zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 378.147.88+618.2-082

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ НИРОК: ЛЕПТОСПІРОЗ, ГЕМОРАГІЧНІ ГАРЯЧКИ З НИРКОВИМ СИНДРОМОМ»

 

Пришляк О.Я., Винник Е.Ю., Бойчук О.П.

Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ Івано-Франківський національний

медичний університет

 

Abstract: The article contains methodological approaches to studies of the actual problems of infectology and concerning of doctors of different specialties. Trainng are appropriate conducted using interactive teaching methods with students, subordinators, interns. Use the method works in small dynamic groups , the method of the incident, a business game. Such training develop communication skills, initiativeness and responsible of students for timeliness and correctness of professional activities.

Keywords: interactive teaching methods, method of the incident, business game.

 

Резюме: У статті подані методологічні підходи до проведення заняття з актуальної проблеми інфектології, яка стосується лікарів різних спеціальностей. Заняття доцільно проводити за допомогою інтерактивних методів навчання зі студентами, субординаторами та інтернами. Використовують метод роботи в малих динамічних групах, метод інциденту, ділову гру. Такі методи розвивають комунікативні здібності, ініціативність та відповідальність студента за своєчасність та правильність професійних дій.

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, метод інциденту, ділова гра.

 

 «Те що я чую - я забуваю,

те що я бачу - я запам’ятовую,

те що я роблю - я вмію»

(Конфуцій)

 

Вступ. Сучасний рівень розвитку медичної науки і практики висуває підвищені вимоги до майбутніх лікарів за ступенем освоєння практичних навичок і умінь, здатності швидко орієнтуватися в складних клінічних ситуаціях, максимально наближених до практичної охорони здоров’я. Сучасні вимоги до фахівця породжують нові підходи до його підготовки.

Інтерктивні методи навчання - це способи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які спонукають їх до активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння матеріалом, коли активний не тільки викладач, але і студенти [1].

Що можна віднести до інтерактивних методів навчання? Це методи, в основі яких лежить спілкування. Результатом такого спілкування є вирішення проблеми, розв’язання задачі, знаходження шляхів вирішення критичної ситуації. Головним є те, що спілкування у навчальному процесі є не просто обміном думками або знаннями, на основі такого обміну активізується інтелектуальна діяльність, народжується нове знання, формується вміння, в першу чергу, використовувати теоретичні знання у конкретній ситуації, комбінувати знання з різних галузей, зважати на думку іншої людини, колективно працювати над вирішенням проблеми, приймати чужий досвід, брати на себе відповідальність за прийняте рішення, за результати власної дії, керувати та підкорятися, вгамовувати власні амбіції в ім’я загальної справи [2]. Інтерактивне навчання - навчання, побудоване на взаємодії всіх учнів, включаючи педагога. Ці методи найбільше відповідають особистісному підходу, так як вони припускають навчання як студента так і педагога. Педагог частіше виступає лише в ролі організатора процесу навчання [1]. Інтерактивні методи не призначені для оволодіння базовими теоретичними знаннями, такі знання здобуваються студентами індивідуально на лекціях, роботою з підручниками, відповідними джерелами інформації [3]. Отже, інтерактивні методи вирішують триєдине завдання: навчати, виховувати, розвивати особистість, формувати професійні та соціальні якості фахівця [2].

На жаль, на сьогодні інтерактивні методи навчання ще мало застосовуються у навчальних закладах. На клінічній кафедрі найкращий метод оволодіння професійною компетенцією лікаря - це безпосередня робота з хворими. Проте, часто ми не маємо достатньо можливостей проводити навчання студентів біля ліжка хворого з діагнозом, який відповідає темі заняття. Особливо це стосується інфекційних хворих. Це пов’язаноз епідеміологічними особливостями проявів інфекційних захворювань. Таким чином, важливим способом придбання як теоретичних, так і практичних знань вважається використання інтерактивних методів навчання.

