zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

 

Степаненко А.І.

Україна, м. Миколаїв,

ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж”

 

Abstract. The article tells us about the importance of modern information technologies in teaching students It was found the basic directions of using information technologies in the educational process as the way of the forming information culture of students of polytechnic colleges.

Keywords: communication , information technology, hypertext.

 

Анотація. У статті розкрито значення сучасних інформаційних технологій в навчанні студентів. Встановлено основні напрямки використання інформаційних технологій в навчальному процесі як засобу формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів.

Ключові слова: комунікація, інформаційні технологій, гіпертекст.

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується інтенсивною розробкою комп'ютерних технологій, які реалізуються у всіх галузях діяльності людини, створюючи глобальний інформаційний простір нашого світу. Відомо, що швидке зростання комп'ютерних технологій обумовлює потребу у висококваліфікованих фахівцях, здатних швидко і ефективно реагувати на зміни в сучасному світовому просторі.

Відомо, що інформаційні технології додають суспільству нову якість і задають впливу на його культуру. Поняття “культура” включає продуктивні знання людини, культуру праці і спілкування, етичні цінності. У інформаційному суспільстві не менш важливого значення набуває інформаційна культура. Її основа – знання про інформаційне середовище, закони її функціонування, уміння орієнтуватися і працювати з інформаційними потоками. Отже, актуальною є проблема професійної підготовки фахівця, який матиме певну фундаментальну інформаційно-комп'ютерну освіту, що дасть йому додаткову мобільність, можливість швидше орієнтуватися і перебудовуватися в інформаційній складовій своєї професійної діяльності.

Поняття інформаційна культура почало використовуватись разом з розвитком інформаційних технологій. Дослідження цих понять знайшли відображення у працях В.М. Монахова, В.В. Давидова та інш.

Враховуючи стан ринку праці і перспективи його розвитку, студенти, що володіють інформаційною культурою, характеризуються наступними якостями: високий рівень розвитку інтелекту, здібність до інновацій, творчий потенціал, навики стратегічного мислення, планування і управління, компетентність в суміжних областях, напрацьоване комунікаційне середовище, уміння шукати, аналізувати і обробляти інформацію, отримуючи нові знання, уміння швидко і ефективно приймати рішення, професійне використання сучасних мережевих технологій і сучасних технічних засобів.

Інформаційна культура студента політехнічного коледжу певною мірою пов'язана з іншими видами культур — правовою, національною, духовною, політичною, моральною, інтелектуальною, психологічною, педагогічною, естетичною, логічною, технічною тощо.

Функціонування інформаційної культури студента політехнічного коледжу доцільно розглядати за основними видами інформаційної діяльності: одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Де, в свою чергу, функціонування інформації пов'язане з такими основними поняттями: інформаційна діяльність, інформаційний запит, документ в інформаційних відносинах, інформаційна продукція, інформаційна послуга, інформаційні потоки, інформаційні бар'єри, інформаційний потенціал, інформаційний режим, інформаційні системи, інформаційні процеси, інформаційний фонд.

Аналіз теоретичних досліджень дав можливість виділити дидактичні основи формування інформаційної культури у студентів політехнічних коледжів, а саме:

·       аналіз структури і змісту об’єктів майбутньої професійної діяльності студентів політехнічних коледжів;

·       актуалізація узагальнених способів пізнавальної діяльності майбутнього фахівця засобами інформаційних технологій;

·       організація навчально-пізнавальної взаємодії в політехнічних освітніх системах засобами інформаційних технологій;

·       розробка і реалізація адекватних змісту пізнавальної професійної діяльності інформаційних засобів оцінки і контролю якості результатів цієї діяльності.

Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів може здійснюватися, виводячи на головні позиції комунікації та володіння технологією раціонального використання інформаційних ресурсів. Саме завдяки комунікації здійснюється смислове відтворення суспільства, в якому кожна соціальна підсистема створює і передає інформацію всередині себе, виробляючи власні символічні репрезентації з претензією на цілісність та універсальність.

Володіння технологією раціонального використання інформаційних ресурсів суспільства є одним з компонентів інформаційної культури особистості.

Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних і програмних засобів інформаційні, технології називають інформаційно-комунікаційними. У цих комунікаціях комп'ютер займає своє місце. Він забезпечує комфортну, індивідуальну, різноманітну, високоінтелектуальну взаємодію об'єктів комунікації.

Володіння технологією раціонального використання інформаційних ресурсів суспільства є одним з компонентів інформаційної культури особистості.

І. Г. Захарова виокремлює декілька напрямків використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі:

·       реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення, як засобу навчання, засобу керування та обробки інформації;

·       інтеграція можливостей комп’ютера і різних засобів передачі аудіовізуальної інформації при розробці відеокомп’ютерних систем і систем мультимедіа;

·       реалізація можливостей систем штучного інтелекту при розробці так званих інтелектуальних навчальних систем;

·       використання засобів телекомунікації, що реалізують інформаційний обмін на рівні спілкування через комп’ютерні мережі,

·       обмін текстовою та графічною інформацією;

·       нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує ілюзію безпосереднього входження в реальному часі [1, с. 62].

В. Кремень вважає, що інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності [2, с. 5].

Інформаційні технології навчання дозволяють використовувати як основу для самостійної дослідницької роботи не лише друковану продукцію навчального чи дослідницького характеру, але й електронні видання, ресурси мережі Інтернет – електронні бази даних, каталоги і фонди бібліотек, архівів тощо.[ 3, c.101]

Однією з найсуттєвіших особливостей електронної комунікації є її включеність у концепцію гіпертексту, яку широко використовують у сучасних дослідженнях. Гіпертекстом називають не лише Інтернет, а й енциклопедію, довідник, книгу зі змістом і предметним покажчиком, а також будь-який текст, у якому є посилання на інші фрагменти. Гіпертекст як нова текстуальна парадигма розглядається як спосіб комунікації в суспільстві, орієнтованому на множинні, одночасні потоки інформації, які не можуть бути сприйняти і засвоєні суб`єктом.

Саме тому гіпертекст як спосіб комунікації й організації знання включає в себе саме знання (текст), комп`ютер і програмне забезпечення.

Таким чином, наявність у студента політехнічного коледжу інформаційної культури слід розглядати як шлях універсалізації його професійних якостей, який сприяє реальному розумінню людиною самого себе, свого місця і своєї ролі як фахівця.

 

Література

1.     Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. [Текст] / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2003. –192 с.

2.     Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства [Текст] // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. –2006. –№ 6. –С. 4-8.

3.     Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія / за ред. С. О. Сисоєвої // МОН України. АПН України. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2009. – 348 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info