у структурі професійної компетентності фахівця [3] для досягнення вершин у мистецтві ділової комунікації [6].

Аналіз наукових досліджень свідчить, що успіх учителя-філолога у створенні комунікативного середовища з метою оптимізації навчання учнів іншомовному спілкуванню залежить від його рівня іншомовної комунікативної компетентності. Науковцями виокремлено три основні підходи до розуміння дефініції «іншомовна комунікативна компетентність» – це:

·       актуалізація базових навичок і вмінь, що передбачає готовність майбутніх філологів до прояву компетентностей у стандартних та нестандартних ситуаціях іншомовного спілкування;

·       комунікативні та пізнавальні здібності, пізнавальна активність, мотивація, креативність і готовність студента до іншомовного спілкування;

·       багаторівнева інтегральна особистісна якість, яка дозволяє окреслювати вершини професійного зростання, ставити і вирішувати завдання і проблеми різного рівня складності в галузі іншомовної взаємодії, що потребує готовності майбутнього філолога до використання ситуації інтерактивної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу.

Різні підходи науковців до розуміння наукової дефініції «іншомовна компетентність» дають змогу розглядає це поняття як складний феномен. Дослідники розуміють під цим терміном здатність людини спілкуватися однією, декількома чи усіма видами мовленнєвої діяльності; систему внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в конкретному середовищі ситуацій міжособистісної взаємодії; складну психічну функцію, що полягає у переробці та видачі інформації за допомогою іноземної мови в процесі спілкування; здатність людини виступати в якості суб’єкту іншомовного спілкування та організовувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних видах, що виявляються в кожній конкретній ситуації конкретними мовними засобами і способами.

Науковці виокремлюють різні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів, зокрема, впроваджуючи нові інноваційні форми та методи при вивченні іноземних мов. Так, у вітчизняній науці використання основних методик у викладанні іноземної мови у ВНЗ базувався на свідомо-порівняльному та свідомо-практичному методах, комунікативному підході, використанні інтенсивної методики, методу активного підключення та ін.

В останні десятиліття широко використовується комунікативний підхід до вивчення іноземних мов, у якому основна увага приділялася мові як засобу спілкування. На думку науковців, вивчення іноземної мови доцільно здійснювати в умовах, максимально наближених до особливостей спілкування людей цією мовою. Основні положення комунікативного підходу зводяться до того, що мова виступає системою для вираження значення, основна її функція – комунікація. Таким чином, формування іншомовної комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземних мов базується на реалізації конкретних функцій мови: особистісної; евристичної; регулюючої; інструментальної; функцій представлення, взаємодії, творчої уяви та ін.

Таким чином, комунікативний підхід до вивчення іноземної мови дає можливість студентам повною мірою реалізувати уміння та навички вільно спілкуватися в іншомовному середовищі і трактується як набуття комунікативної компетентності. Завдання викладача зводиться, в основному, до практичної допомоги студентам усіма доступними йому засобами та способами у процесі оволодіння мовою. Використання активної діалогічної міжсуб’єктної взаємодії на різних рівнях уможливлюється шляхом використання педагогічних технологій інтерактивного характеру, що не тільки спрямовується на оптимізацію професійної підготовки майбутніх філологів, а й на те, щоб навчити студентів використовувати інтерактивні технологій у майбутній професійній діяльності.

Отже, оволодіння студентами навичками професійно-орієнтованого спілкування сприятиме комплексному розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів на фоні загально професійної підготовки.

Подальші наукові пошуки спрямовуватимуться на розробку інтерактивних методик для одночасного вирішення двох завдань: формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів та підготовки студентів до використання інтерактивних технологій у майбутній професійній діяльності.

 

Список джерел і літератури

1.     Андреева Г. М. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) / Г. М. Андреева // Психология влияния. – СПб. : Питер, 2000. – С. 99–114.

2.     Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг: наука общения для всех / Биркенбиль В. Ф. ; пер. с нем. Н. Чупеева. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 352 с.

3.     Бурковська Л. Д. Іншомовна професійно-спрямована компетентність у структурі професійної компетентності фахівця / Л. Д. Бурковська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – Вип. 3. Ч. 2. – С. 62–66.

4.     Вереітіна І. А. Психологічні особливості навчання іншомовного спілкування / І. А. Вереітіна // Вища освіти України. – 2011. – Додаток 2 до №3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Том VІ (31). – С. 31–38.

5.     Прищак М. Д. Комунікація, спілкування, комунікативність: категоріальний аналіз / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 5–8.

6.     Сагач Г. М. Мистецтво ділової комунікації : навч. посібник / Г. М. Сагач. – К., 1997. – 265 с.

7.     Скубашевська О. Мовні стратегії інноваційної освіти / О. Скубашевська // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 51–55.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info