Проблема лептоспірозу та геморагічної гарячки з нирковим синдромом (ГГНС) полягає в тому, що тяжкість перебігу окремих клінічних форм з швидким наростанням клінічної симптоматики становить нерідко реальну загрозу для життя хворого. Крім того, поліорганність уражень, яка проявляється поліморфізмом клінічних проявів, часто стає причиною діагностичних помилок - при первинному зверненні [3]. Останнім часом майже в усіх областях України відмічають значне зростання захворюваності на лептоспіроз та ГГНС, тому знання цієї теми набуває важливого значення в першу чергу для сімейного лікаря, а також для реаніматологів, хірургів, урологів. Виходячи з вищесказаного, основним завданням для викладача на практичному занятті є формування у студента базових клінічних вмінь для оперування системою теоретичних знань, належних практичних навичок з метою ранньої діагностики захворювання та своєчасного надання медичної допомоги, особливо на первинному рівні [1].

Основна частина. Суть методу інтерактивного навчання заключається в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Під час навчання студенти вчаться взаємодії, вмінню спілкуватись з іншими, критично мислити та приймати продумані рішення [4].

Навчальні цілі впроваджуваного методу: розвинути клінічне мислення, розвинути творчу активність студента на етапі оволодіння професійними вміннями.

Виховні цілі: розвинути комунікативні здібності, здатність працювати у «команді», ініціативність та відповідальніть студента за своєчасність та правильність професійних дій [3].

Методичний сценарій практичного заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання.

На підготовчому етапі викладач визначає навчальні цілі та актуальність теми заняття, проводить контроль вихідного рівня знань та вмінь. Методом контролю на даному етапі є: індивідуальне опитування, письмовий контроль, вирішення типових задач, що дозволяє перевірити репродуктивний рівень знань.

На основному етапі студентам надаються необхідні додаткові інформаційні матеріали для виконання завдань: професійні алгоритми для формування вмінь та навиків, нетипові ситуаційні задачі, історії хвороби. Викладач також інформує студентів про критерії і шкалу оцінювання знань, контролює та корегує виконання завдань [5]. Студентам пропонується виконати інтерактивні завдання.

A.    Метод роботи в малих динамічних групах.

Заняття в малих групах дозволяють учням набути навичок співпраці та інші важливі міжособистісні навички. Цей варіант навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння [6]. Групи формуються по 3 людини, навчальний матеріал ділиться на 4 частини, кожна мала група отримує певне завдання (вивчення блоку інформації, наприклад диференціальної діагностики лептоспірозу з іншими захворюваннями). Після вивчення своєї теми (на роботу кожної групи відводиться приблизно 5-7 хвилин) члени першої групи розподіляються в інші групи і пояснюють свій матеріал. Таким чином, формуються 3 нові малі групи по 4 людини з новим завданням. Після цього початкові групи знову об’єднуються. Тепер члени другої групи розподіляються в інші малі групи і пояснюють свій матеріал. Потім цей вид роботи виконують решта груп. По завершенні роботи малих динамічних груп, викладач проводить контроль знань методом індивідуального опитування за допомогою таблиць диференціальної діагностики. Робота кожного студента оцінюється і членами інших малих груп у ході роботи кожної малої групи.

В. Метод інциденту [1].

Клінічне навчання студентів випускних курсів сфокусоване на вирішенні проблем, які часто вимагають у лікаря прийняття негайного рішення. Метою методу інциденту є підготовка студента до самостійної діяльності в умовах, пов’язаних із загрозою життю хворого. Студенту дається конкретна коротка ситуація ургентного стану, що вимагає прийняття швидкого рішення. Він імітує роботу лікаря первиної ланки медичної допомоги, лікаря стаціонару і т.д.

Приклад ситуації: До Вас як до сімейного лікаря звернувся хворий 43 років на 6-ий день хвороби. Захворів гостро, температура тіла 39,0 0С, одноразове блювання, біль у литкових м`язах. Під час огляду: в свідомості, адекватний, температура тіла 37,2 0С, язик сухий з білим нашаруванням, шкіра та склери іктеричні, є петехіальний висип на кінцівках. ЧД 32/хв., пульс 110/хв., АТ 115/40 мм. рт. ст. Пальпація м`язів стегон і гомілок посилює біль. Симптом Пастернацького позитивний. Близько доби не було сечовипускання. Ваш діагноз і тактика.

Аналіз випадку проводиться за 0,5-1,5 хвилини. Оцінюється не глибина теоретичних знань, а швидкість і алгоритм надання допомоги хворому. Відповідь має бути безпомилковою. Методика інциденту ефективно активізує клінічне мислення студента, відпрацьовує швидкість прийняття рішень в екстремальних ситуаціях.

С.        Ділова гра.

