zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

Шевцова С.А.,

Нагорна В.О., Черняк Г.С.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 

Abstract: In the article condition and perspectives of development of domestic innovation activities have been analyzed. The main problems and barriers of innovative area have been defined. The main sources of financing of the investment-innovative activity of enterprises in economy`s real sector are studied and the possibilities of their extension and the efficient use are analyzed. A significant potential, which is not applied at the present time, to attract additional financial resources is revealed, and some proposals as for its use are substantiated.

Keywords: innovation, innovative activity, investments, sources of financing, modernization of production, development of industry.

 

Анотація: у статті проаналізовано стан та перспективи розвитку вітчизняної інноваційної діяльності. Визначено основні проблеми та перешкоди розвитку інноваційного середовища країни. Досліджено основні джерела фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектору економіки,проаналізовано можливості їх розширення та ефективного використання. Виявлено значний потенціал залучення додаткових фінансових ресурсів, який на сьогодні залишається незадіяним, та обгрунтовано пропозиції щодо його використання.

Ключові слова: інновації,інноваційна діяльність,інвестиції, джерела фінансування,модернізація виробництва,розвиток промисловості.

 

Важливою умовою реалізації інвестиційно-інноваційних проектів модернізації національної економіки є залучення необхідних для цього фінансових ресурсів. За статистичними даними основним джерелом фінансування інновацій в Україні є власні кошти підприємств (у різні роки – від 60% до майже 90% загальної суми витрат на такі цілі).Власні джерела інвестицій підприємств у порівнянні з залученими та позиковими характеризуються простотою і швидкістю залучення,високою віддачею за критерієм норми прибутковості капіталу,оскільки не вимагають сплати позикового відсотка у будь-яких його формах. Використання власних ресурсів істотно знижує ризик неплатоспроможності й банкрутства підприємства і при цьому управління цілком зберігається в руках його власників. Разом з тим власні джерела обмежені, не дозволяють значно розширити інвестиційну діяльність за сприятливої кон`юнктури ринку. В 2011 році обсяги інвестування в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств зросли у порівнянні з попереднім роком номінально у 1,59 рази. При цьому питома вага цього джерела фінансування залишилась майже незмінною — на рівні 53-59% [1].

Фінансова підтримка інноваційної діяльності підприємств за рахунок коштів державного бюджету залишається вкрай низькою. Навіть у 2010-2011 рр., коли інвестиційні видатки з державного бюджету стрімко нарощувалися (здебільшого, у зв'язку з підготовкою до Євро-2012) і досягли 5% ВВП (близько 10 млрд. дол., або 27% доходів зведеного бюджету), за рахунок бюджетних коштів було профінансовано лише 1% загальних витрат на інновації.Тим часом кошти державного бюджету мають особливо важливе значення для реалізації інвестиційно-інноваційних програм і проектів в економіці,адже ряд заходів, необхідних для їх успішного здійснення, не може бути профінансований за рахунок інших джерел. Зокрема, це розвиток інноваційної інфраструктури; надання державної підтримки у вигляді здешевлення кредитів; співфінансування; надання державних гарантій щодо проектів, які передбачають впровадження сучасних технологічних процесів та енергозберігаючих технологій. Кошти на такі заходи необхідно передбачати у бюджетах окремим рядком у максимально можливому обсягу та збільшувати за рахунок надходжень від приватизації. Особливої уваги вимагає контроль за їх ефективним використанням [2].

