zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Шехавцова С.О.

Україна, м. Луганськ,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Abstract: The article deals with the student’s designing their own prospective professional and pedagogical activity in the University. The essential idea of the article is that the designing pedagogical activity promotes to develop students’ subjectivities in the professional and pedagogical training in the University.

Key words: student’s designing, professional and pedagogical activity, students’ subjectivities

 

На сьогодні сучасній школі потрібні педагоги-професіонали, фахівці з високим рівнем загальної і професійно-педагогічної культури, особистісним потенціалом, який сприяв би самовдосконаленню та індивідуальному творчому підходу до власної педагогічної професії та стимулював в українському суспільстві інтерес до результатів професійно-педагогічної діяльності педагогів-новаторів та педагогів-методистів.

Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо не тільки у формуванні таких особистісних якостей студентів як самовизначення, креативність, здатність до рефлексії, ініціативність, а й формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності, що сприятиме прагненню до безперервного професійно-особистісного розвитку протягом життя. В основі формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності полягає фактор розвитку внутрішнього середовища особистості, активність та потреба в самореалізації в майбутній професійній діяльності.

Усвідомлення студентом своїх потенційних можливостей, перспектив, свого особистісного та професійного розвитку сприяє постійному експериментуванню, творчому пошуку, що, з одного боку надає відчуття свободи, а, з іншого – потребує відповідальності за власні дії, вчинки. В цьому контексті доречне зауваження Л. Мітіної, яка виділяє чотири стадії оптимізації особистості та поведінки студента: підготовку, усвідомлення, переоцінку та дія. Така модель поєднує основні процеси зміни поведінки: мотиваційні, когнітивні, афективні, поведінкові.

А. Маркова обґрунтувала професійно орієнтовну періодизацію становлення професіоналізму, при цьому науковець пропонує у якості критерію визначення етапів становлення професіоналу обрати рівні професіоналізму особистості. Науковець виділяє такі рівні:

1) до професіоналізм, який вміщує етап первинного ознайомлення з професією;

2) професіоналізм складається із трьох етапів: адаптації до професії, самоактуалізації і вільного володіння професією у формі майстерності;

3) суперпрофесіоналізм також складається із трьох етапів: вільного володіння професією у формі творчості, оволодіння низькою суміжних професій, творчого самопроектування, тобто самого себе як особистості;

4) непрофесіоналізм – виконання праці невідповідно до норм в контексті деформації особистості;

5) після професіоналізм – завершення професійної діяльності [2, с. 57 – 57].

У межах нашого дослідження нас цікавить стадія професійного становлення майбутніх фахівців із вступом до вищого навчального закладу. Соціальна ситуація характеризується новою соціальною роллю майбутніх педагогів.

На цьому етапі важливим концептуальним положенням є формування суб’єктності студента до професійно-педагогічної діяльності в університеті та ідея проектування майбутньої педагогічної діяльності студентів.

Слід зазначити, що в основі проектування в професійно-педагогічній підготовці студентів лежать уявлення про здатність студента до саморозвитку та самореалізації. Професійно-педагогічна підготовка студентів передбачає використання таких форм та методів, які сприяють створенню умов для творчої самореалізації майбутнього педагога, його саморозвитку.

Проектування власної професійно-педагогічної діяльності були об’єктом дослідження таких видатних науковців як О. Абдуліна, М. Боритко, А. Маркова, Л. Мітіна, В. Сластьонін та ін.

Щодо сутності поняття проект, то в перекладі – це план, задум, натомість, проектування в професійної діяльності педагога передбачає актуалізацію його індивідуально-творчого аспекту.

Важливий нюанс підкреслює Т. Смиковська, коли пише, що „педагогічне проектування спрямоване на вирішення завдань розвитку, перетворення, вдосконалення, вирішення протиріч у функціонуванні систем, модернізації педагогічних процесів в конкретних умовах”, тобто проектування є невідривною умовою формування суб’єктності майбутнього викладача [3, с. 12].

Якщо у педагогічному розумінні під суб’єктом педагогічної діяльності розуміється носій предметно-практичної діяльності й пізнання, джерелом свідомої цілеспрямованої активності, то проявляючи активність в професійно-педагогічній діяльності, майбутній педагог досягає усвідомленої реалізації мети, яку він встановлює перед собою або викладач. Саме тому, на думку М. Боритка, в процесі самопроектування усвідомлюються смисли діяльності майбутнього педагога та оформлюються в професійні цінності, а також відбувається професійно-педагогічне становлення. Науковець додає, що якщо рефлективність забезпечує усвідомлення педагогічних цінностей, тобто надання їм особистісної значущості, то проектування забезпечує зворотній процес усвідомлення смислів [4, с. 88 – 90]. Таким чином майбутній педагог отримує суб’єктність без якої неможлива повноцінна професійно-педагогічна підготовка студентів до професійно-педагогічної діяльності.

Таким чином, важливим концептуальним положенням формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності є: по-перше, ідея про послідовний перехід студентів від одного професійно-педагогічної підготовки до наступного; по-друге, отримання студентами суб’єктного досвіду, який передбачає активність та відповідальність до професійно-педагогічної діяльності, що сприяє здійсненню різного роду зіставлень, порівнянь та усвідомленню, оцінюванню педагогічних процесів, що відбуваються у навчально-виховному процесі університету; по-третє ідея інтерпретації механізмів формування суб’єктності студентів полягає в проектуванні майбутньої педагогічної діяльності студентів, в педагогічній практиці та в особистісному саморозвитку.

 

Література

1.     Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя: монография / Л. М. Митина. – М. : Логос, 2004. – 320 с.

2.     Маркова А. К. Психология профессионализма: монографія / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1996. – 292 с.

3.     Смыковская Т. К. Технология проектирования методической системы учителя математики и информатики: монография / Т. К. Смиковская. – Волгоград, 2000. – 250 с.

4.     Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности : монография / Н. М. Борытко. – Волгоград.: «Перемена», 2001. – 181 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info