zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Пранова Є.В.

Україна, м. Київ, НУФВСУ

 

Анотація. У статті проводиться аналіз існуючих засобів формування здорового способу життя учителів фізичного виховання.

Ключові слова: фізичне виховання, вчителі, здоровий спосіб життя, формування.

 

Abstract. This paper analyzes the existing tools of healthy lifestyle of physical education teachers development.

Keywords: physical education, teachers, healthy lifestyle, development.

 

Наукові дослідження теоретичної літератури, присвяченої вивченню проблеми формування здорового способу життя, дозволяють говорити про необхідність вивчення особливостей її формування. Дослідженням подібних завдань в педагогіці і валеології займалися Т. Стефановська, В. Безрукова, Л. Семушина, Н. Нікітіна, В. Штоф, А. Шарафеєва, Ю. Якунін та ін.

При формуванні розуміння необхідності ведення здорового способу життя у вчителів фізвиховання необхідно враховувати досвід за рішенням аналогічних завдань в інших ВНЗ нашої країни і країн ближнього зарубіжжя. Так, А. Шарафеєва проводила дослідження в Татарському державному гуманітарно-педагогічному університеті, присвячене створенню такого середовища у ВНЗ, яке дозволяло б зберегти і примножити здоров'я учням в процесі отримання освіти. Дослідження проводилося в 2006 - 2007рр. Не можна не відзначити, що статистика дослідження була жахливою: число студентів-прихильників спортивних навантажень виявилося порівняльним з кількістю студентів, що віддають перевагу такому проведенню часу,що супроводжується вживанням пива та іншого алкоголю (і перші, і другі в межах 25%). Погодимося з автором у тому, що при такому критичному становищі справ необхідно передбачити комплексний підхід до формування поняття здорового способу життя, як однієї з базових складових ЗСЖ. З точки зору А. Шарафеєвої такий підхід повинен включати в себе виховні (наприклад, прилучення до спорту), освітні (якось введення тематичних спецкурсів), медичні (профілактичні бесіди з фахівцями) та ін. складові [1].

І. Якунін в своїй роботі «Цільова виховна програма формування здорового способу життя у старшокласників в умовах сільської школи» акцентує увагу на тому, що саме в період ранньої юності відбувається формування типу регуляції фізіологічних функцій [2]. Крім активного фізіологічного становлення в цей період відбувається також і активне формування світорозуміння, образа думки, соціальних переконань і поглядів. Перераховані вище обставини з точки зору автора є важливими факторами у вихованні принципів здоров’язбереження та примноження у старших школярів. Ми вважаємо, що подібні тенденції продовжують свій розвиток при досягненні студентського віку. Тому результати І. Якуніна застосовні в нашому дослідженні і відіграють значну роль. Вчений виділяє два основних напрямки діяльності при вирішенні проблеми формування здорового способу життя: просвітницький і напрям соціально-орієнтованої діяльності. Автором пропонується програма, метою якої є виховання у старших школярів свідомого розуміння необхідності у здоров'ї, удосконалення навичок фізкультурної діяльності, сприяння узгодженому розвитку фізичних навичок, рухових умінь і морально-психологічних якостей

У нашому науковому дослідженні підходів до формування валеологічної спрямованості ми брали до уваги роботи Ю.Науменко, який впроваджував ідеї формування здорового способу життя і в освіту, і у виховання. Незважаючи на те, що його ідеї впроваджувалися в шкільне середовище, результати цих нововведень важливі і значущі для нашого дослідження, вони знаходять своє застосування і в сфері вищої освіти. Ю. Науменко вважає, що в ході отримання освіти, зокрема валеологічної, основний акцент повинен бути зроблений не стільки на принципах здоров’я збереження, скільки на формуванні знань, умінь і навичок, відповідних навичкам, що формують націленість освіти і виховання на здоров'я. Створення умов для подібного виховання стає можливим при формуванні виховно-освітнього середовища, в якому культивуються принципи самовдосконалення особистості.