Гра ролей - важливий метод навчання, оскільки дозволяє студенту більш адекватно реагувати на незнайомі і складні ситуації Методика підготовки та проведення ділових клінічних ігор складається з наступних етапів [1]:

І. Підготовчий. На даному етапі викладач ознайомлює студентів з темою гри, визначає набір ролей, підготовлює реальну медичну документацію.

Приклад ситуації: Мати викликала дільничного лікаря до хворого сина 18-ти років з приводу «грипу» на 4-ий день хвороби: температура тіла утримується в межах 38,0-39,0 0С, катаральні явища відсутні, головний біль, біль у литкових м’язах. Вдома приймає флюколд, фервекс. Живуть у приватному будинку. Під час огляду: загальмований, температура тіла 38,7 0С. Гіперемія обличчя, кон’юнктив, на м’якому піднебінні петехії. Виявлено ригідність м’язів потилиці та позитивний симптом Керніга. Пульс 110/хв., АТ 110/85 мм. рт. ст. Печінка виступає з-під реберної дуги на 3 см, пальпується селезінка. Пальпація литкових м’язів болюча. Симптом Пастернацького позитивний, сеча червонуватого кольору, близько 200 мл за добу.

II. Хід гри. Викладач починає гру з вихідної лікарської ситуації і призначає першого студента на роль матері хворої, яка викликає дільничного лікаря (іншого студента); той, у свою чергу, обирає лікаря швидкої допомоги, лікаря районної лікарні і т.д. Доцільність всіх прийнятих рішень фахівцями обов’язково обгрунтовується. Крім того, викладач надає функції експерта кращому студенту, який може вводити різну додаткову інформацію, що ускладнює ситуацію (зміна стану хворого, відсутність лікарських препаратів та їх адекватна заміна та ін.). Додаткова інформація може бути також поведінкового характеру - відмова хворого від госпіталізації, скарга хворого або його родичів та інше. У цих випадках гра дає можливість випробувати своє спілкування в різних ситуаціях і оцінити себе, а також партнерів по групі.

III. Розбір гри. Експертами проводиться аналіз вдалих і невдалих рішень і дій всіх учасників гри. Кожен зі студентів так само може викласти свою точку зору на програні ситуації, визначити оптимальність їх реалізації.

На підсумковому етапі викладач проводить заключний контроль, резюме заняття, оцінює якість, точність, правильність виконання у відповідності до вимог алгоритму практичних навичок та діагностики набутих професійних вмінь.

Висновок. Таким чином, введення у навчальний процес інтерактивних методів навчання дозволяє вирішити нагальні потреби у підготовці фахівця нового типу, адекватного вимогам сучасного суспільства, фахівця, який здатен шукати рішення у співпраці з колегами, в активному обміні знаннями [2]. Підготовка лікаря передбачає не лише засвоєння студентами інформаційних знань, а й формування лікарського клінічного способу мислення. Такі форми навчання необхідно впроваджувати на клінічних кафедрах вищих медичних навчальних закладів. Крім того, впровадження нових методологічних підходів до проведення практичного заняття на основі широкого використання інтерактивних методів навчання підсилює мотивацію викладача до підвищення психолого-педагогічних компетенцій у своїй професійній діяльності.

 

Література:

1.     Артюхіна А.І., Интерактивные методы обучения в медицинском ВУЗе: Навчальний посібник / А.І. Артюхіна, В.І. Чумаков. Кафедра соціальної роботи з курсом педагогіки та освітніх технологій, ВДМУ, 2011 -32 с.

2.     Січкарук О.І. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: Навч.-метод. посібник /О.І.Січкарук. – Київ: Таксон, 2006. – 88 с.

3.     Голубовська О.А. Інфекційні хвороби. - Київ: ВСВ «Медицина», 2012. - с. 551-563.

4.     Нікіфорова Т.О. Методична розробка міждисциплінарного практичного заняття на тему «Грип у вагітних в умовах пандемії» із застосуванням інтерактивного методу аналізу конкретних проблемних ситуацій/Т.О. Нікіфорова, Т.П. Яремчук, М.М. Чуйко // Медична освіта, №1, 2013. – с. 55-58.

5.     Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять у медичних вузах / В.Є. Мілерян. - Київ: НМУ, 2006. – 187 с.

6.     Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: навч.-метод. посібник /О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info