До джерел фінансування реального сектораекономіки відносять заощадження домогосподарств, які, за наявності ефективного механізму трансформації, перетворюються на капітал, необхідний для зростання й розвитку виробництва. Заощадження домогосподарств розвинутих країн інвестуються переважно у корпоративні цінні папери, активно залучаються до обігу через фондовий ринок, інвестиційні фонди, страхові компанії та пенсійні фонди. В Україні населення традиційно зберігає заощадження у вигляді готівки та банківських вкладів. За останні роки обсяг депозитів населення в українських банках істотно зріс і, станом на 1 серпня 2012 р., склав 342 млрд. грн. (або 42,75 млрд. дол. у валютному еквіваленті), що є на 5% більше, ніж до кризи 2008-2009 рр. До інших форм розміщення заощаджень, спрямованих на прямі та опосередковані інвестиції у цінні папери, більшість населення ставиться з недовірою. Істотна проблема і в тому, що на руках населення перебуває понад 50 млрд. дол. та, згідно з інформацією НБУ станом на 1 лютого 2012 р., 185 млрд. грн., які виключаються з інвестиційного процесу, спричиняють одночасно і зменшення споживання, і скорочення інвестиційних ресурсів суспільства. Головною причиною цієї ситуації є недостатньо ефективна діяльність вітчизняного фондового ринку [3].

Вирішити проблему модернізації вітчизняної промисловості, з огляду на величезний обсяг потрібних для цього фінансових ресурсів неможливо без залучення іноземних інвесторів. Особливе місце у структурі світового ринку позикових капіталів займають міждержавні банки і валютні фонди. Основними джерелами надання відповідних коштів є МВФ, Світовий банк та ЄБРР, співробітництво з якими є для України доцільним з огляду на хронічний дефіцит бюджетів, періодичне виникнення труднощів із стабільністю валюти, недостатність коштів для проведення необхідних реформ тощо.

Серед іноземних інвесторів доцільно виокремити офшорні компанії, які фактично належать резидентам України. Ці компанії є номінальними власниками багатьох вітчизняних підприємств, приватизованих за рахунок частини тіньових капіталів, вивезених з України за роки незалежності без оподаткування. За оцінками експертів, за 21 рік було виведено до офшорів 167 млрд. дол., тобто кожного року з української економіки йшло по 8 млрд. дол. Україна входить до країн-"лідерів" за обсягом відпливу тіньового капіталу з країни, і цей капітал має розглядатися як потужний незадіяний інвестиційний ресурс [4].

Зазначені капітали можуть уже найближчим часом стати потужним стартовим поштовхом для оновлення економіки України та прискореного підвищення її конкурентоспроможності. Для цього, на наш погляд, необхідно прийняти політичні рішення, спрямовані на стимулювання власників цих капіталів до їх використання для модернізації своїх же українських підприємств і створення нових імпортозаміщуючих виробництв, без втрати контролю над цими ресурсами.

Висновки. Для модернізації економіки України необхідні величезні інвестиції, що вимагає використання усіх зазаначених національних та іноземних джерел фінансування. Україна повинна використовувати позитивний досвід розвинених країн щодо застосування інструментів стимулювання інноваційної діяльності ,зокрема з підтримки інвестиційно-інноваційних програм з боку держави,державних гарантій та пільгового кредитування інноваційних проектів, формування венчурних фондів та технологічних парків та ін.

Для найбільш повного використання наявного фінансового потенціалу та прискорення інноваційного розвитку економіки необхідними є:

1. забезпечення економічної та політичної стабільності,детенізація економіки для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні та залучення коштів приватних іноземних інвесторів та міжнародних фінансових установ;

2. посилення протидії з боку ДПА України вивезенню з України через офшорні компанії тіньових капіталів та стимулювання їх власників до залучення капіталів на модернізацію українських підприємств,та створення нових інпортозаміщуючих виробництв;

3. подальший розвиток вітчизняного фондового ринку та створення сприятливих умов для залучення заощаджень населення в інвестиції у придбання корпоративних цінних паперів;

4. підвищення ролі ринку венчурного капіталу ,що повинен стати основою розширення бізнесу на стадії впровадження інноваційних проектів.

 

Список використаних джерел

1.     Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України — 2013.-№5.-С.30-37

2.     Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку: матеріали четвертої міжнар. наук. - практ. Конф. 24-26 квіт.2013.,м.Дніпропетровськ/ ред.кол.: В.Я.Швець [та ін.] - Д.: НГУ, 2013 — 107 с.

3.     Закон України “Про інноваційну діяльність” [Електронний ресурс ], - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4.     Державний комітет статистики України [Електронний ресурс],- Режим доступу: http:// ukrstat.gov.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info