З нашої точки зору не можна недооцінювати психологічний напрям здоров’яформування. Відзначимо, що в розробці цього напрямку є необхідним комплексний психолого-педагогічний підхід, який полягає в постійному супроводі учнів в освітньому процесі під спільним наглядом шкільного психолога і соціального педагога. Основними завданнями психолого-педагогічного спрямування є:

·       випередження можливих проблем у психологічному, соціальному розвитку учнів;

·       надання допомоги учням у вирішенні проблем, пов'язаних з навчанням і соціалізацією;

·       психологічний супровід освітніх програм. Наприклад, надання допомоги в реалізації деяких функцій навчального процесу (діагностичної, прогностичної, корекційної і т.д.). Ця допомога може полягати в дослідженні початкових можливостей учня і темпів його розвитку, у створенні та спільної реалізації програми заходів, спрямованих на корекцію можливих відхилень у розвитку;

·       удосконалення психолого-педагогічної культури всіх учасників освітнього процесу, включаючи батьків [3].

Одним з пріоритетних напрямків психолого-педагогічної підтримки розвитку та виховання підростаючого покоління ми бачимо формування в учнів свідомого вибору на користь здорового способу життя, усвідомлений розвиток навичок самовдосконалення, саморегуляції в будь-яких , в т.ч. стресових, ситуаціях . Крім того, ми вважаємо, що в сучасній ситуації підвищених ризиків для здоров'я з боку соціальної сфери ( рекламні кампанії , повсюдно просувають алкогольну і тютюнову продукцію, практично безконтрольний обіг медичних препаратів та синтетичних наркотиків і т.д.) необхідно своєчасно інформувати про них молодь, переконувати у важливості дотримання правил здорового поведінки, формувати навички здорового способу життя. Для підвищення ефективності формування подібних навичок пропонуємо використовувати максимально широкий спектр інтерактивних впливів: тренінги, командні та індивідуальні рольові ігри, ситуаційне моделювання і пр. Так, наприклад, абсолютна олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська, що займається активною пропагандою активного і здорового способу життя, вже кілька років поспіль організовує сімейний літній відпочинок здоров'яформуючого напрямку. Так, на протязі всього періоду перебування (від двох тижнів) , родини беруть активну участь у різних спортивних заходах, освітніх та розважальних програмах , спрямованих на формування у слухачів базових навичок здорового способу життя. Відзначимо, що з нашої точки зору, особливою цінністю подібних педагого-валеологічних впливів на слухачів є те, що проводиться навчання відразу всіх членів сім'ї, знання та навички, необхідні для успішного впровадження принципів здорового способу життя, засвоюються відразу декількома поколіннями. Комплексна програма перебування включає в себе і освітню частину (вивчення іноземних мов із застосуванням сучасних методик), і творчу (учасникам програми надається можливість займатися ліпленням, малюванням, моделюванням, розвивати акторську майстерність і т.п.), і здоров'яформуючих , яка окрім безлічі різноманітних спортивних заходів включає в собі і базову теоретичну підготовку про здоровий спосіб життя.

Стаття мала за мету проведення аналізу існуючих засобів формування здорового способу життя учителів фізичного виховання. Отже теоретико-методологічний аналіз літературних джерел дозволив нам описати деякі з них. Наші подальші наукові розвідки ми плануємо присвятити розробці методів формування навичок здорового способу життя у вчителів фізичного виховання.

 

Література:

1.     Шарафеева А.Ф. Функции превентивной педагогики в создании здоровьесберегающей среды обитания в вузе (из опыта работы Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета)/ Шарафеева А.Ф. Педагогическое обеспечение работы с молодежью: Материалы научно- практической конференции./- Ярославль: Изд-во «Литера», 2008.

2.     Якунин Ю.И. Целевая воспитательная программа формирования здорового образа жизни у старшеклассников в условиях сельской школы/ Якунин Ю.И. Социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе./ науч.ред. Н.Ф. Басов. - Кострома: КГУ им. H.A. Некрасова, 2002.

3.     Науменко Ю.В. Проектирование здоровьеформирующего образования / Науменко Ю.В. Стандарты и мониторинг в образовании. - 2004. - №5.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info